Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I

      DOCZawiadomienie o wyborze oferty - kanalizacja Zabierzów I.doc


      DOCWyjaśnienie 1 do SIWZ - budowa kan. sanit. Zabierzów - przykanaliki.doc


      PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

 1.  DOCSIWZ.doc

 2.  DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

 3.  DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

 4.  DOCzałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc

 5.  DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc

 6.  DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

 7.  DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc

 8.  DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc

 9.  DOCzałącznik nr 6 - Projekt umowy z karta gwarancyjną.doc

10.  DOCzałącznik nr 7 - Przedmiary robót.doc

11.  Załącznik nr 8  – Dokumentacja budowlana:
       PDFOpis PB -przyłącza- Zabierzów.pdf
       PDFOpis PW-przyłącza Zabierzów.pdf
       PDFZest. przył.- Zabierzów 1.pdf
       PDFOrientacja przył. Zabierzów.pdf
       PDFMapa przył. kanaliz. Zabierzów.pdf
       PDFUzgodnienie - Zarząd Dróg Pow.- w Krapkow..pdf
       PDFUzgodnienie ZUD Zabierzów.pdf

12.  Załącznik nr 9  – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
       PDFMetryka-Specyfikacje.pdf
       PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf
       PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf
       PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf
       PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf

 

Wersja XML