Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną

DOCZawiadomienie o wyborze oferty - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną.doc


DOCWyjaśnienie 3 do treści SIWZ - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną.doc

DOCWyjaśnienie 2 do treści SIWZ - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną.doc

DOCWyjaśnienie 1 do treści SIWZ - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną.doc


1.  PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

2.  DOCSIWZ - Stradunia.doc

3.  DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc 

4.  DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

5.  DOCZałącznik nr 2a - oświadczenie osoby fizycznej.doc

6.  DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc

7.  DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

8.  DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc

9.  DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc

10.  DOCzałącznik nr 6 - projekt umowy z karta gwarancyjną.doc

11.  PDFzałącznik nr 7 - przemiary robót.pdf

12.  Załącznik nr 8 - Dokumentacja budowlana

DOCdokumentacja techniczna.doc

PDFBALUSTRADA-STRADUNIA.pdf

PDFKŁADKA STRADUNIA.pdf

PDFMAPA DO ZAGOSPODAROWANIA--STRADUNIA.pdf

PDFRUSUNEK STRADUNIA 4.pdf

PDFRYSUNEK CHODNIKA 1.pdf

PDFRYSUNEK CHODNIKA 2.pdf

PDFRYSUNEK CHODNIKA 3.pdf

PDFBIOZ.pdf

DOCMETRYKA GŁÓWNA - STRADUNIA WSIA EKOLOGICZNA I TURYSTYCZNĄ - aktualne.doc

PDFOPIS TECHNICZNY kładka.pdf

13. Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

DOC_SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH -STRADUNIA - LESIANY.doc

DOCB.00.WYMAGANIA OGOLNE - GMINA WALCE - STRADUNIA WSIĄ EKOLOGICZNĄ I TURYSTYCZNĄ.doc

DOCB.01.ROBOTY ZIEMNE - GMINA WALCE- STRADUNIA - LESIANY.doc

DOCB.02.CHODNIK Z NAWIERZCHNIĄ BRUKOWĄ - GMINA WALCE - STRADUNIA WSIĄ EKOLOGICZNĄ I TURYSTYCZNĄ.doc

DOCB.03.REWITALIZACJA CIEKU I STAWU - GMINA WALCE - STRADUNIA WSIĄ EKOLOGICZNĄ I TURYSTYCZNĄ.doc

DOCB.04.PIELĘGNACJA DRZEW I KRZAKÓW - GMINA WALCE - STRADUNIA WSIĄ EKOLOGICZNĄ I TURYSTYCZNĄ.doc

DOCB.05.KŁADKA DREWNIANA - GMINA WALCE - STRADUNIA WSIĄ EKOLOGICZNĄ I TURYSTYCZNĄ.doc

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML