Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc


Zmiana:

 1.  PDFPismo zmiana.pdf

 2.  DOCzałącznik nr 6 - zmieniony projekt umowy z karta gwarancyjną.doc


 

 1.  PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

  2.  DOCSIWZ.doc

  3.  DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

  4.  DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

  5.  DOCzałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc

  6.  DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc

  7.  DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

  8.  DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc

  9.  DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc

10.  DOCzałącznik nr 6 - Projekt umowy z karta gwarancyjną.doc

11.  DOCzałącznik nr 7 - Przedmiar robót.doc

12.  Załącznik nr 8 - Dokumentacja budowlana

      DOCOPIS TECHNICZNY.doc

      PDFWALCE TRANSPORT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

      PDFWALCE TRANSPORT - PROFIL PODŁUŻNY.pdf

      PDFWALCE TRANSPORT - PRZEKRÓJ NORMALNY.pdf

      PDFWALCE TRANSPORT - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1.pdf

      PDFWALCE TRANSPORT - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2.pdf

      PDFWALCE TRANSPORT - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3.pdf

13.  Załącznik nr 9

      DOCSPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc

 

 

 

Wersja XML