Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni

 HTMOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.htm


DOCZawiadomienie - Odbudowa drogi ul. Lesiany w Straduni.doc


 

HTMOgłoszenie o zamówieniu.htm
DOCSIWZ - Odbudowa drogi ul. Lesiany w Straduni.doc
DOCzał. nr 1 - formularz ofertowy - ul. Lesiany w Straduni.doc
SHSzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- ul. Lesiany w Straduni.shs
SHSzał. nr 3 - oświadczenie, ul. Lesiany w Straduni.shs
DOCZał. nr 4 - Wykaz wykonanych robót - ul. Lesiany.doc
DOCzał. nr 5 - wykaz osób i podmiotów ... - ul. Lesiany.doc
DOCzał. nr 6 - projekt umowy.doc
RTFzał. nr 7 - PRZEDMIAR ROBÓT - Odbudowa drogi ul. Lesiany w Straduni ODCINKI A-B B-C-D i C-E.rtf
DOCzał. nr 8 - PROJEKT WYKONAWCZYY ODBUDOWA DROGI UL. LESIANY W STRADUNI.doc
DOCzał. nr 9 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE STRADUNIA UL. LESIANY.doc
PDFPLAN SYTUACYJNY ODBUDOWA DROGI UL. LESIANY STRADUNIA.pdf
DOCPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-B.doc
DOCPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-E.doc
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Walce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2011-07-21

 

Wersja XML