• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4011635879354383726134903381713189128978267101817900
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357044836544255427213829848335226322419625875286713016142790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408723235042917297073803126777277434224530766398784491132939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350023594234783329923202127603308233400541627576993812747382
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
336072842327465219082471019734194062289339613311582601929372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160241849316537145641926832530270302181229055326142747727032
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009705
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 63224
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 55859
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 49911
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31166
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 30616
 6. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 25412
 7. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 24082
 8. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 23973
 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 13764
 10. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 12605
 11. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 12413
 12. Wyniki konkursów ofert
  Wyświetleń: 12093
 13. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 10824
 14. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 9398
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9016
 16. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 8719
 17. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 8681
 18. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 8160
 19. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 7862
 20. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7791
 21. Polityka prywatności serwisu bip.walce.pl
  Wyświetleń: 7663
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7555
 23. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 7481
 24. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 7350
 25. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 7329
 26. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 7262
 27. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7053
 28. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 6906
 29. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 6789
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6775
 31. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 6695
 32. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 6539
 33. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 6509
 34. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 6475
 35. Sołectwa
  Wyświetleń: 6316
 36. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 6307
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6289
 38. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 6102
 39. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6097
 40. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 5883
 41. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 5805
 42. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 5685
 43. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5666
 44. Budżet 2013
  Wyświetleń: 5590
 45. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 5550
 46. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 5540
 47. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 5463
 48. Budżet 2011
  Wyświetleń: 5435
 49. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 5424
 50. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5362
 51. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 5336
 52. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5292
 53. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 5259
 54. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 5194
 55. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 5189
 56. PODATKI
  Wyświetleń: 5139
 57. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 5113
 58. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5103
 59. Budżet 2014
  Wyświetleń: 4994
 60. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 4981
 61. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 4916
 62. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4900
 63. Opłata targowa
  Wyświetleń: 4856
 64. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4845
 65. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4813
 66. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 4757
 67. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4748
 68. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4685
 69. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4628
 70. Budżet 2009
  Wyświetleń: 4601
 71. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 4538
 72. Berg
  Wyświetleń: 4520
 73. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 4511
 74. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 4494
 75. Budżet 2008
  Wyświetleń: 4442
 76. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 4409
 77. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4402
 78. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 4365
 79. Budżet 2010
  Wyświetleń: 4360
 80. Malá Morávka
  Wyświetleń: 4352
 81. Rejestry
  Wyświetleń: 4305
 82. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 4286
 83. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 4284
 84. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4273
 85. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4272
 86. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 4263
 87. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4240
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4239
 89. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 4228
 90. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4206
 91. Dobieszowice
  Wyświetleń: 4200
 92. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 4138
 93. Ewidencje
  Wyświetleń: 4080
 94. Brożec
  Wyświetleń: 4064
 95. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4035
 96. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4012
 97. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 3993
 98. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 3978
 99. Walce
  Wyświetleń: 3966
 100. Archiwa
  Wyświetleń: 3961
 101. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 3957
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3950
 103. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 3942
 104. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 3935
 105. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3878
 106. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3793
 107. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 3787
 108. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 3724
 109. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 3686
 110. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3671
 111. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3649
 112. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 3627
 113. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3624
 114. Stradunia
  Wyświetleń: 3539
 115. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 3535
 116. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 3528
 117. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 3512
 118. Zabierzów
  Wyświetleń: 3507
 119. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 3500
 120. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3493
 121. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3487
 122. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 3473
 123. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3465
 124. Rozkochów
  Wyświetleń: 3461
 125. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3454
 126. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 3421
 127. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3401
 128. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 3395
 129. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3361
 130. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3352
 131. Kromołów
  Wyświetleń: 3340
 132. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 3330
 133. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 3293
 134. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 3225
 135. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3210
 136. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3209
 137. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 3205
 138. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3198
 139. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3185
 140. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 3180
 141. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3173
 142. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 3173
 143. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 3167
 144. Ćwiercie
  Wyświetleń: 3143
 145. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 3143
 146. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 3132
 147. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 3129
 148. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3116
 149. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 3113
 150. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 3094
 151. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 3088
 152. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 3068
 153. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 3057
 154. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 3054
 155. Kontrole
  Wyświetleń: 3045
 156. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3030
 157. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 3029
 158. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3025
 159. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 3010
 160. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 3002
 161. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2978
 162. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2953
 163. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 2950
 164. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2932
 165. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 2930
 166. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2927
 167. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2921
 168. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2891
 169. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 2888
 170. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2876
 171. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 2865
 172. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 2856
 173. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 2820
 174. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 2809
 175. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 2780
 176. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 2779
 177. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 2762
 178. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2735
 179. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 2707
 180. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2706
 181. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 2703
 182. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 2672
 183. Grocholub
  Wyświetleń: 2651
 184. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 2644
 185. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 2637
 186. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2630
 187. Protokoły
  Wyświetleń: 2629
 188. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 2621
 189. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2619
 190. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2583
 191. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 2572
 192. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2540
 193. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2539
 194. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 2512
 195. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 2509
 196. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2506
 197. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 2499
 198. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2498
 199. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 2497
 200. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2482
 201. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2474
 202. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2466
 203. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2459
 204. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2450
 205. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 2449
 206. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2444
 207. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2444
 208. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2444
 209. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2440
 210. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2437
 211. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2435
 212. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2419
 213. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 2407
 214. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2405
 215. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2399
 216. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2398
 217. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 2382
 218. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2378
 219. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 2360
 220. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2359
 221. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 2353
 222. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2346
 223. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2346
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2338
 225. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2338
 226. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2330
 227. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2312
 228. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 2310
 229. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 2306
 230. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2300
 231. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 2298
 232. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2298
 233. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 2296
 234. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2291
 235. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2290
 236. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 2286
 237. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 2282
 238. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 2282
 239. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 2277
 240. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2271
 241. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2270
 242. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 2269
 243. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 2265
 244. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2254
 245. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2249
 246. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2247
 247. PETYCJE
  Wyświetleń: 2233
 248. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 2227
 249. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 2227
 250. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 2226
 251. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 2225
 252. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 2223
 253. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 2222
 254. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 2222
 255. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 2212
 256. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2211
 257. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2206
 258. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 2203
 259. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 2172
 260. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 2159
 261. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2159
 262. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2158
 263. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2157
 264. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 2157
 265. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 2155
 266. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2152
 267. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 2149
 268. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2144
 269. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2134
 270. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 2127
 271. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 2125
 272. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 2123
 273. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 2122
 274. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 2122
 275. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 2097
 276. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2092
 277. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 2092
 278. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 2085
 279. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 2083
 280. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 2082
 281. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2082
 282. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 2075
 283. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2072
 284. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2072
 285. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 2070
 286. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 2066
 287. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 2064
 288. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 2064
 289. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2063
 290. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 2062
 291. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2058
 292. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2053
 293. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2052
 294. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2049
 295. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 2045
 296. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 2045
 297. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2035
 298. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2033
 299. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 2031
 300. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 2029
 301. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 2027
 302. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 2025
 303. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 2019
 304. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2014
 305. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2014
 306. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 2011
 307. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2010
 308. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 2007
 309. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2002
 310. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 2002
 311. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2000
 312. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1997
 313. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 1995
 314. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 1989
 315. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 1982
 316. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 1982
 317. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 1981
 318. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 1979
 319. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 1977
 320. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 1968
 321. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 1967
 322. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 1965
 323. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 1961
 324. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1956
 325. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1951
 326. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 1947
 327. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 1943
 328. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 1942
 329. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1940
 330. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 1935
 331. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1933
 332. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 1928
 333. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1925
 334. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 1925
 335. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 1923
 336. PESEL
  Wyświetleń: 1909
 337. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1908
 338. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1898
 339. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 1890
 340. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1888
 341. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 1885
 342. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1884
 343. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1879
 344. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 1876
 345. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1850
 346. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1846
 347. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1837
 348. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 1836
 349. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 1835
 350. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1835
 351. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 1829
 352. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1816
 353. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1816
 354. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1815
 355. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1800
 356. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1795
 357. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 1795
 358. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1794
 359. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 1794
 360. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 1790
 361. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1785
 362. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1785
 363. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1784
 364. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 1783
 365. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 1780
 366. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 1780
 367. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1778
 368. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1777
 369. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 1774
 370. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 1770
 371. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 1768
 372. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1768
 373. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 1766
 374. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1759
 375. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1757
 376. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1749
 377. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 1747
 378. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 1741
 379. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 1736
 380. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1734
 381. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1731
 382. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1727
 383. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 1727
 384. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 1727
 385. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1725
 386. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1720
 387. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1716
 388. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1706
 389. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 1706
 390. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1705
 391. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1700
 392. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1696
 393. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1693
 394. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1690
 395. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1689
 396. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1686
 397. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1681
 398. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 1676
 399. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 1672
 400. Protokoły
  Wyświetleń: 1670
 401. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1668
 402. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1666
 403. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1663
 404. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1663
 405. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1662
 406. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1656
 407. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1654
 408. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 1650
 409. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1650
 410. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 1647
 411. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1625
 412. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1621
 413. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1618
 414. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1618
 415. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1617
 416. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1613
 417. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 1611
 418. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1610
 419. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1609
 420. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1609
 421. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 1606
 422. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1605
 423. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1605
 424. Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  Wyświetleń: 1603
 425. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 1599
 426. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1599
 427. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1598
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1597
 429. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1591
 430. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1578
 431. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1575
 432. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1575
 433. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1573
 434. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1570
 435. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1568
 436. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 1566
 437. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 1564
 438. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1562
 439. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1561
 440. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1560
 441. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1559
 442. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1558
 443. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1553
 444. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1545
 445. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 1543
 446. Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1542
 447. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1538
 448. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1533
 449. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 1533
 450. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1532
 451. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1532
 452. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1531
 453. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1528
 454. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1527
 455. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1523
 456. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1521
 457. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1519
 458. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1518
 459. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 1517
 460. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1513
 461. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1509
 462. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 1504
 463. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1502
 464. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1500
 465. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1498
 466. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1498
 467. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1497
 468. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 1494
 469. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1486
 470. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 1486
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1480
 472. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1475
 473. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 1472
 474. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1472
 475. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1469
 476. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1468
 477. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1468
 478. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1466
 479. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1464
 480. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1463
 481. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1457
 482. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1456
 483. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1456
 484. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1454
 485. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1453
 486. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 1451
 487. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1448
 488. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1447
 489. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1443
 490. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1441
 491. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1432
 492. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1430
 493. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1427
 494. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 1427
 495. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1426
 496. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1424
 497. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1423
 498. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1422
 499. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1422
 500. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 1418
 501. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1417
 502. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1416
 503. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1414
 504. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1411
 505. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1404
 506. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1401
 507. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1394
 508. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1387
 509. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1387
 510. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1383
 511. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1378
 512. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1372
 513. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1372
 514. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1372
 515. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1371
 516. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1371
 517. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1366
 518. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1359
 519. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1354
 520. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1352
 521. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1351
 522. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1349
 523. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1342
 524. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1340
 525. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1338
 526. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1336
 527. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1335
 528. Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1333
 529. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1333
 530. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1331
 531. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1329
 532. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1328
 533. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1324
 534. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 1324
 535. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1323
 536. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1318
 537. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1318
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1318
 539. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1317
 540. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1311
 541. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1306
 542. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1306
 543. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1304
 544. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1302
 545. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1301
 546. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1299
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1297
 548. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1297
 549. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1297
 550. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1295
 551. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1295
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1294
 553. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1291
 554. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1290
 555. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1287
 556. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1285
 557. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1285
 558. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1285
 559. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1284
 560. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1283
 561. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1282
 562. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1279
 563. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1278
 564. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1277
 565. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1277
 566. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1275
 567. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1275
 568. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1275
 569. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1273
 570. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1270
 571. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1270
 572. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1263
 573. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1261
 574. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1255
 575. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1252
 576. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1251
 577. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1251
 578. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1246
 579. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1245
 580. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1242
 581. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1241
 582. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1240
 583. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1240
 584. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1239
 585. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1238
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1235
 587. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1232
 588. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1232
 589. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 1230
 590. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1229
 591. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1228
 592. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1224
 593. ARCHIWUM NAGRAŃ Z OBRAD SESJI RADY GMINY WALCE
  Wyświetleń: 1223
 594. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1223
 595. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 1220
 596. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1218
 597. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1217
 598. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1217
 599. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1215
 600. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1213
 601. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1211
 602. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1208
 603. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1207
 604. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1207
 605. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1204
 606. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1203
 607. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1203
 608. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1201
 609. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1201
 610. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1200
 611. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1200
 612. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1198
 613. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1197
 614. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1197
 615. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1191
 616. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1190
 617. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1190
 618. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1190
 619. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1188
 620. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1188
 621. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1187
 622. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1184
 623. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1182
 624. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1181
 625. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1180
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1180
 627. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1179
 628. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1178
 629. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1178
 630. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1176
 631. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1174
 632. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1169
 633. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1168
 634. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1163
 635. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1163
 636. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1162
 637. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1160
 638. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1160
 639. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1159
 640. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1159
 641. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1159
 642. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1157
 643. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 1157
 644. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1156
 645. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1147
 646. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1144
 647. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1141
 648. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1140
 649. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1139
 650. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1136
 651. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1136
 652. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1135
 653. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1131
 654. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1129
 655. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1128
 656. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1128
 657. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1128
 658. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1126
 659. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1126
 660. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1125
 661. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1123
 662. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1123
 663. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1122
 664. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1122
 665. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1121
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 1118
 667. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1117
 668. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1117
 669. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1113
 670. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1111
 671. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1109
 672. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 1109
 673. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1109
 674. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1107
 675. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1106
 676. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1106
 677. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1102
 678. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1101
 679. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1101
 680. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1099
 681. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1098
 682. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1098
 683. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 1097
 684. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1097
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1094
 686. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1094
 687. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 1094
 688. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1094
 689. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1093
 690. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1093
 691. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1091
 692. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1091
 693. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 1089
 694. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1086
 695. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1085
 696. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1085
 697. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1084
 698. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1083
 699. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1081
 700. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 1079
 701. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1078
 702. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1078
 703. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 1078
 704. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1077
 705. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1076
 706. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1074
 707. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1074
 708. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1074
 709. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1073
 710. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1070
 711. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1067
 712. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1067
 713. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1066
 714. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 1065
 715. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1065
 716. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 1064
 717. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1061
 718. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 1059
 719. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1058
 720. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1057
 721. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1056
 722. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1055
 723. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1055
 724. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1053
 725. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 1053
 726. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1052
 727. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1048
 728. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 1047
 729. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1044
 730. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1043
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1042
 732. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1039
 733. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1038
 734. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 1038
 735. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1037
 736. OŚWIATA
  Wyświetleń: 1034
 737. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1031
 738. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1031
 739. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1031
 740. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1029
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1028
 742. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 1028
 743. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1026
 744. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1022
 745. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1022
 746. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1021
 747. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1020
 748. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1016
 749. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 1016
 750. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1015
 751. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1015
 752. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1014
 753. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 1014
 754. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 1013
 755. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1011
 756. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 1010
 757. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1009
 758. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 1008
 759. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1006
 760. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1006
 761. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1005
 762. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1004
 763. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1004
 764. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1004
 765. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1002
 766. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1001
 767. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 1000
 768. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 999
 769. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 998
 770. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 997
 771. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 997
 772. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 996
 773. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 996
 774. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 996
 775. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 995
 776. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 990
 777. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 989
 778. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 989
 779. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 988
 780. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 988
 781. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 988
 782. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 987
 783. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 986
 784. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 986
 785. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 986
 786. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 986
 787. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 983
 788. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 982
 789. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 981
 790. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 980
 791. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 977
 792. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 976
 793. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 976
 794. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 974
 795. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 974
 796. Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce
  Wyświetleń: 973
 797. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 973
 798. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 972
 799. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 969
 800. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 969
 801. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 967
 802. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 965
 803. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 962
 804. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 960
 805. Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
  Wyświetleń: 959
 806. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 958
 807. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 952
 808. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 951
 809. RODO
  Wyświetleń: 949
 810. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 947
 811. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 942
 812. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 941
 813. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 941
 814. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 937
 815. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 936
 816. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 932
 817. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 931
 818. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 929
 819. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 928
 820. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 928
 821. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 927
 822. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 925
 823. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 922
 824. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 922
 825. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 920
 826. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 920
 827. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 919
 828. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 919
 829. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 916
 830. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 915
 831. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 911
 832. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 909
 833. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 908
 834. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 905
 835. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 903
 836. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 903
 837. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 899
 838. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 897
 839. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 896
 840. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 895
 841. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 894
 842. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 889
 843. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 888
 844. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 886
 845. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 879
 846. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 879
 847. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 878
 848. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Wyświetleń: 876
 849. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 874
 850. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 871
 851. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 866
 852. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 863
 853. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 860
 854. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 860
 855. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 859
 856. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 859
 857. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 859
 858. Statut
  Wyświetleń: 858
 859. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 856
 860. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 855
 861. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 854
 862. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 853
 863. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 850
 864. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 848
 865. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 841
 866. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 840
 867. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 839
 868. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 839
 869. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 839
 870. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 833
 871. test Edek
  Wyświetleń: 833
 872. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 832
 873. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 824
 874. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 823
 875. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 821
 876. Budżet 2014
  Wyświetleń: 820
 877. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 818
 878. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 818
 879. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 817
 880. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 815
 881. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 813
 882. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 812
 883. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 811
 884. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 809
 885. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 806
 886. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 804
 887. Budżet 2019
  Wyświetleń: 802
 888. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 801
 889. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 799
 890. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 799
 891. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 798
 892. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 798
 893. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 795
 894. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 790
 895. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 784
 896. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 783
 897. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 782
 898. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 774
 899. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 771
 900. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 769
 901. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 768
 902. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 766
 903. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 766
 904. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 761
 905. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
  Wyświetleń: 757
 906. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 757
 907. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 753
 908. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 750
 909. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 747
 910. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 744
 911. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 744
 912. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 735
 913. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 732
 914. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 730
 915. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 730
 916. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 728
 917. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 725
 918. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 724
 919. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”
  Wyświetleń: 721
 920. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 720
 921. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 719
 922. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 718
 923. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 716
 924. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 714
 925. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 714
 926. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 711
 927. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 710
 928. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 709
 929. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 705
 930. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 705
 931. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 702
 932. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” - Zadanie dofinasowane z programu "MALUCH+" 2019
  Wyświetleń: 701
 933. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 699
 934. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 696
 935. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 693
 936. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 684
 937. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 682
 938. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 679
 939. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 676
 940. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 671
 941. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 668
 942. Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 659
 943. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 646
 944. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032"
  Wyświetleń: 644
 945. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 643
 946. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 642
 947. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 642
 948. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 631
 949. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 630
 950. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 626
 951. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 619
 952. Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 615
 953. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 613
 954. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 611
 955. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 600
 956. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”
  Wyświetleń: 592
 957. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 592
 958. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 592
 959. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 585
 960. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 584
 961. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 579
 962. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 575
 963. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AUQA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 571
 964. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 562
 965. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 558
 966. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 551
 967. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 549
 968. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 542
 969. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 539
 970. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 538
 971. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dobieszowice dz. nr 7/2
  Wyświetleń: 534
 972. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 517
 973. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 515
 974. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 511
 975. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 510
 976. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 506
 977. III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 502
 978. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 501
 979. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 498
 980. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 497
 981. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 496
 982. Zarządzenia Wójta w roku 2019
  Wyświetleń: 494
 983. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 493
 984. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 488
 985. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 486
 986. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 485
 987. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 483
 988. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 480
 989. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 472
 990. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 471
 991. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 470
 992. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 470
 993. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 468
 994. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 451
 995. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 446
 996. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 445
 997. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 442
 998. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 441
 999. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 170, km.1, obręb 0008 Walce.
  Wyświetleń: 436
 1000. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 434
 1001. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 430
 1002. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 429
 1003. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 423
 1004. Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce
  Wyświetleń: 421
 1005. Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”
  Wyświetleń: 412
 1006. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 408
 1007. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 407
 1008. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 404
 1009. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 393
 1010. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 384
 1011. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 378
 1012. IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 374
 1013. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 373
 1014. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 373
 1015. II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018
  Wyświetleń: 370
 1016. Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce
  Wyświetleń: 363
 1017. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 362
 1018. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 361
 1019. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 356
 1020. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 344
 1021. Transmisje obrad sesji
  Wyświetleń: 343
 1022. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 342
 1023. Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
  Wyświetleń: 328
 1024. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 321
 1025. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 320
 1026. Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 320
 1027. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019
  Wyświetleń: 313
 1028. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Rozkochów, działka 547/4 z k.m. 5
  Wyświetleń: 308
 1029. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 308
 1030. Imienny wykaz głosowań radnych - II sesja Rady Gminy Walce 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 307
 1031. I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018
  Wyświetleń: 305
 1032. Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 300
 1033. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 300
 1034. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 30 października 2018r. postanowienia SKO.40.1853.2018.oś
  Wyświetleń: 299
 1035. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 297
 1036. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 297
 1037. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 296
 1038. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 295
 1039. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku
  Wyświetleń: 293
 1040. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 293
 1041. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 286
 1042. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 284
 1043. Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 282
 1044. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017
  Wyświetleń: 281
 1045. Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.
  Wyświetleń: 281
 1046. I Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 280
 1047. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 270
 1048. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
  Wyświetleń: 268
 1049. II Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 265
 1050. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.
  Wyświetleń: 265
 1051. VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 265
 1052. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 263
 1053. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 261
 1054. Raport o stanie Gminy Walce
  Wyświetleń: 256
 1055. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 255
 1056. Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 246
 1057. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"
  Wyświetleń: 246
 1058. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne"
  Wyświetleń: 245
 1059. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 238
 1060. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2019 roku"
  Wyświetleń: 236
 1061. Uchwały
  Wyświetleń: 228
 1062. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce 6 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 228
 1063. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 227
 1064. Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 220
 1065. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"
  Wyświetleń: 220
 1066. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106 oraz Walce 2517
  Wyświetleń: 218
 1067. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 217
 1068. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 217
 1069. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Brożec dz. 1154/17 / garaż/.
  Wyświetleń: 215
 1070. VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 214
 1071. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działka nr 547/4 położona w Rozkochowie
  Wyświetleń: 211
 1072. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647, 643, 636
  Wyświetleń: 209
 1073. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 204
 1074. III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019
  Wyświetleń: 200
 1075. Imienny wykaz głosowań radnych - V sesja Rady Gminy Walce 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 197
 1076. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 194
 1077. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Walce dz. 2688/1.
  Wyświetleń: 192
 1078. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019
  Wyświetleń: 189
 1079. II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 185
 1080. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 183
 1081. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"
  Wyświetleń: 180
 1082. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Wyświetleń: 180
 1083. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 179
 1084. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 40, 41 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 178
 1085. I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 176
 1086. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 175
 1087. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636
  Wyświetleń: 171
 1088. Przetarg nieograniczony: "Zakupu średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach"
  Wyświetleń: 167
 1089. V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019
  Wyświetleń: 167
 1090. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni
  Wyświetleń: 165
 1091. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II"
  Wyświetleń: 158
 1092. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106
  Wyświetleń: 150
 1093. VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019
  Wyświetleń: 149
 1094. III Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 145
 1095. IV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 143
 1096. X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 138
 1097. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 134
 1098. Imienny wykaz głosowań radnych - VI sesja Rady Gminy Walce 08.05.2019 r.
  Wyświetleń: 130
 1099. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 130
 1100. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 125
 1101. Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 123
 1102. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego DAIMLER-BENZ nr rej. LA 91B, rok prod. 1983, nr ident. (VIN): 35310214926222
  Wyświetleń: 119
 1103. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 nr rej. OPB 113 C , rok prod. 1984, nr ident. (VIN): SUJ32508003008037
  Wyświetleń: 119
 1104. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 112
 1105. Imienny wykaz głosowań radnych - IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 110
 1106. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 31.05.2019
  Wyświetleń: 108
 1107. Imienny wykaz głosowań radnych - VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 100
 1108. V Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 99
 1109. Informacja o dotacji przyznawanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 97
 1110. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 97
 1111. VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019
  Wyświetleń: 96
 1112. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
  Wyświetleń: 92
 1113. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019
  Wyświetleń: 88
 1114. Projekt 112
  Wyświetleń: 86
 1115. Imienny wykaz głosowań radnych - VIII Sesja Rady Gminy Walce 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 85
 1116. Muzyka integruje narody
  Wyświetleń: 81
 1117. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 81
 1118. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
  Wyświetleń: 68
 1119. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 66
 1120. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 65
 1121. VI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 8.05.2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1122. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019
  Wyświetleń: 62
 1123. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przejście przez rzekę Stradunia w km 10+100.
  Wyświetleń: 61
 1124. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”
  Wyświetleń: 58
 1125. Imienny wykaz głosowań radnych - X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 57
 1126. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 75 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Brożcu.
  Wyświetleń: 57
 1127. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 2715/9 -pomieszczenia opieki zdrowotnej/ /
  Wyświetleń: 56
 1128. Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 53
 1129. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 51
 1130. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb odwodnienia zakładu Bischof+Klein Polska w Walcach
  Wyświetleń: 50
 1131. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 45
 1132. Pismo Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 44
 1133. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzek Swornicy i Stradudni oraz przez wał Stradunia – Żużela
  Wyświetleń: 44
 1134. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. na nieruchomościach obrębu Stradunia
  Wyświetleń: 42
 1135. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 39
 1136. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 35
 1137. XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019
  Wyświetleń: 35
 1138. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 33
 1139. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Wyświetleń: 31
 1140. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 29
 1141. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 26
 1142. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach i postanowieniu nr OŚ.6220.3.2019.AK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
  Wyświetleń: 25
 1143. Imienny wykaz głosowań radnych - XI Sesja Rady Gminy Walce 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 23
 1144. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich..
  Wyświetleń: 20
 1145. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich....
  Wyświetleń: 16
 1146. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 16
 1147. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 15
 1148. VIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 13
 1149. Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 5
Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4404477
w tym miesiącu: 42710
dzisiaj: 4246