Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła

DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..docx


DOCXOgłoszenie o zamówieniu..docx
DOCXSIWZ..docx
DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy..docx
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy..docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna..docx 
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu..docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia..docx
DOCXZałącznik Nr 5a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej..docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych zamówień..docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy..docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - Karta gwarancji jakości..docx
 

Podmiot udostępniający: Gminny Zespół Oświaty
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Gałeczka
Data wytworzenia: 2012-08-31
Wersja XML