Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni


HTMOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.htm


DOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ - Przebudowa drogi dojazdowej do terenow inwestycyjnych ul. Diamentowa w Straduni.doc 
DOCzał. nr 1 - Formularz ofertowy - Przebudowa drogi dojazdowej do terenow inwestycyjnych ul. Diamentowa w Straduni.doc 
DOCzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc 
DOCzał. nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc 
DOCzał. nr 3 - Oświadczenie o spelnieniu warunków ....doc 
DOCzał. nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc 
DOCzał. nr 5 - Wykaz osób i podmiotów ....doc 
DOCzał. nr 6 - Projekt umowy.doc 
PDFzał. nr 7 - PRZEDMIAR ROBOT.pdf 
zał. nr 8 - Dokumentacja tech
niczna:
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf 
PDFPRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1.pdf 
PDFPRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2.pdf 
PDFPRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3.pdf 
PDFPRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA.pdf 
PDFPRZEPUST POD ZJAZDEM.pdf 
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf 
PDFBIOZ.pdf 
PDFzał. nr 9 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2012-05-23

 

Wersja XML