Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014

DOCXWyniki otwartego konkursu ofert.docx


DOCXZarządzenie o konkursie.docx

DOCXOgłoszenie konkursu na Dziennego opiekuna.docx

PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia - umowa o świadczenie usług przez Opiekuna Dziennego.pdf

          PDFZałącznik nr 1 do umowy.pdf

          PDFZałącznik nr 2 do umowy.pdf

          PDFZałącznik nr 3 do umowy.pdf

          PDFZałącznik nr 4 do umowy.pdf

DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia.doc

DOCZałącznik nr 3 do ogłoszenia.doc

DOCZałącznik nr 4 do ogłoszenia.doc

DOCZałącznik nr 5 do ogłoszenia.doc

DOCZałącznik nr 6 do ogłoszenia.doc

DOCXZałącznik nr 7 do ogłoszenia.docx

DOCXZarządzenie o Komisji Konkursowej.docx

DOCXZarządzenie pełnomocnictwo.docx

 

Wersja XML