Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce

HTMLOgłoszenie o udzieleniu zamówienia..html


DOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc


HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm
DOCSIWZ.doc
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzałącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej.doc
DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc
DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-09-21
Wersja XML