Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


DOCzapytanie ofertowe Zagospodarowanie bioks sportowego w Kromołowie.doc

 

DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCzałącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót.doc

DOCzałącznik nr 3 - Wykaz osób.doc

DOCzałącznik nr 4 - Projekt umowy z karta gwarancyjną.doc

PDFzałącznik nr 5 - Przedmiar robót.pdf

załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne

PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE.pdf

PDFB.01.ROBOTY ZIEMNE.pdf

PDFB.02.MONTAŻ KONTENERA SPORTOWEGO.pdf

PDFB.03.NASADZENIA I SIANIE TRAW.pdf

PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA.pdf

PDFMETRYKA GŁÓWNA -SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

PDFWK.01.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.pdf

załącznik nr 7 Dokumentacja

PDF(METRYKA - GMINA WALCE - ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO…).pdf

PDF(OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE).pdf

PDFBIOZ.pdf

PDFBIOZ - LAMPA.pdf

PDFELEWACJE.pdf

PDFMAPA DO ZAGOSPODAROWANIA -LAMPA SOLARNA.pdf

PDFMETRYKA - GMINA WALCE - ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO…-LAMPA.pdf

PDFMETRYKA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf

PDFMETRYKA - INSTALACJE WOD.-KAN..pdf

PDFMETRYKA - OBLICZENIA.pdf

PDFMETRYKA - SZAMBO.pdf

PDFOPIS INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf

PDFOPIS INSTALACJE WOD. KAN..pdf

PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY - LAMPA.pdf

PDFOPIS TECHNICZNY - SZAMBO.pdf

PDFOŚWIADCZENIE - GMINA WALCE - ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORT…-LAMPA.pdf

PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf

PDFPRZEKRÓJ A-A.pdf

PDFRZUT DACHU.pdf

PDFRZUT PRZYZIEMIA.pdf

PDFRZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KANALIZACYJNA.pdf

PDFRZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODNA.pdf

PDFRZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.pdf

PDFSZAMBO RYSUNKI.pdf

PDFZAGOSPODAROWANIE.pdf

 

Wersja XML