Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Przetarg nieograniczony: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach”
  Data modyfikacji: 10-07-2020 13:31
 2. Imienny wykaz głosowań radnych - XXI Sesja Rady Gminy Walce 1 lipca 2020
  Data utworzenia: 02-07-2020 10:09
 3. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”.
  Data utworzenia: 01-07-2020 12:22
 4. Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Walce
  Data modyfikacji: 01-07-2020 10:21
 5. WYBORY PREZYDENTA RP 2020
  Data modyfikacji: 30-06-2020 12:03
 6. Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap I"
  Data modyfikacji: 29-06-2020 11:53
 7. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Data modyfikacji: 29-06-2020 11:03
 8. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Data modyfikacji: 24-06-2020 11:35
 9. Raport o stanie Gminy Walce
  Data modyfikacji: 19-06-2020 11:23
 10. Powszechny Spis Rolny 2020
  Data utworzenia: 17-06-2020 14:24
Wersja XML