Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek rolny

Aktualna stawka średniej ceny skupu żyta na potrzeby podatku rolnego

 

Aktualne formularze:
DOCDR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.doc
DOCIR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.DOC
 

Uchwały i formularze, które utraciły moc:
PDFUchwała Nr XXI.140.2012 z dnia 21 listopada 2012r..pdf  w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

PDFUchwała Nr XXX.208.2013 z dnia 20 listopada 2013.pdf  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2014 rok

PDFKomunikat Prezesa GUS w sprawie ceny żyta do ustalenia podatku rolnego na rok 2015.pdf

PDFKomunikat GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.pdf

PDFKomunikat GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.pdf
 

Wersja XML