Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu

DOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc


DOCWyjaśnienie nr 10 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienie nr 9 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienie nr 8 do SIWZ.doc
PDFZałącznik nr 7 - Przedmiar robót (2).pdf

DOCWyjaśnienia nr 7 do treści SIWZ.doc
DOCzał. nr 6 - projekt umowy z kartą gwarancyjną.doc
DOCWyjaśnienia nr 6 do treści SIWZ.doc
DOCWyjaśnienia nr 5 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienia nr 4 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienia nr 3 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienia nr 2 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienia nr 1 do SIWZ.doc
DOCOpis techniczny - rozbiórka budynków gospodarczych.doc
DOCzałącznik nr 6 - projekt umowy z kartą gwarancyjną.doc


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ - Zagospodarowanie placu w Brożcu.doc
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków ....doc
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób i podmiotów ....doc
DOCZałącznik nr 6 - Projekt umowy z karta gwarancyjna.doc
PDFZałącznik nr 7 - Przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr 7a - Przedmiar robót cz. elektryczna (1).pdf
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna:
DOCOpis techniczny.doc
PDFZagospodarowanie terenu rys.ZT1.pdf
PDFZagospodarowanie terenu rys. D1.pdf
PDFPrzekrój A-A - rys.D2.pdf
PDFPrzekrój B-B, C-C - rys.D3.pdf
PDFOpis techniczny robót elektrycznych.pdf
PDFSchemat ideowy zasilania_rys_E1.pdf
PDFRozdzielnia RG_rys_E2.pdf
PDFSzafka rozdzielcza S1, S2_rys_E3.pdf
Załącznik nr 9 - STWiOR:
DOCSpecyfikacja architektoniczna.doc
DOCSpecyfikacje drogowe.doc
PDFSpecyfikacja robót elektrycznych.pdf
PDFBIOZ.pdf 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2012-11-09

 

Wersja XML