Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce


HTMOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.htm


DOCZawiadomienie - Przebudowa dróg gminnych w m Walce.doc


HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm

DOCSIWZ - przebudowa dróg.doc
DOCzał. nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-budowa drogi dojazdowej.doc
DOCzał. nr 2a - wzór oświadczenia osoby fizycznej.doc
DOCzał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków ....doc
DOCZał. nr 4-Wykaz wykonanych robót.doc
DOCzał. nr 5 - wykaz osób i podmiotów ....doc
DOCzał. nr 6 - projekt umowy.doc
DOCzał. nr 7 - przedmiar robót ul. Konopnickiej.doc
DOCzał. nr 8 - przedmiar robot ul. Studzienna.doc
DOCzał. nr 9 - przedmiar robót ul. Opolska.doc
DOCzał. nr 10 - OPIS TECHNICZNY Walce konopnickiej , Studzienna i Opolska.doc
DOCzał. nr 11 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WALCE.doc
DOCMapy poglądowe.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2011-08-17
Wersja XML