Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5629144668377504405249273473802314600000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
401163587935438372613490338171318912897826710324303189951337
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357044836544255427213829848335226322419625875286713016142790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408723235042917297073803126777277434224530766398784491132939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350023594234783329923202127603308233400541627576993812747382
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
336072842327465219082471019734194062289339613311582601929372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160241849316537145641926832530270302181229055326142747727032
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009705
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 65834
 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 57076
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 56754
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 40065
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 36564
 6. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 28028
 7. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 26880
 8. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 26002
 9. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 18251
 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 15128
 11. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 14380
 12. Wyniki konkursów ofert
  Wyświetleń: 14075
 13. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 13998
 14. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 12806
 15. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 10169
 16. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 10159
 17. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 9746
 18. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9474
 19. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9098
 20. Polityka prywatności serwisu bip.walce.pl
  Wyświetleń: 8909
 21. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 8705
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8621
 23. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 8552
 24. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 8331
 25. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8257
 26. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 8203
 27. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 7909
 28. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 7483
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7455
 30. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 7448
 31. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 7426
 32. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 7251
 33. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 7248
 34. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7218
 35. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 7166
 36. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 7043
 37. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 6906
 38. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 6731
 39. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6709
 40. Sołectwa
  Wyświetleń: 6625
 41. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 6283
 42. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 6265
 43. Budżet 2013
  Wyświetleń: 6235
 44. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6224
 45. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 6096
 46. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6090
 47. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 6035
 48. Budżet 2012
  Wyświetleń: 6031
 49. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 6012
 50. Budżet 2011
  Wyświetleń: 6000
 51. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 5912
 52. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 5912
 53. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 5852
 54. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5843
 55. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 5760
 56. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 5719
 57. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5655
 58. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 5651
 59. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 5564
 60. PODATKI
  Wyświetleń: 5545
 61. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 5507
 62. Budżet 2014
  Wyświetleń: 5505
 63. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5470
 64. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 5430
 65. Opłata targowa
  Wyświetleń: 5353
 66. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 5331
 67. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 5287
 68. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5237
 69. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5203
 70. Budżet 2009
  Wyświetleń: 5128
 71. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5127
 72. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 5127
 73. Budżet 2010
  Wyświetleń: 5109
 74. Berg
  Wyświetleń: 5063
 75. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 5040
 76. Malá Morávka
  Wyświetleń: 5034
 77. Budżet 2008
  Wyświetleń: 4991
 78. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 4922
 79. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 4884
 80. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 4882
 81. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4880
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4855
 83. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 4810
 84. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 4804
 85. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 4773
 86. Rejestry
  Wyświetleń: 4762
 87. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 4739
 88. Ewidencje
  Wyświetleń: 4719
 89. Archiwa
  Wyświetleń: 4701
 90. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 4684
 91. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4675
 92. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4610
 93. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4589
 94. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4584
 95. Brożec
  Wyświetleń: 4522
 96. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4497
 97. Dobieszowice
  Wyświetleń: 4484
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4481
 99. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 4474
 100. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 4406
 101. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4350
 102. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4329
 103. Walce
  Wyświetleń: 4302
 104. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4260
 105. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4234
 106. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4228
 107. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 4187
 108. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4185
 109. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 4161
 110. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 4134
 111. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 4131
 112. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 4116
 113. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 4064
 114. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 4032
 115. Podatek rolny
  Wyświetleń: 4013
 116. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3939
 117. Zabierzów
  Wyświetleń: 3902
 118. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3880
 119. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 3861
 120. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 3859
 121. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3845
 122. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3815
 123. Stradunia
  Wyświetleń: 3812
 124. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3806
 125. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 3742
 126. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 3738
 127. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 3731
 128. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3728
 129. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 3727
 130. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3700
 131. Rozkochów
  Wyświetleń: 3689
 132. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 3674
 133. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 3637
 134. Kromołów
  Wyświetleń: 3600
 135. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 3596
 136. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3591
 137. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3583
 138. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 3575
 139. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3574
 140. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 3550
 141. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 3540
 142. Ćwiercie
  Wyświetleń: 3517
 143. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 3489
 144. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3486
 145. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 3476
 146. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 3475
 147. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3468
 148. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 3450
 149. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3435
 150. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 3435
 151. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3405
 152. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 3404
 153. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3388
 154. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 3365
 155. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 3353
 156. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 3350
 157. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 3349
 158. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3343
 159. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 3343
 160. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3340
 161. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 3327
 162. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3320
 163. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3297
 164. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 3282
 165. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 3275
 166. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 3267
 167. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 3252
 168. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 3245
 169. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 3232
 170. Kontrole
  Wyświetleń: 3229
 171. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3222
 172. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3187
 173. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 3182
 174. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3143
 175. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 3133
 176. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3123
 177. Grocholub
  Wyświetleń: 3086
 178. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 3076
 179. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 3057
 180. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 3053
 181. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 3017
 182. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 3005
 183. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 3005
 184. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2968
 185. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 2967
 186. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 2953
 187. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 2948
 188. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 2947
 189. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2920
 190. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 2905
 191. Protokoły
  Wyświetleń: 2863
 192. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2860
 193. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2857
 194. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2849
 195. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 2835
 196. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2828
 197. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 2822
 198. PETYCJE
  Wyświetleń: 2820
 199. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2813
 200. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 2813
 201. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 2807
 202. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2806
 203. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2790
 204. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 2777
 205. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2773
 206. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2759
 207. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 2753
 208. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2752
 209. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 2752
 210. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2737
 211. Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2730
 212. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2707
 213. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2698
 214. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2695
 215. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2695
 216. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 2683
 217. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 2682
 218. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 2678
 219. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2676
 220. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2675
 221. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2671
 222. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 2669
 223. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 2669
 224. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 2654
 225. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 2645
 226. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2638
 227. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 2638
 228. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 2635
 229. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2635
 230. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2631
 231. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2620
 232. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2616
 233. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 2611
 234. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2604
 235. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 2593
 236. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2592
 237. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 2580
 238. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2576
 239. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 2576
 240. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2575
 241. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2558
 242. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 2558
 243. Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  Wyświetleń: 2557
 244. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2552
 245. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 2549
 246. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2543
 247. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2538
 248. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 2537
 249. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 2533
 250. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 2530
 251. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 2529
 252. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2526
 253. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2521
 254. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 2518
 255. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 2509
 256. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 2504
 257. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 2504
 258. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2503
 259. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2487
 260. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2481
 261. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2478
 262. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2468
 263. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2452
 264. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 2441
 265. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2440
 266. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2440
 267. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2439
 268. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 2438
 269. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 2436
 270. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2428
 271. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2411
 272. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2409
 273. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 2407
 274. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 2406
 275. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 2401
 276. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2398
 277. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 2383
 278. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 2383
 279. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 2380
 280. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 2378
 281. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2378
 282. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 2370
 283. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 2363
 284. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 2362
 285. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 2361
 286. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2357
 287. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2356
 288. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 2345
 289. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 2344
 290. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2342
 291. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2342
 292. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 2341
 293. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2339
 294. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 2333
 295. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2332
 296. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2330
 297. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2324
 298. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 2311
 299. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 2303
 300. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2299
 301. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 2293
 302. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 2292
 303. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 2291
 304. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2290
 305. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2284
 306. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 2283
 307. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2276
 308. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 2269
 309. PESEL
  Wyświetleń: 2263
 310. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 2262
 311. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 2262
 312. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2259
 313. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2257
 314. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 2257
 315. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 2254
 316. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 2250
 317. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 2233
 318. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 2228
 319. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2227
 320. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2227
 321. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2223
 322. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 2220
 323. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 2218
 324. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2217
 325. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 2210
 326. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 2208
 327. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 2204
 328. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 2202
 329. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2199
 330. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 2197
 331. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2192
 332. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 2183
 333. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 2183
 334. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2181
 335. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 2171
 336. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 2168
 337. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 2157
 338. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2152
 339. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2151
 340. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2137
 341. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 2134
 342. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2132
 343. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 2132
 344. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2130
 345. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2117
 346. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 2117
 347. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 2105
 348. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 2100
 349. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 2089
 350. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2088
 351. Budżet 2018
  Wyświetleń: 2087
 352. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2077
 353. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 2073
 354. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 2073
 355. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 2067
 356. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 2067
 357. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 2066
 358. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 2062
 359. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 2062
 360. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 2059
 361. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 2053
 362. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2053
 363. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2051
 364. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2047
 365. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2045
 366. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2038
 367. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 2034
 368. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 2033
 369. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 2031
 370. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 2025
 371. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 2018
 372. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 2016
 373. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2013
 374. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2013
 375. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 2010
 376. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2008
 377. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2002
 378. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1995
 379. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1989
 380. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 1988
 381. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1986
 382. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1976
 383. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 1976
 384. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1968
 385. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1965
 386. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1964
 387. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1961
 388. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 1960
 389. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 1958
 390. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1955
 391. ARCHIWUM NAGRAŃ Z OBRAD SESJI RADY GMINY WALCE
  Wyświetleń: 1949
 392. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu.
  Wyświetleń: 1941
 393. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1939
 394. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 1937
 395. Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
  Wyświetleń: 1936
 396. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1935
 397. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1931
 398. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 1926
 399. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 1903
 400. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1893
 401. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 1892
 402. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 1891
 403. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1890
 404. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1885
 405. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1877
 406. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1876
 407. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1875
 408. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1874
 409. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 1867
 410. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 1866
 411. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1865
 412. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1861
 413. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1861
 414. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1858
 415. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 1855
 416. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1851
 417. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 1850
 418. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1848
 419. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1848
 420. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1848
 421. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 1845
 422. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 1844
 423. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1834
 424. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1831
 425. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1831
 426. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1830
 427. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1829
 428. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1826
 429. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1825
 430. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 1821
 431. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Wyświetleń: 1821
 432. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1819
 433. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 1814
 434. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1814
 435. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1814
 436. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1808
 437. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1807
 438. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 1804
 439. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1800
 440. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1799
 441. Protokoły
  Wyświetleń: 1799
 442. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 1791
 443. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 1786
 444. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1783
 445. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1783
 446. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1782
 447. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1776
 448. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1775
 449. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 1773
 450. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1765
 451. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 1765
 452. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1755
 453. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1752
 454. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1751
 455. Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1746
 456. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 1744
 457. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1741
 458. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1734
 459. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1729
 460. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1726
 461. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 1725
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1721
 463. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1721
 464. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1714
 465. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1711
 466. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1709
 467. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1705
 468. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1701
 469. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1699
 470. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1698
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1697
 472. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1697
 473. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1694
 474. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1694
 475. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1690
 476. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1686
 477. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1686
 478. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1685
 479. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1681
 480. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1681
 481. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1680
 482. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1679
 483. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1678
 484. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1676
 485. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1676
 486. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1673
 487. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1671
 488. RODO
  Wyświetleń: 1670
 489. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1666
 490. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1662
 491. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1659
 492. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1659
 493. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1655
 494. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 1654
 495. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1650
 496. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1648
 497. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1645
 498. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1644
 499. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1644
 500. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1638
 501. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1637
 502. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1635
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1634
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1633
 505. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1631
 506. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1630
 507. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1625
 508. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1624
 509. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1617
 510. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1615
 511. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1610
 512. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1608
 513. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1601
 514. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 1601
 515. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1599
 516. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1594
 517. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1592
 518. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1585
 519. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1580
 520. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1577
 521. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1574
 522. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1572
 523. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1570
 524. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1568
 525. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1566
 526. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1565
 527. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1565
 528. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1562
 529. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1562
 530. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1560
 531. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1559
 532. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1559
 533. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1558
 534. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1542
 535. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1541
 536. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1540
 537. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1532
 538. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1529
 539. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1526
 540. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1521
 541. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1520
 542. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1520
 543. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1518
 544. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1514
 545. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1513
 546. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” - Zadanie dofinasowane z programu "MALUCH+" 2019
  Wyświetleń: 1510
 547. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1508
 548. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1507
 549. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1506
 550. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1504
 551. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1502
 552. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1501
 553. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1496
 554. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1496
 555. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1494
 556. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 1487
 557. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1481
 558. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1477
 559. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1476
 560. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1472
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1471
 562. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1471
 563. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1469
 564. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1468
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1468
 566. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1467
 567. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1466
 568. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1462
 569. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1462
 570. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1460
 571. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1459
 572. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1457
 573. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1456
 574. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1456
 575. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1453
 576. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1453
 577. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 1453
 578. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1452
 579. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1452
 580. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1444
 581. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1443
 582. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1441
 583. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1438
 584. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1436
 585. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1435
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1434
 587. Budżet 2019
  Wyświetleń: 1433
 588. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1433
 589. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1431
 590. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1431
 591. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1428
 592. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1427
 593. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1426
 594. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1424
 595. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1419
 596. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 1419
 597. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1418
 598. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1417
 599. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1413
 600. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1412
 601. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1408
 602. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1406
 603. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1405
 604. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1404
 605. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1404
 606. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1402
 607. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 1402
 608. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1400
 609. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1396
 610. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1395
 611. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1392
 612. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1392
 613. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1390
 614. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1389
 615. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1387
 616. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1387
 617. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1386
 618. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1385
 619. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 1379
 620. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1376
 621. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1372
 622. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1371
 623. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1371
 624. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1370
 625. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1369
 626. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1366
 627. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1365
 628. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1362
 629. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1360
 630. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1358
 631. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1356
 632. Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1348
 633. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1348
 634. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1346
 635. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1344
 636. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1344
 637. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1344
 638. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1344
 639. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1343
 640. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1342
 641. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1341
 642. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1340
 643. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1339
 644. Przetarg nieograniczony: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”
  Wyświetleń: 1339
 645. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1337
 646. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1337
 647. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1336
 648. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1331
 649. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1331
 650. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1330
 651. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1329
 652. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1328
 653. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1328
 654. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1327
 655. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 1326
 656. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1325
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1319
 658. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1317
 659. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1317
 660. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1315
 661. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1314
 662. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1312
 663. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1312
 664. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1307
 665. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1307
 666. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1306
 667. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1303
 668. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1300
 669. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1298
 670. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 1297
 671. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1292
 672. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1292
 673. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1290
 674. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 1282
 675. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1281
 676. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1281
 677. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1279
 678. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1279
 679. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1278
 680. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 1277
 681. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1277
 682. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 1272
 683. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 1272
 684. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 1271
 685. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1271
 686. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1268
 687. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1267
 688. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1266
 689. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 1265
 690. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1263
 691. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1262
 692. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1260
 693. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 1260
 694. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1259
 695. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1258
 696. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 1258
 697. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1256
 698. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1253
 699. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1251
 700. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1250
 701. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1248
 702. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1248
 703. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1244
 704. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1242
 705. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1242
 706. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 1242
 707. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1239
 708. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1238
 709. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1238
 710. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1238
 711. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1237
 712. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1233
 713. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1233
 714. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 1231
 715. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1231
 716. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1229
 717. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 1227
 718. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1224
 719. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1222
 720. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1222
 721. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 1221
 722. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 1221
 723. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1220
 724. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1220
 725. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Urzedzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1219
 726. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1218
 727. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1218
 728. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
  Wyświetleń: 1218
 729. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 1217
 730. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 1214
 731. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1213
 732. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1211
 733. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1211
 734. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1209
 735. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1208
 736. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 1207
 737. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1207
 738. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1206
 739. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1206
 740. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1204
 741. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1204
 742. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1199
 743. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1199
 744. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1198
 745. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 1198
 746. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1198
 747. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1195
 748. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1193
 749. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1193
 750. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1192
 751. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1189
 752. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1187
 753. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1185
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1185
 755. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1185
 756. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1184
 757. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1182
 758. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1181
 759. Raport o stanie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1181
 760. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1180
 761. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 1178
 762. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1177
 763. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1177
 764. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1177
 765. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1177
 766. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1175
 767. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1175
 768. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 1175
 769. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1175
 770. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1170
 771. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1169
 772. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1167
 773. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 1166
 774. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1165
 775. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1165
 776. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1165
 777. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1164
 778. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1164
 779. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1164
 780. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1164
 781. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1164
 782. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1163
 783. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1161
 784. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1158
 785. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1155
 786. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 1153
 787. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1152
 788. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1150
 789. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1147
 790. OŚWIATA
  Wyświetleń: 1147
 791. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 1145
 792. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1145
 793. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1145
 794. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1142
 795. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1140
 796. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1139
 797. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 1138
 798. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1137
 799. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 1137
 800. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1131
 801. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1130
 802. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 1129
 803. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 1129
 804. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 1123
 805. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1123
 806. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1122
 807. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 1121
 808. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1121
 809. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1120
 810. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1118
 811. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1116
 812. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1115
 813. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1114
 814. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1112
 815. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1112
 816. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 1107
 817. Statut
  Wyświetleń: 1107
 818. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 1107
 819. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1105
 820. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1105
 821. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1105
 822. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 1102
 823. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1102
 824. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1100
 825. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”
  Wyświetleń: 1100
 826. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 1100
 827. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1099
 828. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1099
 829. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 1098
 830. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1097
 831. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1095
 832. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1095
 833. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1094
 834. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 1094
 835. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1092
 836. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1090
 837. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1090
 838. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1089
 839. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1087
 840. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”
  Wyświetleń: 1087
 841. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1087
 842. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1087
 843. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1085
 844. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1084
 845. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1084
 846. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1083
 847. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1081
 848. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1080
 849. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1079
 850. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1078
 851. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1075
 852. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1074
 853. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1074
 854. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 1072
 855. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 1069
 856. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1069
 857. Zarządzenia Wójta w roku 2019
  Wyświetleń: 1066
 858. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1065
 859. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1065
 860. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1065
 861. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1064
 862. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 1062
 863. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 1062
 864. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 1062
 865. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1058
 866. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 1058
 867. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1054
 868. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1051
 869. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1051
 870. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1048
 871. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1046
 872. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AUQA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1045
 873. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 1045
 874. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1041
 875. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 1041
 876. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1040
 877. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1039
 878. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1032
 879. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1031
 880. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1030
 881. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1029
 882. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1025
 883. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1023
 884. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 1022
 885. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 1018
 886. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 1016
 887. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1014
 888. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1014
 889. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1013
 890. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1012
 891. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 1012
 892. Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1009
 893. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1009
 894. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 1009
 895. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1007
 896. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1005
 897. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1005
 898. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1004
 899. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1003
 900. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 995
 901. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 993
 902. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 991
 903. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 990
 904. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 989
 905. test Edek
  Wyświetleń: 987
 906. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 985
 907. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 984
 908. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 983
 909. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 981
 910. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 978
 911. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 978
 912. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 978
 913. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 977
 914. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 975
 915. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 974
 916. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 973
 917. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 972
 918. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 966
 919. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 961
 920. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 958
 921. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 958
 922. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 957
 923. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 957
 924. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 954
 925. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032"
  Wyświetleń: 953
 926. Otwarcie ofert - transmisja
  Wyświetleń: 952
 927. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 952
 928. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 950
 929. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 949
 930. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 948
 931. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 948
 932. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 948
 933. Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 947
 934. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 947
 935. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 945
 936. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 942
 937. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 942
 938. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 940
 939. Zarządzenie Nr Or.0050.99.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 938
 940. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 936
 941. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 935
 942. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 935
 943. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 933
 944. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dobieszowice dz. nr 7/2
  Wyświetleń: 931
 945. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 927
 946. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 927
 947. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 927
 948. Budżet 2014
  Wyświetleń: 911
 949. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 911
 950. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 904
 951. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 900
 952. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 899
 953. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 896
 954. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 888
 955. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 884
 956. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 882
 957. IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 877
 958. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 873
 959. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 870
 960. Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce
  Wyświetleń: 869
 961. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 867
 962. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 860
 963. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 856
 964. Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”
  Wyświetleń: 848
 965. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 848
 966. III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 847
 967. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 845
 968. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 844
 969. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 844
 970. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 836
 971. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 834
 972. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 833
 973. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 832
 974. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 830
 975. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 823
 976. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 823
 977. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 817
 978. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego DAIMLER-BENZ nr rej. LA 91B, rok prod. 1983, nr ident. (VIN): 35310214926222
  Wyświetleń: 814
 979. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 804
 980. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 803
 981. Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 802
 982. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 801
 983. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 797
 984. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 788
 985. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 787
 986. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 782
 987. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 778
 988. II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018
  Wyświetleń: 776
 989. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 774
 990. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 773
 991. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 767
 992. Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce
  Wyświetleń: 766
 993. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 766
 994. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 759
 995. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 750
 996. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 746
 997. Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
  Wyświetleń: 745
 998. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 740
 999. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 739
 1000. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 739
 1001. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 737
 1002. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 30 października 2018r. postanowienia SKO.40.1853.2018.oś
  Wyświetleń: 735
 1003. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 734
 1004. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 170, km.1, obręb 0008 Walce.
  Wyświetleń: 733
 1005. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 728
 1006. VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 728
 1007. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 727
 1008. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 726
 1009. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 725
 1010. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 721
 1011. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 720
 1012. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 720
 1013. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 714
 1014. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 714
 1015. Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.
  Wyświetleń: 713
 1016. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 709
 1017. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 708
 1018. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 705
 1019. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 704
 1020. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 701
 1021. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 700
 1022. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 698
 1023. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 697
 1024. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 682
 1025. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 681
 1026. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 679
 1027. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 673
 1028. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 671
 1029. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 660
 1030. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Rozkochów, działka 547/4 z k.m. 5
  Wyświetleń: 659
 1031. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 658
 1032. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019
  Wyświetleń: 653
 1033. Transmisje obrad sesji
  Wyświetleń: 647
 1034. Imienny wykaz głosowań radnych - II sesja Rady Gminy Walce 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 641
 1035. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 640
 1036. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 640
 1037. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"
  Wyświetleń: 639
 1038. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 639
 1039. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce 6 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 629
 1040. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
  Wyświetleń: 627
 1041. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 626
 1042. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 622
 1043. Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 616
 1044. Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 615
 1045. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 613
 1046. Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 611
 1047. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne"
  Wyświetleń: 611
 1048. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 606
 1049. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647, 643, 636
  Wyświetleń: 601
 1050. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 601
 1051. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.
  Wyświetleń: 597
 1052. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 597
 1053. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 596
 1054. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 596
 1055. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 595
 1056. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku
  Wyświetleń: 594
 1057. VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 593
 1058. Informacja o naborze na stanowisko pracy opiekunki dziecięcej w Publicznym Żłobku w Walcach
  Wyświetleń: 591
 1059. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 590
 1060. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017
  Wyświetleń: 588
 1061. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 587
 1062. Budżet 2020
  Wyświetleń: 583
 1063. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"
  Wyświetleń: 581
 1064. Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 577
 1065. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 576
 1066. I Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 571
 1067. Zarządzenie nr 0050.102.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 571
 1068. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2019 roku"
  Wyświetleń: 569
 1069. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 566
 1070. I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018
  Wyświetleń: 561
 1071. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 561
 1072. Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 556
 1073. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106 oraz Walce 2517
  Wyświetleń: 555
 1074. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 549
 1075. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"
  Wyświetleń: 548
 1076. II Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 545
 1077. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 539
 1078. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 538
 1079. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Wyświetleń: 523
 1080. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 521
 1081. IV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 515
 1082. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 510
 1083. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II"
  Wyświetleń: 509
 1084. XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 506
 1085. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach
  Wyświetleń: 502
 1086. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 501
 1087. X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 500
 1088. Imienny wykaz głosowań radnych - V sesja Rady Gminy Walce 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 495
 1089. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 494
 1090. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”
  Wyświetleń: 491
 1091. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 489
 1092. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 487
 1093. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 486
 1094. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 485
 1095. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 469
 1096. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 467
 1097. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 464
 1098. III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019
  Wyświetleń: 463
 1099. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 40, 41 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 461
 1100. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 458
 1101. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 458
 1102. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 457
 1103. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Brożec dz. 1154/17 / garaż/.
  Wyświetleń: 455
 1104. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów”
  Wyświetleń: 452
 1105. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 450
 1106. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 446
 1107. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 446
 1108. I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 442
 1109. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636
  Wyświetleń: 438
 1110. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106
  Wyświetleń: 435
 1111. II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 434
 1112. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działka nr 547/4 położona w Rozkochowie
  Wyświetleń: 432
 1113. V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019
  Wyświetleń: 431
 1114. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 430
 1115. Imienny wykaz głosowań radnych - VI sesja Rady Gminy Walce 08.05.2019 r.
  Wyświetleń: 429
 1116. Imienny wykaz głosowań radnych - IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 428
 1117. Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap I"
  Wyświetleń: 426
 1118. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Walce dz. 2688/1.
  Wyświetleń: 418
 1119. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 417
 1120. III Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 414
 1121. Przetarg nieograniczony: "Zakupu średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach"
  Wyświetleń: 413
 1122. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 22.11.2019
  Wyświetleń: 412
 1123. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Wyświetleń: 407
 1124. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019
  Wyświetleń: 404
 1125. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
  Wyświetleń: 404
 1126. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 403
 1127. Imienny wykaz głosowań radnych - VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 400
 1128. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni
  Wyświetleń: 396
 1129. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dnia 27.12.2019
  Wyświetleń: 394
 1130. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich..
  Wyświetleń: 393
 1131. VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019
  Wyświetleń: 388
 1132. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 nr rej. OPB 113 C , rok prod. 1984, nr ident. (VIN): SUJ32508003008037
  Wyświetleń: 387
 1133. Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 380
 1134. Uchwały
  Wyświetleń: 380
 1135. Projekt 112
  Wyświetleń: 375
 1136. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 372
 1137. Imienny wykaz głosowań radnych - VIII Sesja Rady Gminy Walce 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 371
 1138. Nabór na stanowisko pracy Inspektora do spraw bhp w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 359
 1139. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 354
 1140. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 354
 1141. Imienny wykaz głosowań radnych - X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 352
 1142. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019”
  Wyświetleń: 352
 1143. Informacja o dotacji przyznawanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 352
 1144. Muzyka integruje narody
  Wyświetleń: 350
 1145. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
  Wyświetleń: 344
 1146. Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 344
 1147. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 334
 1148. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 31.05.2019
  Wyświetleń: 330
 1149. VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019
  Wyświetleń: 328
 1150. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019
  Wyświetleń: 322
 1151. V Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 321
 1152. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 317
 1153. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 2715/9 -pomieszczenia opieki zdrowotnej/ /
  Wyświetleń: 309
 1154. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 304
 1155. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 299
 1156. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb odwodnienia zakładu Bischof+Klein Polska w Walcach
  Wyświetleń: 299
 1157. Imienny wykaz głosowań radnych - XI Sesja Rady Gminy Walce 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 297
 1158. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 287
 1159. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019
  Wyświetleń: 284
 1160. XII Sesja Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 284
 1161. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 75 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Brożcu.
  Wyświetleń: 280
 1162. Przetarg nieograniczony: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach”
  Wyświetleń: 278
 1163. WYBORY PREZYDENTA RP 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 274
 1164. VI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 8.05.2019 r.
  Wyświetleń: 269
 1165. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działki nr : 109, 617, 641/2 obręb Kromołów, 709 obręb Kamionka.
  Wyświetleń: 269
 1166. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 265
 1167. Imienny wykaz głosowań radnych - XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 7.11.2019
  Wyświetleń: 264
 1168. VIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 263
 1169. Imienny wykaz głosowań radnych - XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.10.2019
  Wyświetleń: 262
 1170. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. na nieruchomościach obrębu Stradunia
  Wyświetleń: 260
 1171. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 258
 1172. XV Sesja Rady Gminy Walce - 27.11.2019
  Wyświetleń: 258
 1173. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 257
 1174. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przejście przez rzekę Stradunia w km 10+100.
  Wyświetleń: 256
 1175. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzek Swornicy i Stradudni oraz przez wał Stradunia – Żużela
  Wyświetleń: 253
 1176. XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019
  Wyświetleń: 250
 1177. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 249
 1178. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 248
 1179. Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 247
 1180. Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 246
 1181. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie - Walce działka nr 3222
  Wyświetleń: 246
 1182. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach i postanowieniu nr OŚ.6220.3.2019.AK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
  Wyświetleń: 245
 1183. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 244
 1184. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r.
  Wyświetleń: 243
 1185. Zarządzenie Nr Or.0050.114.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 239
 1186. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 237
 1187. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowego najemcy - Brożec dz. 1231
  Wyświetleń: 236
 1188. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową - Dobieszowice dz. 18/1
  Wyświetleń: 234
 1189. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce przeznaczonych w najem - powierzchnia pod antenę - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 231
 1190. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 230
 1191. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - lokal - Walce, ul . Zamkowa 85
  Wyświetleń: 229
 1192. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Dobieszowice dz. 257, 258, 110/5
  Wyświetleń: 228
 1193. Pismo Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 227
 1194. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r.
  Wyświetleń: 226
 1195. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 224
 1196. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 222
 1197. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową dotychczasowemu użytkownikowi - Kromołów dz. 442/3
  Wyświetleń: 221
 1198. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 220
 1199. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 7.11.2019
  Wyświetleń: 218
 1200. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem w Walcach - Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 216
 1201. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie- Walce u. Opolska 23A, lokal użytkowy - kolejna umowa z dotychczasowym użytkownikiem
  Wyświetleń: 216
 1202. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia / dz. 255 k.m. 4 w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 214
 1203. Informacja Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postepowań wodnoprawnych w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 212
 1204. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem /Stradunia pow. pod antenę internetową/
  Wyświetleń: 212
 1205. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich....
  Wyświetleń: 210
 1206. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 210
 1207. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem / lokal użytkowy w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 210
 1208. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 209
 1209. Imienny wykaz głosowań radnych - XIV Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce 18.11.2019
  Wyświetleń: 207
 1210. Imienny wykaz głosowań radnych - XVI Sesji Rady Gminy Walce 27.12.2019
  Wyświetleń: 207
 1211. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - Walce - lokal do prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 205
 1212. XVI Sesja Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 205
 1213. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 285 i 348
  Wyświetleń: 204
 1214. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie - Walce ul. Opolska 23A
  Wyświetleń: 204
 1215. Zarządzenia Wójta w roku 2020
  Wyświetleń: 202
 1216. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r
  Wyświetleń: 201
 1217. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regiolalnego w 2020r.
  Wyświetleń: 199
 1218. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 197
 1219. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 197
 1220. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku"
  Wyświetleń: 194
 1221. XI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 25 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 193
 1222. XII Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r.
  Wyświetleń: 191
 1223. Imienny wykaz głosowań radnych - XV Sesji Rady Gminy Walce 27.11.2019
  Wyświetleń: 188
 1224. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 188
 1225. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2020 roku"
  Wyświetleń: 182
 1226. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 roku
  Wyświetleń: 181
 1227. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 181
 1228. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 18.11.2019
  Wyświetleń: 180
 1229. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 177
 1230. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 176
 1231. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 171
 1232. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 162
 1233. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 162
 1234. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa linii kablowych 15 kV z łączem światłowodowym w rurociągach osłonowych relacji GPZ Ceglana w Głogówku
  Wyświetleń: 159
 1235. XVII Sesja Rady Gminy Walce - 26.02.2020
  Wyświetleń: 159
 1236. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 158
 1237. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowych najemców
  Wyświetleń: 157
 1238. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 154
 1239. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 153
 1240. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 150
 1241. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 150
 1242. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 149
 1243. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 146
 1244. Imienny wykaz głosowań radnych - XVIII Sesji Rady Gminy Walce 11.03.2020
  Wyświetleń: 144
 1245. XVIII Sesja Rady Gminy Walce - 11.03.2020
  Wyświetleń: 141
 1246. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 138
 1247. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 129
 1248. WYBORY PREZYDENTA RP 2020
  Wyświetleń: 125
 1249. Imienny wykaz głosowań radnych - XVII Sesji Rady Gminy Walce 26.02.2020
  Wyświetleń: 121
 1250. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 119
 1251. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 119
 1252. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - mniejszości narodowe, emeryci, dzieci i młodzież
  Wyświetleń: 118
 1253. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 117
 1254. Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dowodowego w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów" dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebieg. przez teren Zabierzowa dz. 285 i 348
  Wyświetleń: 112
 1255. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - część dz. nr 110/6 obręb Dobieszowice
  Wyświetleń: 108
 1256. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów” dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebiegającego przez tereny wsi Zabierzów - działki o nr ewid. 285 i 348 obręb Zabierz
  Wyświetleń: 107
 1257. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 99
 1258. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 95
 1259. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 94
 1260. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 91
 1261. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz odób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 90
 1262. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 89
 1263. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 87
 1264. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 85
 1265. XX Sesja Rady Gminy Walce - 19.05.2020
  Wyświetleń: 84
 1266. XVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 80
 1267. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 69
 1268. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 67
 1269. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń"
  Wyświetleń: 67
 1270. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 58
 1271. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela, gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 55
 1272. Imienny wykaz głosowań radnych - XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.04.2020
  Wyświetleń: 51
 1273. XIX Sesja Rady Gminy Walce - 30.04.2020
  Wyświetleń: 47
 1274. Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Walce
  Wyświetleń: 43
 1275. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 39
 1276. Imienny wykaz głosowań radnych - XX Sesja Rady Gminy Walce 19.05.2020
  Wyświetleń: 35
 1277. Obwieszczenie Wójt Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 35
 1278. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok
  Wyświetleń: 34
 1279. Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie z zakresu Ochrony i promocji zdrowia pod nazwa 'Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak - Bezpieczny i Zdrowy Uczeń'
  Wyświetleń: 33
 1280. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 30
 1281. XVII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 30
 1282. XVIII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 29
 1283. Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
  Wyświetleń: 25
 1284. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 24
 1285. Imienny wykaz głosowań radnych - XXI Sesja Rady Gminy Walce 1 lipca 2020
  Wyświetleń: 19
 1286. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 19
 1287. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”.
  Wyświetleń: 15
 1288. XXI Sesja Rady Gminy Walce - 1.07.2020
  Wyświetleń: 5
Wersja XML