Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3126100000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
562914466837750440524927347380487293951440731420514213748705
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
401163587935438372613490338171318912897826710324303189951337
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357044836544255427213829848335226322419625875286713016142790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408723235042917297073803126777277434224530766398784491132939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350023594234783329923202127603308233400541627576993812747382
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
336072842327465219082471019734194062289339613311582601929372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160241849316537145641926832530270302181229055326142747727032
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009705
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 67783
 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 63156
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 57362
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 46831
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 40147
 6. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 29936
 7. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 28029
 8. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 27376
 9. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 21740
 10. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 16688
 11. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 16645
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 16225
 13. Wyniki konkursów ofert
  Wyświetleń: 15606
 14. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 15285
 15. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 11363
 16. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 10692
 17. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 10476
 18. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10181
 19. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9951
 20. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 9555
 21. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 9450
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 9422
 23. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9122
 24. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 8891
 25. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 8699
 26. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 8265
 27. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 8064
 28. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 8053
 29. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 7980
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7946
 31. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7866
 32. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 7842
 33. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 7676
 34. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 7608
 35. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 7437
 36. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 7380
 37. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7224
 38. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 7125
 39. Sołectwa
  Wyświetleń: 6844
 40. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 6827
 41. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 6806
 42. Budżet 2013
  Wyświetleń: 6780
 43. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6665
 44. Budżet 2012
  Wyświetleń: 6635
 45. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 6601
 46. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 6571
 47. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 6562
 48. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 6479
 49. Budżet 2011
  Wyświetleń: 6469
 50. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 6404
 51. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6350
 52. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 6340
 53. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 6188
 54. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 6135
 55. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 6078
 56. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 6027
 57. Budżet 2014
  Wyświetleń: 6006
 58. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5999
 59. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 5931
 60. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5915
 61. Budżet 2010
  Wyświetleń: 5857
 62. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 5845
 63. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 5817
 64. Opłata targowa
  Wyświetleń: 5797
 65. PODATKI
  Wyświetleń: 5730
 66. Berg
  Wyświetleń: 5654
 67. Budżet 2009
  Wyświetleń: 5646
 68. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 5630
 69. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 5621
 70. Malá Morávka
  Wyświetleń: 5541
 71. Budżet 2008
  Wyświetleń: 5523
 72. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5512
 73. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 5488
 74. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5472
 75. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 5455
 76. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5396
 77. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 5390
 78. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 5379
 79. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 5347
 80. Archiwa
  Wyświetleń: 5317
 81. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5303
 82. Rejestry
  Wyświetleń: 5300
 83. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5283
 84. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 5246
 85. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 5237
 86. Ewidencje
  Wyświetleń: 5207
 87. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 5166
 88. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5097
 89. Budżet 2015
  Wyświetleń: 5067
 90. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4988
 91. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 4929
 92. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 4920
 93. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 4916
 94. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4834
 95. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4799
 96. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4769
 97. Brożec
  Wyświetleń: 4757
 98. Dobieszowice
  Wyświetleń: 4753
 99. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 4685
 100. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 4672
 101. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4653
 102. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4602
 103. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 4581
 104. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4545
 105. Walce
  Wyświetleń: 4544
 106. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4538
 107. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4530
 108. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4471
 109. Budżet 2016
  Wyświetleń: 4455
 110. Podatek rolny
  Wyświetleń: 4396
 111. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 4395
 112. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 4331
 113. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 4320
 114. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 4311
 115. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 4247
 116. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 4210
 117. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 4172
 118. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4151
 119. Zabierzów
  Wyświetleń: 4129
 120. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 4118
 121. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 4108
 122. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 4098
 123. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 4086
 124. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 4074
 125. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 4074
 126. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4071
 127. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4041
 128. Stradunia
  Wyświetleń: 4019
 129. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 3978
 130. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3952
 131. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 3941
 132. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 3920
 133. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 3906
 134. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 3890
 135. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 3882
 136. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 3872
 137. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3872
 138. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3852
 139. Rozkochów
  Wyświetleń: 3852
 140. Kromołów
  Wyświetleń: 3817
 141. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 3802
 142. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 3779
 143. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3748
 144. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3738
 145. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 3720
 146. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 3717
 147. Ćwiercie
  Wyświetleń: 3709
 148. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3706
 149. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3704
 150. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 3696
 151. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3682
 152. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 3656
 153. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3651
 154. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3620
 155. Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3611
 156. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 3574
 157. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3571
 158. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3567
 159. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 3540
 160. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 3511
 161. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 3510
 162. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 3506
 163. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 3484
 164. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 3464
 165. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3459
 166. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3444
 167. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 3432
 168. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 3423
 169. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 3415
 170. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3405
 171. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 3405
 172. Kontrole
  Wyświetleń: 3388
 173. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 3372
 174. PETYCJE
  Wyświetleń: 3357
 175. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3357
 176. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 3348
 177. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 3348
 178. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3315
 179. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3303
 180. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3288
 181. Grocholub
  Wyświetleń: 3282
 182. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 3249
 183. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 3241
 184. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 3197
 185. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 3197
 186. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 3186
 187. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 3168
 188. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3130
 189. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 3104
 190. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 3088
 191. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 3085
 192. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 3060
 193. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3057
 194. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3041
 195. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 3038
 196. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 3020
 197. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 3019
 198. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 3010
 199. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3009
 200. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 2997
 201. Protokoły
  Wyświetleń: 2991
 202. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2973
 203. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 2967
 204. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 2961
 205. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2949
 206. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 2937
 207. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 2925
 208. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 2907
 209. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 2898
 210. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2896
 211. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2883
 212. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 2880
 213. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 2875
 214. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 2871
 215. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 2866
 216. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2863
 217. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 2863
 218. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 2850
 219. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2849
 220. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 2849
 221. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2839
 222. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2837
 223. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2837
 224. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 2821
 225. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 2820
 226. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 2817
 227. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2817
 228. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 2815
 229. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2803
 230. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 2801
 231. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2792
 232. Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  Wyświetleń: 2792
 233. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 2777
 234. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 2769
 235. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2765
 236. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2761
 237. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2759
 238. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2753
 239. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2746
 240. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2736
 241. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2733
 242. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2732
 243. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 2727
 244. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2721
 245. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 2712
 246. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 2710
 247. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2702
 248. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 2701
 249. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2700
 250. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2699
 251. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 2698
 252. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2688
 253. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 2686
 254. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 2678
 255. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2667
 256. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 2662
 257. Budżet 2018
  Wyświetleń: 2656
 258. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Wyświetleń: 2651
 259. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2645
 260. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 2644
 261. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 2644
 262. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2641
 263. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 2635
 264. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2634
 265. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2630
 266. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2629
 267. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2621
 268. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 2620
 269. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 2618
 270. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2615
 271. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 2612
 272. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2611
 273. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2598
 274. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2593
 275. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 2592
 276. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2588
 277. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2582
 278. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2579
 279. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 2575
 280. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 2571
 281. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2570
 282. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 2569
 283. Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
  Wyświetleń: 2559
 284. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 2558
 285. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2549
 286. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 2549
 287. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 2546
 288. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 2542
 289. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 2531
 290. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 2526
 291. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2525
 292. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 2515
 293. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 2513
 294. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 2507
 295. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2495
 296. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2489
 297. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 2488
 298. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 2486
 299. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2479
 300. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2476
 301. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2473
 302. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 2463
 303. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2461
 304. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2461
 305. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2451
 306. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 2448
 307. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 2448
 308. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 2446
 309. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2444
 310. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 2437
 311. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 2436
 312. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 2436
 313. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 2433
 314. PESEL
  Wyświetleń: 2418
 315. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2414
 316. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2405
 317. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2402
 318. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 2402
 319. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 2399
 320. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2395
 321. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 2393
 322. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 2380
 323. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 2371
 324. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2363
 325. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2362
 326. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 2360
 327. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 2360
 328. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2359
 329. RODO
  Wyświetleń: 2353
 330. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 2347
 331. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 2344
 332. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 2335
 333. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 2335
 334. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu.
  Wyświetleń: 2333
 335. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2328
 336. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2328
 337. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 2327
 338. ARCHIWUM NAGRAŃ Z OBRAD SESJI RADY GMINY WALCE
  Wyświetleń: 2325
 339. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 2325
 340. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 2324
 341. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 2316
 342. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2311
 343. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2305
 344. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 2295
 345. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2291
 346. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 2283
 347. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 2268
 348. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2258
 349. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2256
 350. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2253
 351. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 2249
 352. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 2242
 353. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2242
 354. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 2238
 355. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 2233
 356. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 2229
 357. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2228
 358. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 2227
 359. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2225
 360. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2225
 361. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 2220
 362. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 2217
 363. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2212
 364. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 2205
 365. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2203
 366. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 2196
 367. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 2195
 368. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2191
 369. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 2186
 370. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 2185
 371. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2180
 372. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2178
 373. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 2176
 374. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 2174
 375. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2168
 376. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 2166
 377. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 2166
 378. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 2164
 379. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2162
 380. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2158
 381. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 2157
 382. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 2156
 383. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 2154
 384. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2144
 385. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 2143
 386. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2140
 387. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 2135
 388. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2128
 389. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2117
 390. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2109
 391. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2104
 392. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2103
 393. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 2100
 394. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2097
 395. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 2092
 396. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2087
 397. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 2085
 398. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 2079
 399. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 2073
 400. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 2069
 401. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 2064
 402. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 2058
 403. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 2052
 404. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 2050
 405. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 2046
 406. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 2046
 407. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 2044
 408. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 2042
 409. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2042
 410. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 2040
 411. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 2033
 412. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 2021
 413. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2019
 414. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2006
 415. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 2006
 416. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 2004
 417. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1996
 418. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1995
 419. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1987
 420. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 1984
 421. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1984
 422. Przetarg nieograniczony: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”
  Wyświetleń: 1975
 423. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1969
 424. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1966
 425. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1966
 426. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 1965
 427. Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1960
 428. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1960
 429. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 1958
 430. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1957
 431. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1953
 432. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1950
 433. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1946
 434. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 1942
 435. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1942
 436. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1938
 437. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 1934
 438. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1932
 439. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 1931
 440. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1930
 441. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1929
 442. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1926
 443. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1920
 444. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1919
 445. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1917
 446. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1915
 447. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1913
 448. Budżet 2019
  Wyświetleń: 1909
 449. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1908
 450. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 1900
 451. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 1897
 452. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 1888
 453. Protokoły
  Wyświetleń: 1883
 454. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1876
 455. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1874
 456. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1871
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1867
 458. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1867
 459. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1865
 460. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1863
 461. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1861
 462. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1858
 463. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1848
 464. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1847
 465. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1842
 466. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1840
 467. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1838
 468. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1832
 469. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1832
 470. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1826
 471. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1824
 472. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1824
 473. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1824
 474. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 1822
 475. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1817
 476. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1813
 477. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1812
 478. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1811
 479. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” - Zadanie dofinasowane z programu "MALUCH+" 2019
  Wyświetleń: 1810
 480. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1804
 481. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1803
 482. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1801
 483. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1798
 484. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1792
 485. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1791
 486. Raport o stanie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1783
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1779
 488. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1778
 489. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1778
 490. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1776
 491. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1776
 492. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1773
 493. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1772
 494. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1772
 495. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1770
 496. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1770
 497. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1770
 498. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1769
 499. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1769
 500. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1762
 501. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1759
 502. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1759
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1758
 504. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 1756
 505. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1751
 506. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1743
 507. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1739
 508. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1738
 509. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1733
 510. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1732
 511. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1731
 512. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1728
 513. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1726
 514. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1724
 515. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1722
 516. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1722
 517. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1720
 518. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1715
 519. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1708
 520. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1706
 521. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1704
 522. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1696
 523. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1692
 524. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1689
 525. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1683
 526. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1679
 527. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1679
 528. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1677
 529. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1676
 530. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1674
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1672
 532. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1672
 533. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1669
 534. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1663
 535. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1660
 536. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1659
 537. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1654
 538. Otwarcie ofert - transmisja
  Wyświetleń: 1651
 539. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1650
 540. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1647
 541. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1647
 542. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1644
 543. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1644
 544. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1640
 545. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1637
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1633
 547. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1629
 548. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1628
 549. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1627
 550. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1625
 551. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 1621
 552. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1619
 553. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1610
 554. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1606
 555. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1606
 556. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1603
 557. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1602
 558. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 1601
 559. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1597
 560. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1592
 561. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1589
 562. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1589
 563. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1587
 564. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1581
 565. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1580
 566. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1579
 567. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1576
 568. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 1576
 569. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1572
 570. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1569
 571. Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1566
 572. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1565
 573. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1564
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1560
 575. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1559
 576. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1555
 577. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1555
 578. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1554
 579. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1553
 580. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1552
 581. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1548
 582. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1545
 583. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 1544
 584. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1543
 585. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1542
 586. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1542
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1540
 588. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1539
 589. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1538
 590. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1537
 591. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1537
 592. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1532
 593. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1531
 594. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1530
 595. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1530
 596. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1526
 597. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1525
 598. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1525
 599. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1525
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1524
 601. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1522
 602. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1516
 603. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1515
 604. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1515
 605. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1513
 606. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1507
 607. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1507
 608. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 1506
 609. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1502
 610. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1500
 611. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1495
 612. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1495
 613. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1493
 614. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1493
 615. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1493
 616. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1492
 617. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1491
 618. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1490
 619. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1485
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1483
 621. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1481
 622. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 1480
 623. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1479
 624. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1478
 625. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1477
 626. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1476
 627. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1469
 628. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1463
 629. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1460
 630. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1460
 631. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1459
 632. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1457
 633. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 1457
 634. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1456
 635. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1455
 636. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1455
 637. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1454
 638. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1450
 639. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1450
 640. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 1449
 641. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1444
 642. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1443
 643. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1443
 644. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1442
 645. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1441
 646. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1440
 647. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1434
 648. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1433
 649. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Urzedzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1432
 650. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1432
 651. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1430
 652. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1430
 653. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1422
 654. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1420
 655. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1420
 656. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1419
 657. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1418
 658. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1416
 659. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1415
 660. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1414
 661. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1411
 662. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1411
 663. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1411
 664. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1410
 665. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1407
 666. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1406
 667. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1406
 668. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1405
 669. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1405
 670. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 1404
 671. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1402
 672. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 1402
 673. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 1400
 674. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1396
 675. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1396
 676. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
  Wyświetleń: 1396
 677. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 1393
 678. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 1391
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1390
 680. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1390
 681. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 1389
 682. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1389
 683. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1386
 684. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”
  Wyświetleń: 1384
 685. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1383
 686. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1381
 687. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 1381
 688. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1381
 689. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 1378
 690. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 1376
 691. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1373
 692. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 1372
 693. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1372
 694. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1370
 695. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 1369
 696. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 1368
 697. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 1366
 698. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1365
 699. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 1365
 700. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1361
 701. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1360
 702. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1357
 703. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1356
 704. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1352
 705. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1351
 706. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1351
 707. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1351
 708. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1349
 709. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1346
 710. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1346
 711. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 1345
 712. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1343
 713. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1343
 714. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 1341
 715. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1334
 716. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1333
 717. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1327
 718. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1327
 719. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”
  Wyświetleń: 1327
 720. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 1323
 721. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1322
 722. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1322
 723. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1321
 724. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1320
 725. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1319
 726. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1319
 727. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1318
 728. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1316
 729. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1315
 730. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1314
 731. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1313
 732. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 1313
 733. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1311
 734. Zarządzenia Wójta w roku 2019
  Wyświetleń: 1311
 735. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1310
 736. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 1308
 737. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1307
 738. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1306
 739. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1304
 740. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AUQA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1301
 741. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 1300
 742. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 1292
 743. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1291
 744. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1291
 745. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1290
 746. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 1289
 747. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1289
 748. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1287
 749. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 1286
 750. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1286
 751. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1285
 752. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1284
 753. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1284
 754. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1283
 755. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1282
 756. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1279
 757. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1278
 758. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1277
 759. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1277
 760. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1277
 761. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1276
 762. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1276
 763. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1275
 764. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1275
 765. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1274
 766. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1274
 767. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1272
 768. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1272
 769. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1272
 770. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1270
 771. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1268
 772. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1267
 773. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1267
 774. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1266
 775. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1261
 776. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1261
 777. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1259
 778. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1259
 779. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1256
 780. Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1256
 781. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1256
 782. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1255
 783. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1255
 784. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1255
 785. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 1253
 786. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1251
 787. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1250
 788. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1249
 789. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1249
 790. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1248
 791. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 1246
 792. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1245
 793. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1244
 794. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1244
 795. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1243
 796. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1243
 797. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1242
 798. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1241
 799. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1241
 800. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 1239
 801. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 1238
 802. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1237
 803. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1235
 804. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1235
 805. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1231
 806. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1229
 807. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1228
 808. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 1228
 809. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1226
 810. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1224
 811. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1223
 812. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 1220
 813. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1219
 814. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 1218
 815. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1217
 816. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1217
 817. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 1215
 818. OŚWIATA
  Wyświetleń: 1210
 819. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1208
 820. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1205
 821. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 1204
 822. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 1201
 823. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1200
 824. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1200
 825. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1200
 826. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1200
 827. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1198
 828. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 1198
 829. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1198
 830. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 1197
 831. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1195
 832. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 1194
 833. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1194
 834. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1192
 835. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1189
 836. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1188
 837. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1188
 838. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 1187
 839. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1187
 840. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1186
 841. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1181
 842. Statut
  Wyświetleń: 1179
 843. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1178
 844. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 1177
 845. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1175
 846. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1175
 847. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1171
 848. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1170
 849. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1170
 850. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1168
 851. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1167
 852. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1167
 853. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1166
 854. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 1164
 855. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 1161
 856. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1160
 857. Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1159
 858. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1158
 859. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1155
 860. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1155
 861. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1155
 862. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1154
 863. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1154
 864. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1151
 865. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 1151
 866. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 1151
 867. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 1150
 868. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1149
 869. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 1149
 870. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1149
 871. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1147
 872. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dobieszowice dz. nr 7/2
  Wyświetleń: 1144
 873. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 1142
 874. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1141
 875. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1139
 876. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1136
 877. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1135
 878. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1134
 879. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1132
 880. Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1130
 881. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1130
 882. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1128
 883. IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 1128
 884. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 1128
 885. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 1128
 886. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 1124
 887. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1124
 888. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1123
 889. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1119
 890. Zarządzenie Nr Or.0050.99.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1119
 891. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 1118
 892. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1117
 893. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032"
  Wyświetleń: 1116
 894. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1116
 895. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1115
 896. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1115
 897. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1111
 898. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1109
 899. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1108
 900. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1106
 901. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 1105
 902. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1104
 903. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1100
 904. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 1100
 905. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1097
 906. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 1096
 907. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1095
 908. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 1094
 909. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1093
 910. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1092
 911. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 1090
 912. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 1088
 913. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1087
 914. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1086
 915. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1084
 916. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 1084
 917. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1080
 918. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1080
 919. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1078
 920. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 1077
 921. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 1076
 922. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 1074
 923. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 1073
 924. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1072
 925. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1071
 926. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1070
 927. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1070
 928. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1065
 929. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1065
 930. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1065
 931. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 1065
 932. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1064
 933. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1064
 934. Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1061
 935. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1060
 936. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1057
 937. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 1054
 938. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1051
 939. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1048
 940. test Edek
  Wyświetleń: 1046
 941. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1042
 942. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 1041
 943. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1040
 944. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 1037
 945. Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”
  Wyświetleń: 1037
 946. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 1035
 947. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1028
 948. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1022
 949. III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 1020
 950. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1017
 951. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1016
 952. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1014
 953. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1013
 954. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1011
 955. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego DAIMLER-BENZ nr rej. LA 91B, rok prod. 1983, nr ident. (VIN): 35310214926222
  Wyświetleń: 1009
 956. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 1006
 957. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 1005
 958. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1005
 959. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 1005
 960. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 30 października 2018r. postanowienia SKO.40.1853.2018.oś
  Wyświetleń: 1003
 961. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 998
 962. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 996
 963. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 995
 964. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 994
 965. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 989
 966. Budżet 2014
  Wyświetleń: 985
 967. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 985
 968. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 985
 969. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 982
 970. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 978
 971. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 978
 972. Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce
  Wyświetleń: 973
 973. Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap I"
  Wyświetleń: 973
 974. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 972
 975. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 968
 976. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 967
 977. Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.
  Wyświetleń: 967
 978. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 965
 979. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 962
 980. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"
  Wyświetleń: 961
 981. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 958
 982. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 953
 983. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 948
 984. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 946
 985. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 945
 986. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 945
 987. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 942
 988. II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018
  Wyświetleń: 940
 989. VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 940
 990. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 938
 991. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 938
 992. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 936
 993. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 931
 994. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 930
 995. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 929
 996. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 928
 997. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 927
 998. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 926
 999. Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
  Wyświetleń: 920
 1000. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 918
 1001. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 170, km.1, obręb 0008 Walce.
  Wyświetleń: 916
 1002. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 915
 1003. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019
  Wyświetleń: 904
 1004. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 896
 1005. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 894
 1006. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 893
 1007. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 890
 1008. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 890
 1009. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 882
 1010. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 881
 1011. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 876
 1012. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 873
 1013. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 873
 1014. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 868
 1015. Informacja o naborze na stanowisko pracy opiekunki dziecięcej w Publicznym Żłobku w Walcach
  Wyświetleń: 864
 1016. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 862
 1017. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 861
 1018. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 858
 1019. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Rozkochów, działka 547/4 z k.m. 5
  Wyświetleń: 850
 1020. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce 6 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 850
 1021. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 847
 1022. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 844
 1023. Przetarg nieograniczony: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach”
  Wyświetleń: 843
 1024. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 843
 1025. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 840
 1026. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
  Wyświetleń: 838
 1027. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 835
 1028. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 834
 1029. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 834
 1030. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 834
 1031. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 833
 1032. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 829
 1033. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 829
 1034. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 826
 1035. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne"
  Wyświetleń: 825
 1036. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 822
 1037. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 813
 1038. VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 811
 1039. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 807
 1040. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku
  Wyświetleń: 805
 1041. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 805
 1042. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 803
 1043. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 799
 1044. Transmisje obrad sesji
  Wyświetleń: 795
 1045. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 790
 1046. Imienny wykaz głosowań radnych - II sesja Rady Gminy Walce 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 789
 1047. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 787
 1048. Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 787
 1049. Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 786
 1050. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.
  Wyświetleń: 785
 1051. XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 781
 1052. Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 779
 1053. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 775
 1054. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 772
 1055. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 769
 1056. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 769
 1057. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"
  Wyświetleń: 768
 1058. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 766
 1059. Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 765
 1060. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017
  Wyświetleń: 764
 1061. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 764
 1062. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 762
 1063. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2019 roku"
  Wyświetleń: 762
 1064. Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 759
 1065. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Wyświetleń: 758
 1066. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 757
 1067. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647, 643, 636
  Wyświetleń: 751
 1068. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 750
 1069. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 750
 1070. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 749
 1071. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 748
 1072. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 748
 1073. Zarządzenie nr 0050.102.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 746
 1074. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 742
 1075. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"
  Wyświetleń: 740
 1076. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II"
  Wyświetleń: 738
 1077. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 731
 1078. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 727
 1079. I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018
  Wyświetleń: 715
 1080. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”
  Wyświetleń: 715
 1081. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 706
 1082. I Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 703
 1083. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 703
 1084. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 702
 1085. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 701
 1086. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106 oraz Walce 2517
  Wyświetleń: 692
 1087. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach
  Wyświetleń: 688
 1088. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 685
 1089. IV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 679
 1090. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów”
  Wyświetleń: 673
 1091. II Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 672
 1092. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 40, 41 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 671
 1093. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 669
 1094. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 668
 1095. X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 664
 1096. Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 660
 1097. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 659
 1098. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 22.11.2019
  Wyświetleń: 657
 1099. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice".
  Wyświetleń: 654
 1100. Imienny wykaz głosowań radnych - V sesja Rady Gminy Walce 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 648
 1101. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 647
 1102. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 641
 1103. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 637
 1104. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 636
 1105. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 634
 1106. Imienny wykaz głosowań radnych - IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 633
 1107. Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II"
  Wyświetleń: 632
 1108. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 632
 1109. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 630
 1110. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 627
 1111. Nabór na stanowisko pracy Inspektora do spraw bhp w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 620
 1112. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 618
 1113. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106
  Wyświetleń: 616
 1114. III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019
  Wyświetleń: 615
 1115. Imienny wykaz głosowań radnych - VI sesja Rady Gminy Walce 08.05.2019 r.
  Wyświetleń: 614
 1116. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
  Wyświetleń: 606
 1117. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dnia 27.12.2019
  Wyświetleń: 604
 1118. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 601
 1119. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działka nr 547/4 położona w Rozkochowie
  Wyświetleń: 598
 1120. Przetarg nieograniczony: "Zakupu średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach"
  Wyświetleń: 597
 1121. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 597
 1122. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 593
 1123. I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 589
 1124. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Brożec dz. 1154/17 / garaż/.
  Wyświetleń: 586
 1125. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 580
 1126. Imienny wykaz głosowań radnych - VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 576
 1127. Imienny wykaz głosowań radnych - VIII Sesja Rady Gminy Walce 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 576
 1128. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019”
  Wyświetleń: 572
 1129. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636
  Wyświetleń: 568
 1130. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni
  Wyświetleń: 567
 1131. Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 567
 1132. Projekt 112
  Wyświetleń: 566
 1133. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - lokal - Walce, ul . Zamkowa 85
  Wyświetleń: 565
 1134. II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 563
 1135. III Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 563
 1136. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 558
 1137. V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019
  Wyświetleń: 557
 1138. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 551
 1139. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Wyświetleń: 549
 1140. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działki nr : 109, 617, 641/2 obręb Kromołów, 709 obręb Kamionka.
  Wyświetleń: 547
 1141. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 nr rej. OPB 113 C , rok prod. 1984, nr ident. (VIN): SUJ32508003008037
  Wyświetleń: 543
 1142. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 541
 1143. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich..
  Wyświetleń: 540
 1144. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Walce dz. 2688/1.
  Wyświetleń: 536
 1145. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 535
 1146. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019
  Wyświetleń: 530
 1147. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 524
 1148. WYBORY PREZYDENTA RP 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 521
 1149. VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019
  Wyświetleń: 515
 1150. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r.
  Wyświetleń: 510
 1151. Imienny wykaz głosowań radnych - X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 509
 1152. Muzyka integruje narody
  Wyświetleń: 507
 1153. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 504
 1154. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
  Wyświetleń: 502
 1155. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 501
 1156. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 500
 1157. Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 498
 1158. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie - Walce działka nr 3222
  Wyświetleń: 498
 1159. Zarządzenia Wójta w roku 2020
  Wyświetleń: 490
 1160. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 486
 1161. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowego najemcy - Brożec dz. 1231
  Wyświetleń: 483
 1162. Informacja o dotacji przyznawanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 477
 1163. V Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 476
 1164. Imienny wykaz głosowań radnych - XI Sesja Rady Gminy Walce 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 473
 1165. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 31.05.2019
  Wyświetleń: 470
 1166. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r.
  Wyświetleń: 468
 1167. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową - Dobieszowice dz. 18/1
  Wyświetleń: 468
 1168. Skład Młodzieżowej Rady Gminy kadencja 2019-2021
  Wyświetleń: 467
 1169. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 464
 1170. VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019
  Wyświetleń: 463
 1171. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 461
 1172. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 460
 1173. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 457
 1174. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 454
 1175. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019
  Wyświetleń: 453
 1176. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r
  Wyświetleń: 448
 1177. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową dotychczasowemu użytkownikowi - Kromołów dz. 442/3
  Wyświetleń: 448
 1178. Uchwały
  Wyświetleń: 446
 1179. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regiolalnego w 2020r.
  Wyświetleń: 443
 1180. Imienny wykaz głosowań radnych - XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 7.11.2019
  Wyświetleń: 435
 1181. Imienny wykaz głosowań radnych - XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.10.2019
  Wyświetleń: 430
 1182. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 2715/9 -pomieszczenia opieki zdrowotnej/ /
  Wyświetleń: 430
 1183. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 430
 1184. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Dobieszowice dz. 257, 258, 110/5
  Wyświetleń: 428
 1185. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku"
  Wyświetleń: 428
 1186. XII Sesja Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 425
 1187. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2020 roku"
  Wyświetleń: 425
 1188. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 roku
  Wyświetleń: 411
 1189. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb odwodnienia zakładu Bischof+Klein Polska w Walcach
  Wyświetleń: 411
 1190. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowych najemców
  Wyświetleń: 410
 1191. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019
  Wyświetleń: 407
 1192. Zarządzenie Nr Or.0050.114.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 407
 1193. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 405
 1194. VIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 402
 1195. XV Sesja Rady Gminy Walce - 27.11.2019
  Wyświetleń: 401
 1196. VI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 8.05.2019 r.
  Wyświetleń: 399
 1197. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 393
 1198. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 391
 1199. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 389
 1200. Imienny wykaz głosowań radnych - XIV Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce 18.11.2019
  Wyświetleń: 386
 1201. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie- Walce u. Opolska 23A, lokal użytkowy - kolejna umowa z dotychczasowym użytkownikiem
  Wyświetleń: 386
 1202. Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 385
 1203. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 385
 1204. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 75 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Brożcu.
  Wyświetleń: 385
 1205. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 384
 1206. Imienny wykaz głosowań radnych - XVI Sesji Rady Gminy Walce 27.12.2019
  Wyświetleń: 380
 1207. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 380
 1208. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 379
 1209. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 379
 1210. XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019
  Wyświetleń: 379
 1211. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 378
 1212. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. na nieruchomościach obrębu Stradunia
  Wyświetleń: 375
 1213. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach i postanowieniu nr OŚ.6220.3.2019.AK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
  Wyświetleń: 370
 1214. Informacja Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postepowań wodnoprawnych w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 368
 1215. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 285 i 348
  Wyświetleń: 368
 1216. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzek Swornicy i Stradudni oraz przez wał Stradunia – Żużela
  Wyświetleń: 367
 1217. Imienny wykaz głosowań radnych - XV Sesji Rady Gminy Walce 27.11.2019
  Wyświetleń: 366
 1218. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem w Walcach - Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 363
 1219. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 362
 1220. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przejście przez rzekę Stradunia w km 10+100.
  Wyświetleń: 361
 1221. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie - Walce ul. Opolska 23A
  Wyświetleń: 359
 1222. Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 355
 1223. XII Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r.
  Wyświetleń: 354
 1224. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia / dz. 255 k.m. 4 w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 353
 1225. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 353
 1226. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 349
 1227. XI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 25 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 347
 1228. XVI Sesja Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 347
 1229. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce przeznaczonych w najem - powierzchnia pod antenę - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 344
 1230. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem /Stradunia pow. pod antenę internetową/
  Wyświetleń: 343
 1231. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 342
 1232. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 18.11.2019
  Wyświetleń: 342
 1233. Pismo Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 338
 1234. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem / lokal użytkowy w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 338
 1235. Imienny wykaz głosowań radnych - XVIII Sesji Rady Gminy Walce 11.03.2020
  Wyświetleń: 333
 1236. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - Walce - lokal do prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 333
 1237. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 7.11.2019
  Wyświetleń: 329
 1238. XVII Sesja Rady Gminy Walce - 26.02.2020
  Wyświetleń: 328
 1239. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 327
 1240. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 324
 1241. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich....
  Wyświetleń: 323
 1242. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 302
 1243. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 300
 1244. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 297
 1245. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń"
  Wyświetleń: 296
 1246. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 293
 1247. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 291
 1248. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 291
 1249. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 290
 1250. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 289
 1251. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 287
 1252. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 287
 1253. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 286
 1254. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 282
 1255. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa linii kablowych 15 kV z łączem światłowodowym w rurociągach osłonowych relacji GPZ Ceglana w Głogówku
  Wyświetleń: 278
 1256. WYBORY PREZYDENTA RP 2020
  Wyświetleń: 278
 1257. XVIII Sesja Rady Gminy Walce - 11.03.2020
  Wyświetleń: 278
 1258. Imienny wykaz głosowań radnych - XVII Sesji Rady Gminy Walce 26.02.2020
  Wyświetleń: 268
 1259. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - mniejszości narodowe, emeryci, dzieci i młodzież
  Wyświetleń: 268
 1260. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 261
 1261. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 261
 1262. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 259
 1263. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów” dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebiegającego przez tereny wsi Zabierzów - działki o nr ewid. 285 i 348 obręb Zabierz
  Wyświetleń: 257
 1264. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - część dz. nr 110/6 obręb Dobieszowice
  Wyświetleń: 256
 1265. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 255
 1266. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 251
 1267. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz odób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 250
 1268. Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dowodowego w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów" dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebieg. przez teren Zabierzowa dz. 285 i 348
  Wyświetleń: 248
 1269. Imienny wykaz głosowań radnych - XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.04.2020
  Wyświetleń: 244
 1270. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Walce na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 242
 1271. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 240
 1272. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 239
 1273. XX Sesja Rady Gminy Walce - 19.05.2020
  Wyświetleń: 238
 1274. Imienny wykaz głosowań radnych - XX Sesja Rady Gminy Walce 19.05.2020
  Wyświetleń: 232
 1275. Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 232
 1276. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 228
 1277. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 217
 1278. Zawiadomienia o sesjach Młodzieżowej Rady
  Wyświetleń: 216
 1279. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 212
 1280. Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Walce
  Wyświetleń: 207
 1281. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenia _ Rozkochów dz. 647/7
  Wyświetleń: 206
 1282. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 204
 1283. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 198
 1284. XIX Sesja Rady Gminy Walce - 30.04.2020
  Wyświetleń: 190
 1285. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela, gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 189
 1286. XVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 189
 1287. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 187
 1288. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 186
 1289. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 185
 1290. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok
  Wyświetleń: 182
 1291. Imienny wykaz głosowań radnych - XXI Sesja Rady Gminy Walce 1 lipca 2020
  Wyświetleń: 179
 1292. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 179
 1293. Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie z zakresu Ochrony i promocji zdrowia pod nazwa 'Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak - Bezpieczny i Zdrowy Uczeń'
  Wyświetleń: 178
 1294. Przetarg nieograniczony: Utworzenie Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 178
 1295. Imienny wykaz głosowań radnych - XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 27 lipca 2020
  Wyświetleń: 175
 1296. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ Walce dz. 1101/3
  Wyświetleń: 174
 1297. Przetarg nieograniczony: Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Walcach
  Wyświetleń: 167
 1298. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.07.2020
  Wyświetleń: 165
 1299. XVII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 160
 1300. Obwieszczenie Wójt Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 153
 1301. Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
  Wyświetleń: 151
 1302. XXI Sesja Rady Gminy Walce - 1.07.2020
  Wyświetleń: 149
 1303. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”.
  Wyświetleń: 146
 1304. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 146
 1305. XVIII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 143
 1306. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 141
 1307. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Walce i stanowisku Wójta w przedmiotowej sprawie
  Wyświetleń: 137
 1308. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 133
 1309. Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
  Wyświetleń: 128
 1310. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok
  Wyświetleń: 127
 1311. Obwieszczenie Wójta Gmniy Walce o wydaniu decyzji zmieniącej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 120
 1312. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020”
  Wyświetleń: 117
 1313. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o odmowie określenia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 116
 1314. XXIV Sesja Rady Gminy Walce - 30.09.2020
  Wyświetleń: 115
 1315. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 110
 1316. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebranych dokumentach i materiałach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 110
 1317. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 109
 1318. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 105
 1319. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 45 w Straduni.
  Wyświetleń: 103
 1320. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.08.2020
  Wyświetleń: 103
 1321. O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Walce o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 101
 1322. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”.
  Wyświetleń: 99
 1323. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 97
 1324. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”
  Wyświetleń: 90
 1325. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 89
 1326. Budżet 2021
  Wyświetleń: 87
 1327. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”.
  Wyświetleń: 82
 1328. ZARZĄDZENIE NR Or.0050.122.2020 WÓJTA GMINY WALCE z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 82
 1329. Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 80
 1330. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”
  Wyświetleń: 74
 1331. UCHWAŁA NR XXIV/205/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 74
 1332. XXVI Sesja Rady Gminy Walce - 25.11.2020
  Wyświetleń: 74
 1333. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 73
 1334. Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 71
 1335. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 3.11.2020
  Wyświetleń: 71
 1336. Imienny wykaz głosowań radnych - XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 3 listopada 2020
  Wyświetleń: 69
 1337. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 1338. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 64
 1339. Zapytanie ofertowe - wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
  Wyświetleń: 64
 1340. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 62
 1341. Uchwała Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 60
 1342. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania
  Wyświetleń: 59
 1343. Uchwała Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości niezabudowanej.
  Wyświetleń: 57
 1344. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych ze Stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 55
 1345. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych ze Stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 55
 1346. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji młyna zbożowego o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 440 Mg/dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu w m. Stradunia przy ul. Diamentowej 2
  Wyświetleń: 53
 1347. UCHWAŁA NR XXVI/223/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
  Wyświetleń: 53
 1348. UCHWAŁA NR XXIV/206/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 52
 1349. XXVII Sesja Rady Gminy Walce - 9.12.2020
  Wyświetleń: 52
 1350. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia"
  Wyświetleń: 51
 1351. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 51
 1352. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 50
 1353. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 50
 1354. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 47
 1355. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 25 listopada 2020
  Wyświetleń: 43
 1356. UCHWAŁA NR XXIV/209/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O
  Wyświetleń: 42
 1357. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 41
 1358. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”
  Wyświetleń: 38
 1359. UCHWAŁA NR XXIV/211/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
  Wyświetleń: 38
 1360. UCHWAŁA NR XXIV/208/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce
  Wyświetleń: 33
 1361. UCHWAŁA NR XXVI/225/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"
  Wyświetleń: 33
 1362. UCHWAŁA NR XXV/220/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"
  Wyświetleń: 31
 1363. UCHWAŁA NR XXVI/221/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 31
 1364. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 29
 1365. UCHWAŁA NR XXV/219/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
  Wyświetleń: 29
 1366. UCHWAŁA NR XXVI/227/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 29
 1367. UCHWAŁA NR XXVII/232/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 29
 1368. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 28
 1369. UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Walce”
  Wyświetleń: 28
 1370. UCHWAŁA NR XXV/217/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 28
 1371. UCHWAŁA NR XXV/218/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 28
 1372. UCHWAŁA NR XXVI/228/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 28
 1373. UCHWAŁA NR XXIV/207/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2019
  Wyświetleń: 27
 1374. UCHWAŁA NR XXVI/230/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 27
 1375. UCHWAŁA NR XXVI/224/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 26
 1376. UCHWAŁA NR XXIV/212/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2020 – 2030
  Wyświetleń: 25
 1377. UCHWAŁA NR XXVI/231/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 25
 1378. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2020
  Wyświetleń: 25
 1379. UCHWAŁA NR XXIV/213/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
  Wyświetleń: 24
 1380. UCHWAŁA NR XXIV/214/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i
  Wyświetleń: 24
 1381. UCHWAŁA NR XXVI/222/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 24
 1382. UCHWAŁA NR XXVI/226/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodziżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu
  Wyświetleń: 24
 1383. UCHWAŁA NR XXVII/234/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu
  Wyświetleń: 24
 1384. UCHWAŁA NR XXVII/235/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 24
 1385. UCHWAŁA NR XXIV/210/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Walce na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 23
 1386. UCHWAŁA NR XXIV/216/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce
  Wyświetleń: 23
 1387. UCHWAŁA NR XXVI/229/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”
  Wyświetleń: 23
 1388. UCHWAŁA NR XXVII/233/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 21
 1389. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2021 roku"
  Wyświetleń: 20
 1390. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku"
  Wyświetleń: 20
 1391. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVIII Sesja Rady Gminy Walce 30 grudnia 2020
  Wyświetleń: 19
 1392. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 roku.
  Wyświetleń: 16
 1393. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 30 kwietnia 2020
  Wyświetleń: 15
 1394. XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 30.12.2020
  Wyświetleń: 15
 1395. Informacja o wynikach naboru - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 14
 1396. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
  Wyświetleń: 14
 1397. XXVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 25 listopada 2020
  Wyświetleń: 14
 1398. XX Sesja Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020
  Wyświetleń: 13
 1399. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020
  Wyświetleń: 13
 1400. XXIV Sesja Rady Gminy Walce z dnia 30 września 2020
  Wyświetleń: 12
 1401. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 3 listopada 2020
  Wyświetleń: 11
 1402. XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 9 grudnia 2020
  Wyświetleń: 11
 1403. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 11
 1404. O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Walce o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 9
 1405. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020
  Wyświetleń: 9
 1406. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020
  Wyświetleń: 9
 1407. UCHWAŁA NR XXVIII/239/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 7
 1408. UCHWAŁA NR XXVIII/241/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”
  Wyświetleń: 6
 1409. UCHWAŁA NR XXVIII/244/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  Wyświetleń: 6
 1410. UCHWAŁA NR XXVIII/238/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 5
 1411. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.01.2021
  Wyświetleń: 5
 1412. UCHWAŁA NR XXVIII/240/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 4
 1413. UCHWAŁA NR XXVIII/242/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
  Wyświetleń: 4
 1414. UCHWAŁA NR XXVIII/245/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 4
 1415. UCHWAŁA NR XXVIII/243/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 3
 1416. Imienny wykaz głosowań radnych - XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14 stycznia 2021
  Wyświetleń: 2
 1417. UCHWAŁA NR XXIX/246/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"
  Wyświetleń: 2
 1418. UCHWAŁA NR XXIX/247/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu
  Wyświetleń: 2
 1419. UCHWAŁA NR XXVIII/236/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 1
 1420. UCHWAŁA NR XXVIII/237/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 1
Wersja XML