Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach


HTMOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.htm


DOCZawiadomienie - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach.doc


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html 
DOCSIWZ - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach.doc
DOCzał. nr 1 - Formularz ofertowy - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach.doc
DOCzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-budowa drogi dojazdowej.doc
DOCzał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków ....doc
DOCzał. nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCzał. nr 5 - Wykaz osób i podmiotów ....doc
DOCzał. nr 6 - Projekt umowy.doc
PDFZał. nr 7 - przedmiar robót KOSZTY KWALIFIKOWANE WALCE DR. DOJ. DO .GR. ROL..pdf
PDFzał. nr 7a - przedmiar robót KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE WALCE DR. DOJ. DO GR. ROL..pdf
PDFzał. nr 8 - OPIS TECHNICZNY.pdf
PDFzał. nr 9 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WALCE.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY.pdf
PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf
PDFPRZEKROJE NORMALNE.pdf
PDFBIOZ.pdf
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2011-05-27
Wersja XML