• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych


DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..docx


DOCXOgłoszenie o zamówieniu..docx 
DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..docx 
DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy..docx 
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu..docx 
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia..docx 
DOCXZałącznik Nr 3a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej..docx 
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych zamówień..docx 
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy..docx 
DOCXZałącznik Nr 6 - Projekt umowy..docx 

DOCXZałącznik Nr 7 - Projekt umowy dzierżawy Gimbusa..docx 

 

Podmiot udostępniający: Gminny Zespół Oświaty
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Gałeczka
Data wytworzenia: 2012-07-18
Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4397623
w tym miesiącu: 35856
dzisiaj: 1040