Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta w roku 2014

PDFZarządzenie nr Or.0050.1.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.2.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie ustalenia planów finansowych j. budżetowych Gminy.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.3.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.4.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.5.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2014 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.6.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2014 r zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.7.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 3 lutego 2014 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.8.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenia nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.9.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2014 Wójta Gminy Walce z nia 18 lutego 2014 r zmieniające zarządzenie nr or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planó finansowych j.budżetowych Gminy.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiado.info.o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 r.z budżetu Gminy Walce na utrzymanie wód i urządzeń melior.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.12.2014 Wójta Gminy Walce z 4marca 2014r.w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyb..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.13.2014 Wójt Gminy Walce z 6 marca 2014 r.w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacje w Walcach za 2013 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2014 Wójta Gminy Walce z 20 marca 2014r.w sprawie zatwierdzena sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2013 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.15.2014 Wójta Gminy Walce z 21 marca 2014 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników j.organizacyjnych Gminy Walce.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.16.2014 r Wójta Gminy Walce z 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.17.2014 Wójta Gminy Walce z 21 marca 2014 zmieniające zarządz.nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z 31 grudnia 2013 w sprawie ustalenia planó finansowych j.budżetowych Gminy Walce na 2014 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.18.2014 Wójta Gminy Walce z 26 marca w sprawie przedstawienia radzie Gminy Walce i regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Walce za 2013 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.19.2014 Wójta Gminy Walce z 26 marca 2014 zmieniające zarządzenie nr or.0050.90.2013 Wójta Gminy walce z 31 grudnia 2013 w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy Walce na 2014 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.20.2014 Wójta Gminy Walce z 27 marca 2014 w sprawie zatwierdzienia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2013 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.21.2014 Wójta Gminy Walce z 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 r.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.22.2014 Wójta Gminy Walce z 31 marca 2014 r.zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z 31 grudnia 2013 w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy Walce na 2014 r.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2014 Wójta Gminy Walce z 31 marca 2014r.w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Walce do głosowania korespodencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.24.2014 Wójta Gminy Walce z 31 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2013 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.25.2014 Wójta Gminy Walce z 9 kwietnia 2014 w sprawie zmainy budżetu Gminy Walce na 2014 r.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.26.2014 Wójta Gminy Walce z 9 kwietnia 2014 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z 31 grudnia 2013 w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy Walce na 2014 r.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.27.2014 Wójta Gminy Walce z 22 kwietnia 2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do 31 marca 2014 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.28.2014 Wójta Gminy Walce z 22 kwietnia 2014 w sprawie zmany budżetu Gminy Walce na 2014 r.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.29.2014Wójta Gminy Walce z 22 kwietnia 2014 zmieniające zarządzenie nr or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z 31 grudnia 2013 w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy Walce na 2014 r.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.30.2014 Wójta Gminy Walce z 29 kwietnia 2014 w sprawie przekazania radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2013 r.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.31.2014 Wójta Gminy Walce z 30 kwietnia 2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.32.2014 Wójta Gminy Walce z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą wybór dzinnego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat3.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.33.2014 Wójta Gminy Walce z 30 kwietnia 2014 w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu jej prac.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.34.2014 Wójta Gminy Walce z 25 maja 2014 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.35.2014 Wójta Gminy Walce z 25 maja 2014 r w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Walce w wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.36.2014 Wójta Gminy Walce z 14 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z 31 grudnia 2013 r w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy Walce na 2014.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.37.2014 Wójta Gminy Walce z 15 maja 2014 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.38.2014 Wójta Gminy Walce z 15 maja 2014 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.39.2014 Wójta Gminy Walce z 20 maja 2014 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.40.2014 Wójta Gminy Walce z 20 maja 2014 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z 31 grudnia 2013 w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy Walce na 2014 r.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.41.2014 Wójta Gminy walce z 23 maja 2014 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z 31 grufnia 2013 r w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy Walce na 2014 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.42.2014 Wójta Gminy walce z 26 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 r.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.43.2014 Wójta Gminy Walce z 26 maja 20014 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z 31 grudnia 2013 r w sprawie ustalenia planów finansowych j.budżetowych Gminy Walce na 2014r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmujacej wykonanie budzetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.45.2013 Wójta Gminy Walce z 29 maja 2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.46.2014 Wójta Gminy Walce z 29 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawanych nagród Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultu.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.47.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30 maja 2014 r w sprwie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.48.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmuj za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Walce.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.49.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 9 czerwca 2014 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.50.2014 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2013 r w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.51.2014 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2013 r w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.52.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 r.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.53.2014 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2013 r w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.54.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 04 lipca 2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.55.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 18 lipca 2014 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 2 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 roku.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.56.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 18 lipca 2014 r w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.57.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 24 lipca 2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.58.2014 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2013 r w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.59.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 29 lipca 2014 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.60.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 31 lipca 2014 r w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.61.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 1 sierpnia 2014 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.62.2014 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2013 r w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.63.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 4 sierpnia 2014 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.64.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.65.2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013r. z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy.pdf

 

PDFZarzadzenie nr Or.0050.66.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP Stradunia.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 22 sierpnia 2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.68.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2014 roku.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.69.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.70.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.71.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 29 sierpnia zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.72.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.73.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umiszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wybor..pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.74.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.75.2014 z dnia 4 września zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.76.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 15 września 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.77.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 23 września 2014 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf
 

PDFZarządzenie nr Or.0050.78.2014 z dnia 23 września 2014r. zmieniające zarządzenie nr Or.005.90.2013r. z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.79.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 7 października 2014 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.80.2014 z dnia 7 października2014 r. zmieniające zarządzanie nr Or.0050.90.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.81.2014 z dnia 8 października2014r. zmieniające zarządzenie nr Or.005.90.2013r. z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.83.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 10 października 2014 r. sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.84.2014 z dnia 10 października 2014 r. zmieniające zarządzanie nr Or.0050.90.2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

 

PDFZarządzenie nr Or.0050.85.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 10 października 2014 r w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondecyjnego.pdf
 

PDFZarządzenie nr Or.0050.86.204 Wójta Gminy Walce z dnia 20 października w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od 1 stycznia do dnia 30 września 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie nr Or.0050.87.2014 Wójta Gminy walce z dnia 22 paździerika 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie nr Or.0050.88.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 22 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r.w sprawie ustalenia planó finansowych jednostek budżetowych.pdf


PDFZarządzenie nr Or.0050.89.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf


PDFZarządzenie nr Or.0050.90.2014 Wójta Gminy wakce z dnia 27 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowychjednostek budżetowych.pdf


PDFZarządzenie nr Or.0050.91.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 29 października 2014. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Walce na spotkania komitetów wyborczych w wborach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.92.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30 października 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.93.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30 października 2014 r. w sprawiezmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.94.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.95.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.96.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2014 r.w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2015r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.97.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2014 r.w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.98.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2014 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.99.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r.w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy Walce na 2014 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.100.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 21 listopada 2014 r.w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.101.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2014 r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kulturyw 2015 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.102.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.103.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach oraz określenia regulaminu konkursu.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.105.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26 listopada 2014 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.106.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26 listopada 2014 r.zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2014 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.107.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 28 listopada 2014 r.zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2014 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.108.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.109.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 4 grudnia 2014 r.zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2014 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.110.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 8 grudnia 2014 r.zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2014 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.111.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2014 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.112.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2014 r.zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2014 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.113.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.114.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 22 grudnia 2014 r.zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2014 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.115.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności na 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.116.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 23 grudnia 2014 r.zmieniające zarządzenia nr Or.0050.96.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.117.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenia nr Or.0050.97.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.118.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2014 r.zmieniające zarządzenie nr Or.0050.90.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2014 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.119.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.120.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2014 r . w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf
 

Wersja XML