Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)

DOCZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc


_DOCZawiadomienie - przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walce.doc


 

HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm
DOCSIWZ - przebudowa dróg.doc
DOCzał. nr 1 - formularz ofertowy.doc
SHSzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-budowa drogi dojazdowej.shs
SHSzał. nr 2a - wzór oświadczenia osoby fizycznej.shs
SHSzał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków ....shs
DOCZał. nr 4-Wykaz wykonanych robót.doc
DOCzał. nr 5 - wykaz osób i podmiotów ....doc
DOCzał. nr 6 - projekt umowy.doc
SHSzał. nr 7 - przedmiar robót ul. Konopnickiej.shs
SHSzał. nr 8 - przedmiar robot ul. Studzienna.shs
SHSzał. nr 9 - przedmiar robót ul. Opolska.shs
DOCzał. nr 10 - OPIS TECHNICZNY Walce konopnickiej , Studzienna i Opolska.doc
DOCzał. nr 11 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WALCE.doc
DOCzał. nr 12 - Mapy poglądowe.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Walce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2011-07-08

 

Wersja XML