• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Data modyfikacji: 20-09-2019 11:51
 2. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Data modyfikacji: 19-09-2019 14:17
 3. Rejestr instytucji kultury
  Data modyfikacji: 18-09-2019 14:28
 4. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Data modyfikacji: 18-09-2019 12:01
 5. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Data modyfikacji: 18-09-2019 08:04
 6. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Data modyfikacji: 17-09-2019 10:07
 7. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Data modyfikacji: 11-09-2019 15:09
 8. Wykaz złożonych petycji
  Data modyfikacji: 06-09-2019 14:00
 9. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 05-09-2019 10:16
 10. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Data modyfikacji: 05-09-2019 08:50
Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4338453
w tym miesiącu: 35980
dzisiaj: 231