Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice".
  Data modyfikacji: 21-09-2020 10:33
 2. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020”
  Data modyfikacji: 16-09-2020 08:48
 3. Przetarg nieograniczony: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach”
  Data modyfikacji: 14-09-2020 14:08
 4. Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap I"
  Data modyfikacji: 14-09-2020 14:06
 5. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Data utworzenia: 07-09-2020 13:45
 6. Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
  Data modyfikacji: 01-09-2020 08:22
 7. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Walce i stanowisku Wójta w przedmiotowej sprawie
  Data utworzenia: 25-08-2020 12:13
 8. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 25-08-2020 07:13
 9. Interpelacje i zapytania
  Data utworzenia: 25-08-2020 07:01
 10. Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy Walce
  Data utworzenia: 25-08-2020 07:00
Wersja XML