Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]

 


DOCZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc


DOCWyjaśnienia terści SIWZ - odpowiedzi na pyt nr 3.doc

DOCWyjaśnienia terści SIWZ - odpowiedzi na pyt nr 2.doc

DOCWyjaśnienia terści SIWZ - odpowiedzi na pyt nr 1.doc


HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm


DOCSIWZ - dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia.doc


DOCZałacznik nr 1. Formularz oferty - samochód ratowniczo-gasniczy.doc

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

DOCZałącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 3 Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego.doc

DOCZałącznik nr 4 - wykaz dostaw.doc

DOCZałącznik nr 5 - Wzór umowy.doc

 

Wersja XML