Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


DOCXWyjasnienia SIWZ- odpowiedź na pytania nr 3.docx


HTMLOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.html ZMIANA TERMINU

DOCZmiana nr 2 treści SIWZ z dnia 27.06.2014.doc


DOCXWyjasnienia SIWZ- odpowiedź na pytania nr 2.docx


DOCXZmiana nr 1 terści SIWZ z dnia 25.06.2014.docx


DOCXWyjaśnienia SIWZ - odpowiedź na pytania nr 1.docx


OGŁOSZENIE

HTML206674-2014.html

SIWZ

I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

DOCXCz_I_SIWZ_IDW_Rozkochów.docx 

II KONTRAKT - WZÓR UMOWY

DOCCz_II_SIWZ_umowa_WSK_kanalizacja_Walce_Rozkochów.doc

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III.1 STWiORB

PDFMetryka-Specyfikacje.pdf

PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf

PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf

PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf

PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf

PDFTS 04.00 - roboty elektryczne i AKPiA.pdf

 

III.2 Dokumentacja projektowa

Opisy

PDFOpis PB - sieć- Rozkochów.pdf

PDFOpis PB -przyłącza- Rozkochów.pdf

PDFOpis PW- zad. II Rozkochów.pdf

PDFOpis PW- zad.I Rozkochów.pdf

PDFZest. przył.-zad. I- Rozkochów.pdf

PDFZest. przył.-zad. II- Rozkochów.pdf

 

Mapy

PDFMapa 1 Rozkochów-wieś.pdf

PDFMapa 2 Rozkochów-wieś.pdf

PDFMapa orientacyjna Rozkochów-wieś.pdf

PDFZagosp. terenu pompowni PR-1.pdf

PDFZagosp. terenu pompowni PR-2.pdf

PDFZagosp. terenu pompowni PR-3.pdf

PDFZagosp. terenu pompowni PR-4.pdf

 

Profile

PDFProfil K.1 - zad. I.pdf

PDFProfil K.1-2 - zad. I.pdf

PDFProfil K.2 - zad. I.pdf

PDFProfil K.3 - zad. I.pdf

PDFProfil K.4 - zad. I.pdf

PDFProfile - zad II.pdf

 

Rysunki

PDFKomora zasuw pompowni PR-1.pdf

PDFKomory zasuw pompowni PR-2, PR-3, PR-4.pdf

PDFPompownia PR-1.pdf

PDFPompownia PR-2, PR-3, PR-4.pdf

PDFStudzienka odpowietrznika.pdf

PDFStudzienka zauw SZ-1.pdf

 

Uzgodnienia

PDFPozwolenie budowlane Rozkochow wieś.pdf

PDFRozkochów - Umowy korzyst. z nieruchom..pdf

PDFRozkochów- Warunki przył. PR4.pdf

PDFTAURON - Rejon Kędzierz. - Kożle.pdf

PDFUzgodn. drogi powiat.-Rozkochów.pdf

PDFUzgodnienie z ZUD- Rozkochów.pdf

 

Część elektryczna

PDF7.1. plan orientacyjny.pdf

PDF7.10. ZK1a-1P.pdf

PDF7.11. schemat szafki sterowniczej.pdf

PDF7.12. słup oświetleniowy z oprawą.pdf

PDF7.13. plan zasilania Pd.pdf

PDF7.14. schemat zasilania Pd.pdf

PDF7.15. skrzynka zasilająca SPd.pdf

PDF7.2. plan zagospodarowania PR-1.pdf

PDF7.3. plan zagospodarowania PR-2.pdf

PDF7.4. plan zagospodarowania PR-3.pdf

PDF7.5. plan zagospodarowania PR-4.pdf

PDF7.6. schemat zasilania PR-1.pdf

PDF7.7. schemat zasilania PR-2.pdf

PDF7.8. schemat zasilania PR-3.pdf

PDF7.9. schemat zasilania PR-4.pdf

PDFPW opis z metryką.pdf

PDFteren PR-1.pdf

PDFteren PR-2.pdf

PDFteren PR-3.pdf

PDFteren PR-4.pdf

PDFwarunki PR1_PR2_PR3.pdf

PDFwarunki PR4.pdf

 

III.3 Przedmiar robót

PDFPR opis z metryką.pdf 

PDFPR Pd.stx.pdf

PDFPR PR-1 PR-2 PR-3 PR-4.stx.pdf

PDFPR-Rozkochów - zad I.pdf

PDFPR-Rozkochów - zad. II.pdf

 

 

Wersja XML