Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Imienny wykaz głosowań radnych - XLIX Sesja Rady Gminy Walce 29 czerwca 2022 r.
  Data utworzenia: 30-06-2022 12:16
 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie _ Walce działka nr 3222
  Data modyfikacji: 21-06-2022 14:13
 3. Uchwała Nr XLIV/343/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”
  Data modyfikacji: 21-06-2022 08:54
 4. Zakup i dostawa opału do ogrzewania budynków komunalnych administrowanych przez Gminę Walce w 2022 roku
  Data modyfikacji: 20-06-2022 15:11
 5. Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Data modyfikacji: 20-06-2022 13:48
 6. Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku, na potrzeby mieszkańców i uczestników Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Walcach
  Data utworzenia: 17-06-2022 23:03
 7. Nabór na wolne stanowisko pracy: Terapeuta/Instruktor terapii zajęciowej w OPS Walce
  Data modyfikacji: 14-06-2022 13:01
 8. Raport o stanie Gminy Walce
  Data modyfikacji: 10-06-2022 12:52
 9. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Data modyfikacji: 10-06-2022 12:29
 10. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej – przysiółek Czerniów”
  Data modyfikacji: 10-06-2022 12:17
Wersja XML