Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów”
  Data utworzenia: 26-03-2020 15:21
 2. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Data modyfikacji: 24-03-2020 13:55
 3. Otwarcie ofert - transmisja
  Data modyfikacji: 23-03-2020 09:29
 4. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Data modyfikacji: 18-03-2020 13:17
 5. XVIII Sesja Rady Gminy Walce - 11.03.2020
  Data modyfikacji: 17-03-2020 17:18
 6. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Data modyfikacji: 17-03-2020 17:17
 7. Imienny wykaz głosowań radnych - XVIII Sesji Rady Gminy Walce 11.03.2020
  Data utworzenia: 17-03-2020 17:11
 8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową dotychczasowemu użytkownikowi - Kromołów dz. 442/3
  Data modyfikacji: 16-03-2020 15:08
 9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową - Dobieszowice dz. 18/1
  Data modyfikacji: 16-03-2020 15:01
 10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowego najemcy - Brożec dz. 1231
  Data modyfikacji: 16-03-2020 14:52
Wersja XML