Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce


HTMOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.htm


DOCZawiadomienie.doc


DOCWyjaśnienia -1 do tereści SIWZ.doc
uzupełnienia do wyjaśnień:
PDFzał. nr 7 - przedmiar robót - poprawiony.pdf
PDFE1_odgrom.pdf
PDFUrządzenie_odgromowe_LPS_Walce.pdf
PDFIEC_Risk_Assessment_Calculator_Walce_odgrom.pdf


HTMogłoszenie o zamówieniu.htm

DOCSIWZ - Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG Walce.doc
DOCzał. nr 1 - Formularz ofertowy - Termomodernizacja i rozbudowa budynku UG Walce.doc
DOCzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc
DOCzał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków ....doc
DOCzał. nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCzał. nr 5 - Wykaz osób i podmiotów ....doc
DOCzał. nr 6 - Projekt umowy.doc
PDFzał. nr 7 - Przedmiar robót.pdf
PDFzał. nr 8 - Dokumentacja techniczna.pdf
PDFzał. nr 9 - STWiOR.pdf
PDFZał. nr 9 - STWiOR Okładka.pdf
PDFA1_Elewacja północno-zachodnia.pdf
PDFA2 Elewacja płd.-zach..pdf
PDFA3 Elewacja płd.-wsch..pdf
PDFA4 Elewacja płn.-wsch..pdf
PDFA5 Rzut przyziemia.pdf
PDFA6 Rzut dachu.pdf
PDFA7_Ocieplenie podokiennika zewnętrznego.pdf
PDFA8_Ocieplenie ościeża okna.pdf
PDFA9_Ocieplenie ościeża drzwi.pdf
PDFK1_ Rama żelbetowa R1 - portal wejściowy.pdf
PDFK2_Daszek nad wejściem.pdf
PDFK3_Dach układ elementów konstrukcyjnych.pdf
PDFK4_Dach_Przekrój A-A i B-B.pdf
PDFZagospodarowanie terenu.pdf
PDFBIOZ.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2012-02-10

 

Wersja XML