Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)

 

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - ul. Krzywa.doc


 DOCZawiadomienie - ul. Krzywa w Walcach.doc


DOCWyjaśnienia do treści SIWZ.doc


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ - ul. Krzywa w Walcach.doc

DOCzał. nr 1- formularz ofertowy.doc
DOCzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. nr 2a - wzór oświadczenia osoby fizycznej.doc
DOCzał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc
DOCzał. nr 4 - wykaz wykonanych robót.doc
DOCzał. nr 5 - wykaz osób.doc
DOCzał. nr 6 - projekt umowy.doc
RTFzał. nr 7 - przedmiar robót drogowych.rtf
RTFzał. nr 7a - przedmiar robót dodatkowych.rtf
DOCzał. nr 8 - przedmiar robót elektrycznych.doc

DOCzał. nr 9 - PROJEKT BUDOWLANY - branża drogowa.doc
JPEG1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-1.jpeg
PDF2 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf
PDF3 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU PODŁŻNY.pdf
PDF4 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZNY ZJAZDU.pdf
PDF5 ZJAZD RZUT.pdf
PDF6 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KRAWĘŻNIKA 15X30 Z OPOREM.pdf
PDF7 KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22.pdf
PDF8 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY OPORNIKA 10X25.pdf
PDF9 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY OBRZEŻA BETONOWEGO 8x30.pdf

PDFzał. nr 10 - PROJEKT BUDOWLANY - branża elektryczna.pdf
PDFSchemat synoptyczny.pdf
PDFSchemat ideowy szfy oswietlenia ulicznego [SOU3].pdf
JPEGPT 286 Plan sieci ośw. - 1 str..jpeg
JPEGPT 286 Plan sieci ośw - 2 str..jpeg
PDFObliczenia techniczne.pdf
PDFBIOZ.pdf

DOCzał. nr 11- STWiOR cz. drogowa.doc
PDFzał. nr 12- STWiOR cz. oświetleniowa.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2011-02-22
Wersja XML