Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.

WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem dotychczasowemu najemcy na czas oznaczony, położonej na terenie gminy Walce we wsi Rozkochów ul. Wiejska 28, stanowiące jej mienie komunalne.

DOCZarządzenie Nr Or.0050.78.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r.doc


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony, położonej na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

DOCZarządzenie Nr Or.0050.65.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 29 październik 2013 r..doc


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony, położonej na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

Informacje o środowisku i jego ochronie


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu na czas oznaczony, położonych na terenie gminy Walce stanowiących jej mienie komunalne.

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
DOCObwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.doc
Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 oraz na stronach internetowych urzędu został podany wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do najmu na czas oznaczony oraz wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Walce w drodze bezprzetargowej działki nr  1107,  wieś Stradunia o pow. 0,0420 ha oraz działki nr 2839, wieś Walce o pow. 0,0050 ha

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
DOCpostanowienie w sprawie sprostowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów i tranzytu Rozkochów?Zabierzów?Walce.doc


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do najmu na czas oznaczony, położonych na terenie gminy Walce stanowiących jej mienie komunalne.

DOCXObwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko..docx
DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu..docx


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata dotychczasowemu najemcy oraz o odstąpieniu od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu, położonych na terenie gminy Walce stanowiących jej mienie komunalne

DOCXObwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu..docx


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18 został wywieszony wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu, położonych na terenie gminy Walce stanowiacych jej mienie komunalne.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Walce pokój 14, telefon 77- 4660 108.

Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Zawisza
Data wytworzenia: 2012-01-11

 

Wersja XML