Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Data utworzenia: 29-01-2020 14:32
 2. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Data modyfikacji: 28-01-2020 15:25
 3. Budżet 2020
  Data modyfikacji: 28-01-2020 14:01
 4. Budżet 2019
  Data modyfikacji: 28-01-2020 13:31
 5. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Data utworzenia: 27-01-2020 16:44
 6. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Data modyfikacji: 27-01-2020 09:55
 7. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku
  Data modyfikacji: 21-01-2020 11:40
 8. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Data utworzenia: 17-01-2020 14:28
 9. Zwrot podatku akcyzowego
  Data modyfikacji: 17-01-2020 13:51
 10. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Data modyfikacji: 17-01-2020 12:45
Wersja XML