Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce 

DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..docx


DOCXWyjaśnienia do treści SIWZ..docx


DOCXOgłoszenie o zamówieniu..docx
DOCXSIWZ..docx
DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy..docx
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu..docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia..docx
DOCXZałącznik Nr 3a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej..docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych dostaw..docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Projekt umowy..docx
 

Podmiot udostępniający: Gminny Zespół Oświaty
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Gałeczka
Data wytworzenia: 2012-09-19
Wersja XML