Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014

PDFZarządzenie Nr Or 0050.12.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.249.2014 z dnia 26 marca 2014.pdf w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

PDFUchwała Nr XXXIII.250.2014 z dnia 26 marca 2014.pdf w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 31 marca 2014 r..pdf w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Walce do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

PDFZarządzenie nr Or.0120.15.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 1 kwietnia 2014 r..pdf w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

PDFInformacja dla utworzonych komitetów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25.05.2014r .pdf przyjmowania zgłoszeń kandydatów do OKW

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce z dnia 22 kwietnia 2014r..pdf w sprawie informacji o numerach oraz  granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

PDFOBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12.pdf

Okręgowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu, Rejonowe Komisje Wyborcze, Komitety Wyborcze oraz zarejestrowani kandydaci

DOCInformacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 36 w Opolu o składzie i dyżurach.doc

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych:
    PDFInformacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych.pdf
    PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
    PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
    PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami dla wyborców niepełnosprawnych.pdf 
    PDFWzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf

PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji wyborczej.pdf

PDFZarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi.pdf

PDFInformacja o składach obwodowych komisji wyborczej.pdf

 

 

 

 

Wersja XML