Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów

 

DOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc


DOCAktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce - informacja z realizacji projektu.doc
DOCAktualne działania Ośrodka Pomocy Społecznej.doc
Europejski Funduszu Społeczny

JPEGlogo kanalizacja.jpeg


JPEGbudowa kanalizacji 5.jpeg
JPEGObraz 082.jpeg
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
JPEGlogo ZPORR.jpeg
JPEGlogoue.jpeg
JPEGpromocja programu.jpeg
JPEGbudowa kanalizacji 1.jpeg
JPEGbudowa kanalizacji 2.jpeg
JPEGbudowa kanalizacji 3.jpeg
JPEGbudowa kanalizacji 4.jpeg
załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna:
JPEGbudowa kanalizacji 6.jpeg
JPEGbudowa kanalizacji 7.jpeg
JPEGbudowa kanalizacji 8.jpeg
JPEGHPIM0631.jpeg
JPEGHPIM0640.jpeg
JPEGHPIM0632.jpeg
JPEGHPIM0642.jpeg
JPEGHPIM0678.jpeg
JPEGHPIM0679.jpeg
JPEGHPIM0680.jpeg
JPEGHPIM0681.jpeg
JPEGHPIM0682.jpeg
JPEGHPIM0683.jpeg
JPEGHPIM0684.jpeg
JPEGHPIM0685.jpeg
JPEGHPIM0686.jpeg
JPEGHPIM0687.jpeg
JPEGHPIM0688.jpeg
JPEGHPIM0689.jpeg
JPEGHPIM0690.jpeg
JPEGHPIM0691.jpeg
JPEGHPIM0692.jpeg
JPEGHPIM0693.jpeg
załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna:
INTERREG IIIA Czechy – Polska
DOCLogo INTERREG IIIA Czechy - Polska.doc
Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
JPEGlogo leader.jpeg
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
JPEGlogo kanalizacja.jpeg

 

Podmiot udostępniający: Samorzadowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Linek
Data wytworzenia: 2013-09-26
Wersja XML