Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

WÓJT GMINY WALCE                                                                                                              Walce, 20.12.2013 r.

 

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.80.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r., udzielno dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach z siedzibą 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18 w wysokości 110.000,00 zł.

 

   Wójt Gminy Walce

/-/ mgr Bernard Kubata

Wersja XML