Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)


DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.docDOCZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.docDOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
DOCSIWZ.doc
DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ.doc
DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej - załącznik 2a do SIWZ.doc
DOCOświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ.doc
DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc
DOCzałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych dostaw.doc 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joachim Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-09-29
Wersja XML