Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku

WÓJT GMINY WALCE                                                                                                              Walce, 20.12.2013 r.

 

 

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.79.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 r. udzielno dotacji celowej Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole w wysokości 80.000,00 zł.

Wójt Gminy Walce

                    /-/ mgr Bernard Kubata

 

Wersja XML