Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja

Informujemy, iż zostało wszczęte postępowanie przez Prezydenta Miasta Opola na wniosek (bez numeru) z dnia 10.04.2014 r. Powiatu Krapkowickiego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, działającego poprzez pełnomocnika Pana Marka Klyka, przekazany postanowieniem nr ZW-7107-51/14 z dnia 17.04.2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy C.K. Norwida 34 (data wpływu 22.04.2014 r. i data uzupełnienia 30.04.2014 r.) - w sprawie:

  1. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci 9 studni chłonnych betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm, głębokości 3,35 m i pojemności retencyjnej 2,355 m³, zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego, drogi powiatowej nr 1464 O – ul. 1 Maja w miejscowości Walce, na działkach nr 2439/1 i 2427, k.m. 9, obręb Walce, jednostka ewidencyjna Walce. W dolnych częściach studni chłonnych zostaną wykonane filtry odwrotne składające się z trzech warstw filtracyjnych: górna o uziarnieniu 50÷100 mm żwiru, środkowa o uziarnieniu 30÷50 mm żwiru oraz dolna o uziarnieniu 10÷30 mm pospółki.
  2. Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z części pasa drogowego drogi powiatowej nr 1464 O – ul. 1 Maja w miejscowości Walce projektowanymi ww. studniami chłonnymi.

 

PDFINFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego_Walce ul. 1 Maja - załącznik.PDF

 

 

Wersja XML