Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
401163587935438372613490338171318912897826710324303189911606
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357044836544255427213829848335226322419625875286713016142790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408723235042917297073803126777277434224530766398784491132939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350023594234783329923202127603308233400541627576993812747382
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
336072842327465219082471019734194062289339613311582601929372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160241849316537145641926832530270302181229055326142747727032
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009705
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 63644
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 56017
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 51594
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 32293
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31845
 6. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 25722
 7. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 24885
 8. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 24319
 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 13953
 10. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 13582
 11. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 12626
 12. Wyniki konkursów ofert
  Wyświetleń: 12395
 13. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 11399
 14. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 9504
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9072
 16. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 8934
 17. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 8885
 18. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 8812
 19. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 7973
 20. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7970
 21. Polityka prywatności serwisu bip.walce.pl
  Wyświetleń: 7845
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7742
 23. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 7592
 24. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 7531
 25. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 7470
 26. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 7383
 27. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7258
 28. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 6989
 29. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 6892
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6857
 31. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 6785
 32. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 6634
 33. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 6627
 34. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 6626
 35. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 6466
 36. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 6399
 37. Sołectwa
  Wyświetleń: 6366
 38. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6357
 39. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 6204
 40. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6198
 41. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 5842
 42. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5751
 43. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 5714
 44. Budżet 2013
  Wyświetleń: 5686
 45. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 5673
 46. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 5607
 47. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 5576
 48. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 5537
 49. Budżet 2011
  Wyświetleń: 5514
 50. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5452
 51. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 5407
 52. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 5379
 53. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5350
 54. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 5278
 55. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 5258
 56. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5206
 57. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 5193
 58. PODATKI
  Wyświetleń: 5188
 59. Budżet 2014
  Wyświetleń: 5067
 60. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 5065
 61. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 5030
 62. Opłata targowa
  Wyświetleń: 4948
 63. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4944
 64. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4910
 65. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4880
 66. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4847
 67. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 4847
 68. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4775
 69. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4705
 70. Budżet 2009
  Wyświetleń: 4686
 71. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 4646
 72. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 4607
 73. Berg
  Wyświetleń: 4589
 74. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 4556
 75. Budżet 2008
  Wyświetleń: 4518
 76. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 4488
 77. Budżet 2010
  Wyświetleń: 4454
 78. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 4445
 79. Malá Morávka
  Wyświetleń: 4426
 80. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4424
 81. Rejestry
  Wyświetleń: 4373
 82. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 4370
 83. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 4348
 84. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4346
 85. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 4345
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4321
 87. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4312
 88. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4305
 89. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 4291
 90. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4274
 91. Dobieszowice
  Wyświetleń: 4240
 92. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 4214
 93. Ewidencje
  Wyświetleń: 4148
 94. Brożec
  Wyświetleń: 4146
 95. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4121
 96. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 4098
 97. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4062
 98. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 4062
 99. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 4061
 100. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4037
 101. Walce
  Wyświetleń: 4032
 102. Archiwa
  Wyświetleń: 4030
 103. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 3977
 104. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 3973
 105. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3936
 106. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3884
 107. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 3828
 108. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 3795
 109. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 3747
 110. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 3728
 111. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3713
 112. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3711
 113. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3700
 114. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 3599
 115. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 3583
 116. Stradunia
  Wyświetleń: 3579
 117. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 3569
 118. Zabierzów
  Wyświetleń: 3565
 119. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3551
 120. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3550
 121. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 3537
 122. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3517
 123. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 3506
 124. Rozkochów
  Wyświetleń: 3494
 125. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3491
 126. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 3471
 127. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 3462
 128. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 3443
 129. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3431
 130. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3418
 131. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3390
 132. Kromołów
  Wyświetleń: 3381
 133. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 3339
 134. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3308
 135. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 3273
 136. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3258
 137. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3257
 138. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3247
 139. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 3237
 140. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 3226
 141. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 3217
 142. Ćwiercie
  Wyświetleń: 3204
 143. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 3198
 144. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3196
 145. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 3195
 146. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 3163
 147. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 3162
 148. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 3161
 149. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 3157
 150. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3155
 151. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 3124
 152. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 3123
 153. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 3096
 154. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 3089
 155. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3086
 156. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 3069
 157. Kontrole
  Wyświetleń: 3068
 158. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3068
 159. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 3067
 160. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 3051
 161. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3037
 162. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 3021
 163. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3006
 164. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2995
 165. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2978
 166. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 2958
 167. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2956
 168. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2953
 169. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2949
 170. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 2911
 171. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 2908
 172. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 2901
 173. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 2897
 174. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 2884
 175. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 2871
 176. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 2807
 177. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 2807
 178. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2760
 179. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 2752
 180. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 2744
 181. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2743
 182. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 2722
 183. Grocholub
  Wyświetleń: 2717
 184. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 2707
 185. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2670
 186. Protokoły
  Wyświetleń: 2667
 187. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 2659
 188. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 2648
 189. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2647
 190. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2627
 191. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 2620
 192. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2586
 193. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 2572
 194. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2570
 195. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 2555
 196. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 2553
 197. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 2546
 198. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2541
 199. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2533
 200. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2529
 201. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2514
 202. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2500
 203. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 2500
 204. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2491
 205. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2489
 206. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2484
 207. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2484
 208. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2481
 209. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2469
 210. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2468
 211. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2454
 212. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2453
 213. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2453
 214. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2448
 215. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 2437
 216. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2436
 217. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2430
 218. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 2423
 219. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2414
 220. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 2406
 221. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2402
 222. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 2392
 223. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 2392
 224. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2388
 225. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2377
 226. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2377
 227. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2375
 228. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2366
 229. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2357
 230. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 2357
 231. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 2352
 232. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 2350
 233. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 2346
 234. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2339
 235. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2336
 236. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 2331
 237. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2330
 238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2329
 239. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 2327
 240. PETYCJE
  Wyświetleń: 2327
 241. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2322
 242. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 2321
 243. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 2321
 244. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 2303
 245. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 2302
 246. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2284
 247. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2282
 248. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 2279
 249. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 2276
 250. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 2274
 251. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 2269
 252. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 2262
 253. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 2260
 254. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 2257
 255. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 2257
 256. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2256
 257. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 2248
 258. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2240
 259. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 2237
 260. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2230
 261. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 2207
 262. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 2203
 263. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2201
 264. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2200
 265. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2197
 266. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2196
 267. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 2191
 268. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 2187
 269. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2172
 270. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2168
 271. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 2164
 272. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 2156
 273. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 2154
 274. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 2141
 275. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2136
 276. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2132
 277. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 2122
 278. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 2121
 279. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 2121
 280. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 2120
 281. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2119
 282. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2117
 283. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 2113
 284. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 2112
 285. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 2110
 286. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2105
 287. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 2105
 288. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 2103
 289. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 2099
 290. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2093
 291. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 2093
 292. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 2091
 293. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2088
 294. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 2084
 295. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2078
 296. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2078
 297. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 2078
 298. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 2077
 299. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2075
 300. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2066
 301. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2062
 302. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 2061
 303. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2054
 304. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 2054
 305. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 2051
 306. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2051
 307. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 2043
 308. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 2042
 309. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2040
 310. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 2040
 311. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2038
 312. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 2033
 313. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 2029
 314. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2027
 315. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 2022
 316. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 2018
 317. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2013
 318. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 2010
 319. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2009
 320. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 2006
 321. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 2004
 322. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2001
 323. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 1999
 324. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 1999
 325. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 1993
 326. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1984
 327. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 1980
 328. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 1978
 329. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1974
 330. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 1973
 331. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 1964
 332. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1963
 333. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 1962
 334. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1960
 335. PESEL
  Wyświetleń: 1950
 336. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 1949
 337. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1929
 338. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1928
 339. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1926
 340. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1920
 341. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 1917
 342. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 1914
 343. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 1910
 344. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1905
 345. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 1878
 346. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 1875
 347. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1873
 348. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1872
 349. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1866
 350. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 1860
 351. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1857
 352. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1857
 353. Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  Wyświetleń: 1852
 354. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 1847
 355. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1846
 356. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 1840
 357. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1839
 358. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1838
 359. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1837
 360. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 1835
 361. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 1833
 362. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1832
 363. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1829
 364. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 1828
 365. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1822
 366. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1820
 367. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 1819
 368. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 1815
 369. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1813
 370. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1812
 371. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1811
 372. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 1811
 373. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 1807
 374. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1805
 375. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 1803
 376. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 1798
 377. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 1793
 378. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 1789
 379. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 1784
 380. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1783
 381. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 1775
 382. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1773
 383. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 1768
 384. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1768
 385. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1767
 386. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1766
 387. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1756
 388. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1755
 389. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 1747
 390. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 1744
 391. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1739
 392. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1736
 393. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1722
 394. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1722
 395. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1721
 396. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1719
 397. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1718
 398. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1710
 399. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1709
 400. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1708
 401. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1702
 402. Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1699
 403. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1696
 404. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 1692
 405. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1688
 406. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 1686
 407. Protokoły
  Wyświetleń: 1685
 408. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1684
 409. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1683
 410. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1683
 411. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1676
 412. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1676
 413. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1674
 414. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1661
 415. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 1652
 416. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1650
 417. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1650
 418. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 1648
 419. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1648
 420. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1647
 421. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1643
 422. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 1640
 423. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1636
 424. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1635
 425. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1630
 426. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1630
 427. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1630
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1628
 429. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1615
 430. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1614
 431. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1611
 432. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 1609
 433. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1604
 434. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1600
 435. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 1596
 436. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1595
 437. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1594
 438. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1592
 439. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1589
 440. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1588
 441. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1584
 442. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1582
 443. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1581
 444. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1580
 445. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1578
 446. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1577
 447. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 1575
 448. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1571
 449. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1565
 450. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 1565
 451. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1560
 452. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 1560
 453. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1558
 454. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1558
 455. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1555
 456. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1554
 457. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1551
 458. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1544
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1542
 460. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1542
 461. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1542
 462. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 1542
 463. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 1539
 464. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1538
 465. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1529
 466. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 1529
 467. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1528
 468. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1526
 469. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1526
 470. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1523
 471. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1522
 472. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 1517
 473. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 1504
 474. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1502
 475. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1502
 476. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1501
 477. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1500
 478. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1498
 479. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1497
 480. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1490
 481. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1489
 482. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1488
 483. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1486
 484. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1481
 485. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1480
 486. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1477
 487. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 1474
 488. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1473
 489. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1472
 490. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1468
 491. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 1464
 492. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1462
 493. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1462
 494. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1459
 495. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1458
 496. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1454
 497. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1454
 498. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1450
 499. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1450
 500. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1449
 501. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1448
 502. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1447
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1447
 504. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1439
 505. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1436
 506. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1432
 507. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1429
 508. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1424
 509. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1423
 510. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1421
 511. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1411
 512. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1408
 513. ARCHIWUM NAGRAŃ Z OBRAD SESJI RADY GMINY WALCE
  Wyświetleń: 1407
 514. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1402
 515. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1402
 516. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1400
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1399
 518. Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1391
 519. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1386
 520. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1383
 521. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1382
 522. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1378
 523. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1378
 524. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1373
 525. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1370
 526. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 1368
 527. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1366
 528. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1365
 529. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1364
 530. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1363
 531. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1361
 532. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1359
 533. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1356
 534. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1351
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1350
 536. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1348
 537. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1346
 538. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1345
 539. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1338
 540. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1338
 541. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1336
 542. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1333
 543. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1332
 544. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1331
 545. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1330
 546. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1329
 547. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1328
 548. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1328
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1326
 550. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1323
 551. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1322
 552. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1321
 553. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1317
 554. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1316
 555. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1315
 556. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1314
 557. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1313
 558. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1313
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1312
 560. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1312
 561. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1311
 562. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1311
 563. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1310
 564. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1309
 565. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1307
 566. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1306
 567. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1303
 568. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1300
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1296
 570. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1295
 571. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1295
 572. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1293
 573. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1292
 574. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1292
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1291
 576. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1283
 577. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1279
 578. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1277
 579. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1275
 580. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1272
 581. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 1270
 582. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1270
 583. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1269
 584. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1268
 585. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1265
 586. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1262
 587. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 1260
 588. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1258
 589. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1252
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1252
 591. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1252
 592. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1251
 593. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1250
 594. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1247
 595. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1246
 596. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1242
 597. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1242
 598. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1240
 599. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1239
 600. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1238
 601. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1237
 602. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1236
 603. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1235
 604. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1234
 605. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1234
 606. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1233
 607. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1232
 608. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1230
 609. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1230
 610. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1228
 611. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1228
 612. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1227
 613. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1222
 614. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1222
 615. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1222
 616. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1216
 617. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1214
 618. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1214
 619. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1213
 620. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1211
 621. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1210
 622. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1209
 623. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1208
 624. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1205
 625. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1205
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1204
 627. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1204
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1202
 629. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1201
 630. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1200
 631. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1197
 632. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1194
 633. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1193
 634. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 1193
 635. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1191
 636. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1190
 637. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1189
 638. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1187
 639. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1184
 640. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1184
 641. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1183
 642. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1183
 643. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1177
 644. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1168
 645. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1168
 646. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1164
 647. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1162
 648. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1160
 649. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1160
 650. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1157
 651. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1156
 652. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1155
 653. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1155
 654. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1153
 655. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1150
 656. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1150
 657. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1150
 658. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1149
 659. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 1147
 660. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1147
 661. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1146
 662. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1146
 663. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1145
 664. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 1144
 665. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1142
 666. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1141
 667. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1141
 668. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1136
 669. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 1136
 670. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1136
 671. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1136
 672. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1135
 673. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1132
 674. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1131
 675. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1130
 676. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1127
 677. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1126
 678. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 1126
 679. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1126
 680. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1124
 681. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1123
 682. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1122
 683. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 1119
 684. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1118
 685. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1118
 686. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1113
 687. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1111
 688. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1111
 689. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1111
 690. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 1110
 691. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1109
 692. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1107
 693. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1107
 694. Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
  Wyświetleń: 1105
 695. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1104
 696. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1104
 697. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 1103
 698. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1102
 699. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1102
 700. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1102
 701. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 1102
 702. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1101
 703. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1101
 704. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1099
 705. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1099
 706. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 1099
 707. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 1099
 708. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1095
 709. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1094
 710. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 1093
 711. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1090
 712. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1090
 713. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1089
 714. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1088
 715. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1087
 716. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1087
 717. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1084
 718. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1084
 719. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1082
 720. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1082
 721. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1074
 722. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1072
 723. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1072
 724. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 1072
 725. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1071
 726. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1070
 727. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1070
 728. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1068
 729. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1068
 730. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 1068
 731. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1067
 732. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1064
 733. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 1063
 734. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1060
 735. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1060
 736. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1059
 737. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1057
 738. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1054
 739. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1053
 740. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 1050
 741. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1048
 742. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 1047
 743. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Wyświetleń: 1047
 744. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1046
 745. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1046
 746. OŚWIATA
  Wyświetleń: 1045
 747. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1044
 748. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1043
 749. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1043
 750. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1039
 751. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 1039
 752. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 1038
 753. Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1037
 754. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1037
 755. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1035
 756. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1035
 757. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1034
 758. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1033
 759. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1032
 760. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1032
 761. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1030
 762. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1028
 763. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 1027
 764. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1027
 765. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1026
 766. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1025
 767. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1024
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 1023
 769. RODO
  Wyświetleń: 1023
 770. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1021
 771. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 1020
 772. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1019
 773. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1019
 774. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1017
 775. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1016
 776. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1015
 777. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1015
 778. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1014
 779. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1014
 780. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1014
 781. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1014
 782. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1011
 783. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1008
 784. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 1008
 785. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1005
 786. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 1004
 787. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1003
 788. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1003
 789. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1002
 790. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1000
 791. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 998
 792. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 997
 793. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 996
 794. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 993
 795. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 990
 796. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 990
 797. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 990
 798. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 990
 799. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 988
 800. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 987
 801. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 987
 802. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 986
 803. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 984
 804. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 984
 805. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 983
 806. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 980
 807. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 975
 808. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 975
 809. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 974
 810. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 974
 811. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 972
 812. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 970
 813. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 969
 814. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 967
 815. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 962
 816. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 960
 817. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 955
 818. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 953
 819. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 951
 820. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 951
 821. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 947
 822. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 946
 823. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 944
 824. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 943
 825. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 941
 826. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 941
 827. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 941
 828. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 940
 829. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 940
 830. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 939
 831. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 936
 832. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 935
 833. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 934
 834. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 934
 835. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 933
 836. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 932
 837. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 928
 838. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 925
 839. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 919
 840. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 917
 841. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 916
 842. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 916
 843. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 915
 844. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 913
 845. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 912
 846. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 910
 847. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 908
 848. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 907
 849. Budżet 2019
  Wyświetleń: 905
 850. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 905
 851. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 901
 852. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 896
 853. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 892
 854. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 889
 855. Statut
  Wyświetleń: 888
 856. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 887
 857. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 886
 858. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 884
 859. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 883
 860. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 881
 861. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 879
 862. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 878
 863. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 873
 864. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 873
 865. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 872
 866. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 869
 867. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 866
 868. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 864
 869. test Edek
  Wyświetleń: 864
 870. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 863
 871. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 862
 872. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” - Zadanie dofinasowane z programu "MALUCH+" 2019
  Wyświetleń: 860
 873. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 859
 874. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 855
 875. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 854
 876. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 852
 877. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 852
 878. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 852
 879. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 852
 880. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 847
 881. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 843
 882. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 843
 883. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 842
 884. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 842
 885. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 842
 886. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
  Wyświetleń: 838
 887. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 835
 888. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 835
 889. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 834
 890. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 834
 891. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 834
 892. Budżet 2014
  Wyświetleń: 828
 893. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 828
 894. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 826
 895. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 824
 896. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 824
 897. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 823
 898. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 819
 899. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 818
 900. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 813
 901. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 811
 902. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 809
 903. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 808
 904. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 805
 905. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”
  Wyświetleń: 804
 906. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 804
 907. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 803
 908. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 800
 909. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 795
 910. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 792
 911. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 789
 912. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 779
 913. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 778
 914. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 778
 915. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 778
 916. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 776
 917. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 773
 918. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 765
 919. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 760
 920. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 759
 921. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 758
 922. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 756
 923. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 754
 924. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 753
 925. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 753
 926. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 751
 927. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 749
 928. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 745
 929. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 745
 930. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 745
 931. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 739
 932. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 733
 933. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 725
 934. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 722
 935. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 718
 936. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 717
 937. Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 712
 938. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 710
 939. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 710
 940. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 706
 941. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 701
 942. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 699
 943. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032"
  Wyświetleń: 696
 944. Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 691
 945. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”
  Wyświetleń: 689
 946. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 688
 947. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 676
 948. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 676
 949. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 674
 950. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 671
 951. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 660
 952. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 660
 953. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AUQA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 649
 954. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 649
 955. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 647
 956. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 643
 957. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 642
 958. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 631
 959. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 631
 960. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 623
 961. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 616
 962. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 616
 963. Zarządzenia Wójta w roku 2019
  Wyświetleń: 608
 964. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 605
 965. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 599
 966. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 592
 967. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 588
 968. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 586
 969. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dobieszowice dz. nr 7/2
  Wyświetleń: 584
 970. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 583
 971. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 579
 972. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 577
 973. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 575
 974. III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 568
 975. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 547
 976. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 547
 977. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 547
 978. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 544
 979. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 541
 980. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 539
 981. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 539
 982. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 538
 983. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 536
 984. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 530
 985. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 530
 986. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 528
 987. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 524
 988. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 519
 989. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 517
 990. Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce
  Wyświetleń: 513
 991. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 507
 992. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 503
 993. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 503
 994. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 502
 995. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 501
 996. Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”
  Wyświetleń: 499
 997. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 484
 998. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 482
 999. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 481
 1000. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 480
 1001. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 170, km.1, obręb 0008 Walce.
  Wyświetleń: 479
 1002. Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce
  Wyświetleń: 465
 1003. Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
  Wyświetleń: 464
 1004. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 463
 1005. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 461
 1006. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 459
 1007. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 459
 1008. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 458
 1009. IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 452
 1010. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 446
 1011. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 445
 1012. II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018
  Wyświetleń: 440
 1013. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 429
 1014. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 421
 1015. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 418
 1016. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 416
 1017. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 413
 1018. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 408
 1019. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 404
 1020. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 403
 1021. Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 394
 1022. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 391
 1023. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 390
 1024. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019
  Wyświetleń: 387
 1025. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 386
 1026. Transmisje obrad sesji
  Wyświetleń: 383
 1027. Zarządzenie Nr Or.0050.99.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 378
 1028. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Rozkochów, działka 547/4 z k.m. 5
  Wyświetleń: 367
 1029. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 362
 1030. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 30 października 2018r. postanowienia SKO.40.1853.2018.oś
  Wyświetleń: 361
 1031. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 360
 1032. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 360
 1033. Raport o stanie Gminy Walce
  Wyświetleń: 357
 1034. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 356
 1035. Imienny wykaz głosowań radnych - II sesja Rady Gminy Walce 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 353
 1036. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego DAIMLER-BENZ nr rej. LA 91B, rok prod. 1983, nr ident. (VIN): 35310214926222
  Wyświetleń: 350
 1037. I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018
  Wyświetleń: 346
 1038. Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 345
 1039. Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 340
 1040. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 340
 1041. Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.
  Wyświetleń: 338
 1042. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 337
 1043. VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 335
 1044. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku
  Wyświetleń: 332
 1045. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 327
 1046. I Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 325
 1047. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 324
 1048. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017
  Wyświetleń: 320
 1049. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 319
 1050. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
  Wyświetleń: 315
 1051. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.
  Wyświetleń: 314
 1052. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 314
 1053. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 312
 1054. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Urzedzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 310
 1055. II Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 309
 1056. Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 299
 1057. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 299
 1058. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 298
 1059. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne"
  Wyświetleń: 295
 1060. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 290
 1061. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce 6 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 290
 1062. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"
  Wyświetleń: 283
 1063. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2019 roku"
  Wyświetleń: 282
 1064. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 280
 1065. Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 280
 1066. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106 oraz Walce 2517
  Wyświetleń: 278
 1067. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"
  Wyświetleń: 277
 1068. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647, 643, 636
  Wyświetleń: 261
 1069. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 259
 1070. VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 258
 1071. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 256
 1072. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 255
 1073. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Brożec dz. 1154/17 / garaż/.
  Wyświetleń: 253
 1074. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 251
 1075. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"
  Wyświetleń: 250
 1076. III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019
  Wyświetleń: 249
 1077. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działka nr 547/4 położona w Rozkochowie
  Wyświetleń: 247
 1078. Uchwały
  Wyświetleń: 243
 1079. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 241
 1080. Imienny wykaz głosowań radnych - V sesja Rady Gminy Walce 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 240
 1081. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 234
 1082. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019
  Wyświetleń: 232
 1083. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 230
 1084. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Walce dz. 2688/1.
  Wyświetleń: 228
 1085. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 40, 41 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 227
 1086. I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 220
 1087. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 220
 1088. II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 214
 1089. V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019
  Wyświetleń: 210
 1090. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Wyświetleń: 208
 1091. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 205
 1092. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II"
  Wyświetleń: 203
 1093. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636
  Wyświetleń: 202
 1094. Przetarg nieograniczony: "Zakupu średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach"
  Wyświetleń: 201
 1095. Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 201
 1096. X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 200
 1097. Zarządzenie nr 0050.102.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 200
 1098. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106
  Wyświetleń: 199
 1099. VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019
  Wyświetleń: 195
 1100. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 193
 1101. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni
  Wyświetleń: 191
 1102. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 nr rej. OPB 113 C , rok prod. 1984, nr ident. (VIN): SUJ32508003008037
  Wyświetleń: 189
 1103. IV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 185
 1104. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 184
 1105. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach
  Wyświetleń: 183
 1106. III Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 182
 1107. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 180
 1108. Imienny wykaz głosowań radnych - VI sesja Rady Gminy Walce 08.05.2019 r.
  Wyświetleń: 170
 1109. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 163
 1110. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 161
 1111. Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 161
 1112. Imienny wykaz głosowań radnych - IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 149
 1113. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 149
 1114. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 31.05.2019
  Wyświetleń: 143
 1115. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”
  Wyświetleń: 142
 1116. Imienny wykaz głosowań radnych - VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 136
 1117. VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019
  Wyświetleń: 135
 1118. V Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 133
 1119. Informacja o dotacji przyznawanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 130
 1120. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019
  Wyświetleń: 129
 1121. Projekt 112
  Wyświetleń: 123
 1122. Muzyka integruje narody
  Wyświetleń: 122
 1123. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
  Wyświetleń: 122
 1124. Imienny wykaz głosowań radnych - VIII Sesja Rady Gminy Walce 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 116
 1125. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 116
 1126. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
  Wyświetleń: 114
 1127. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 113
 1128. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 103
 1129. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 100
 1130. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019
  Wyświetleń: 99
 1131. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 2715/9 -pomieszczenia opieki zdrowotnej/ /
  Wyświetleń: 98
 1132. XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 98
 1133. Imienny wykaz głosowań radnych - X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 95
 1134. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 94
 1135. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przejście przez rzekę Stradunia w km 10+100.
  Wyświetleń: 92
 1136. VI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 8.05.2019 r.
  Wyświetleń: 92
 1137. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 91
 1138. XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019
  Wyświetleń: 91
 1139. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb odwodnienia zakładu Bischof+Klein Polska w Walcach
  Wyświetleń: 88
 1140. Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 87
 1141. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 75 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Brożcu.
  Wyświetleń: 87
 1142. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Wyświetleń: 83
 1143. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 82
 1144. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 80
 1145. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 78
 1146. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 75
 1147. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 74
 1148. Pismo Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 72
 1149. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzek Swornicy i Stradudni oraz przez wał Stradunia – Żużela
  Wyświetleń: 72
 1150. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. na nieruchomościach obrębu Stradunia
  Wyświetleń: 71
 1151. Imienny wykaz głosowań radnych - XI Sesja Rady Gminy Walce 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 66
 1152. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 22.11.2019
  Wyświetleń: 65
 1153. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 62
 1154. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach i postanowieniu nr OŚ.6220.3.2019.AK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
  Wyświetleń: 56
 1155. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 55
 1156. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich..
  Wyświetleń: 55
 1157. VIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 51
 1158. XII Sesja Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 51
 1159. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019”
  Wyświetleń: 48
 1160. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 47
 1161. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1162. Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 45
 1163. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich....
  Wyświetleń: 43
 1164. Imienny wykaz głosowań radnych - XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.10.2019
  Wyświetleń: 39
 1165. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 33
 1166. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 7.11.2019
  Wyświetleń: 28
 1167. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce przeznaczonych w najem - powierzchnia pod antenę - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 25
 1168. Imienny wykaz głosowań radnych - XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 7.11.2019
  Wyświetleń: 21
 1169. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia / dz. 255 k.m. 4 w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 21
 1170. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem / lokal użytkowy w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 20
 1171. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - Walce - lokal do prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 17
 1172. Zarządzenie Nr Or.0050.114.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 17
 1173. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem /Stradunia pow. pod antenę internetową/
  Wyświetleń: 15
 1174. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 15
 1175. Informacja Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postepowań wodnoprawnych w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 11
 1176. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 285 i 348
  Wyświetleń: 10
 1177. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 10
 1178. XV Sesja Rady Gminy Walce - 27.11.2019
  Wyświetleń: 9
 1179. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem w Walcach - Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 7
 1180. Budżet 2020
  Wyświetleń: 5
 1181. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie - Walce ul. Opolska 23A
  Wyświetleń: 5
 1182. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 5
 1183. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie- Walce u. Opolska 23A, lokal użytkowy - kolejna umowa z dotychczasowym użytkownikiem
  Wyświetleń: 4
 1184. XI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 25 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 4
 1185. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 3
 1186. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 3
 1187. XII Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 1188. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 2
 1189. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 18.11.2019
  Wyświetleń: 2
Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4529873
w tym miesiącu: 27535
dzisiaj: 1245

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1