Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc
 DOCZmiana treści SIWZ.doc
 


DOCOgloszenie.doc
DOCSIWZ.doc
DOCzalacznik_nr_1_WYKAZ_OSOB.doc
DOCzalacznik_nr_2_oswiadczenie_z_art_24.doc
DOCzałącznik nr 2a oświadczenie z ar.24.doc
DOCzalacznik_nr_3_oswiadczenie_z_art_22.doc
DOCzalacznik_nr_4_formularz_ofertowy.doc
DOCzalacznik_nr_5__UMOWA.doc

 

Podmiot udostępniający: Gminny Zespół Oświaty w Walcach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Gałeczka
Data wytworzenia: 2010-12-31
Wersja XML