Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
56291446683775044052490770000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
401163587935438372613490338171318912897826710324303189951337
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357044836544255427213829848335226322419625875286713016142790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408723235042917297073803126777277434224530766398784491132939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350023594234783329923202127603308233400541627576993812747382
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
336072842327465219082471019734194062289339613311582601929372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160241849316537145641926832530270302181229055326142747727032
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009705
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 65394
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 56593
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 56136
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 38450
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 35291
 6. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 27526
 7. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 26561
 8. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 25666
 9. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 17337
 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 14878
 11. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 13820
 12. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 13737
 13. Wyniki konkursów ofert
  Wyświetleń: 13726
 14. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 11950
 15. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 10039
 16. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 9900
 17. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 9566
 18. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9383
 19. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8877
 20. Polityka prywatności serwisu bip.walce.pl
  Wyświetleń: 8691
 21. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 8549
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8421
 23. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 8326
 24. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 8190
 25. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 8081
 26. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8064
 27. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 7814
 28. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 7361
 29. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 7336
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7330
 31. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 7288
 32. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 7153
 33. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 7117
 34. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 7059
 35. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 6940
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6874
 37. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 6812
 38. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 6629
 39. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6611
 40. Sołectwa
  Wyświetleń: 6564
 41. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 6160
 42. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 6152
 43. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6131
 44. Budżet 2013
  Wyświetleń: 6128
 45. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6010
 46. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 5970
 47. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5920
 48. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 5910
 49. Budżet 2011
  Wyświetleń: 5889
 50. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 5868
 51. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 5850
 52. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5727
 53. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 5709
 54. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 5701
 55. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 5687
 56. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 5626
 57. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5594
 58. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 5492
 59. PODATKI
  Wyświetleń: 5476
 60. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 5449
 61. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 5431
 62. Budżet 2014
  Wyświetleń: 5401
 63. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5364
 64. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 5340
 65. Opłata targowa
  Wyświetleń: 5279
 66. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 5235
 67. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 5201
 68. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5186
 69. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5134
 70. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5039
 71. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 5036
 72. Budżet 2009
  Wyświetleń: 5034
 73. Budżet 2010
  Wyświetleń: 4981
 74. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 4948
 75. Berg
  Wyświetleń: 4944
 76. Malá Morávka
  Wyświetleń: 4925
 77. Budżet 2008
  Wyświetleń: 4893
 78. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 4828
 79. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 4788
 80. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4786
 81. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 4756
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4748
 83. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 4731
 84. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 4715
 85. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 4714
 86. Rejestry
  Wyświetleń: 4674
 87. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 4646
 88. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 4612
 89. Ewidencje
  Wyświetleń: 4603
 90. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4593
 91. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4568
 92. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4534
 93. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4487
 94. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4458
 95. Brożec
  Wyświetleń: 4442
 96. Dobieszowice
  Wyświetleń: 4421
 97. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4391
 98. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 4382
 99. Archiwa
  Wyświetleń: 4365
 100. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 4323
 101. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4284
 102. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4247
 103. Walce
  Wyświetleń: 4230
 104. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4191
 105. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4137
 106. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4128
 107. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 4123
 108. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4098
 109. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 4095
 110. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 4074
 111. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 4068
 112. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 3998
 113. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 3990
 114. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 3988
 115. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3918
 116. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3842
 117. Zabierzów
  Wyświetleń: 3831
 118. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3820
 119. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 3805
 120. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 3791
 121. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3777
 122. Stradunia
  Wyświetleń: 3760
 123. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3740
 124. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3738
 125. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 3695
 126. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 3678
 127. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 3675
 128. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 3673
 129. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3670
 130. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3659
 131. Rozkochów
  Wyświetleń: 3653
 132. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 3557
 133. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3551
 134. Kromołów
  Wyświetleń: 3543
 135. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3539
 136. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3530
 137. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 3502
 138. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 3488
 139. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 3483
 140. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 3467
 141. Ćwiercie
  Wyświetleń: 3455
 142. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3445
 143. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 3423
 144. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 3419
 145. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 3418
 146. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 3406
 147. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3372
 148. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3370
 149. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3359
 150. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 3358
 151. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 3353
 152. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3336
 153. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 3323
 154. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 3317
 155. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 3311
 156. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3303
 157. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 3303
 158. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 3293
 159. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 3291
 160. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3267
 161. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 3251
 162. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 3248
 163. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 3244
 164. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3244
 165. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3232
 166. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 3206
 167. Kontrole
  Wyświetleń: 3196
 168. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 3187
 169. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 3177
 170. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3168
 171. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3134
 172. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 3132
 173. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3107
 174. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 3099
 175. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 3091
 176. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3073
 177. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 3032
 178. Grocholub
  Wyświetleń: 3014
 179. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 3012
 180. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 2963
 181. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 2957
 182. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 2923
 183. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2919
 184. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 2917
 185. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 2904
 186. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2877
 187. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2875
 188. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 2871
 189. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 2853
 190. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2821
 191. Protokoły
  Wyświetleń: 2808
 192. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2806
 193. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2804
 194. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 2803
 195. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 2794
 196. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 2788
 197. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 2769
 198. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2767
 199. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 2739
 200. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2730
 201. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2729
 202. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2728
 203. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 2721
 204. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2717
 205. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2717
 206. PETYCJE
  Wyświetleń: 2716
 207. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2714
 208. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 2706
 209. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 2686
 210. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2677
 211. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2677
 212. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2664
 213. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 2641
 214. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2639
 215. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2638
 216. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2637
 217. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 2637
 218. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 2636
 219. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2632
 220. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 2620
 221. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 2615
 222. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 2615
 223. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2611
 224. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2610
 225. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2604
 226. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2597
 227. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2587
 228. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 2587
 229. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 2580
 230. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 2580
 231. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2577
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2569
 233. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 2561
 234. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2548
 235. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2547
 236. Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2543
 237. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2537
 238. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 2526
 239. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 2523
 240. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 2521
 241. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2518
 242. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2517
 243. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 2510
 244. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2494
 245. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 2494
 246. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2492
 247. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 2492
 248. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2485
 249. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 2485
 250. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 2483
 251. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2479
 252. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 2475
 253. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 2471
 254. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 2465
 255. Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  Wyświetleń: 2464
 256. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2460
 257. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 2456
 258. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 2453
 259. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2448
 260. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2445
 261. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2441
 262. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2409
 263. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2407
 264. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 2402
 265. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 2401
 266. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2396
 267. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2395
 268. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 2372
 269. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2369
 270. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2368
 271. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 2365
 272. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 2363
 273. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 2359
 274. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2355
 275. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 2338
 276. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 2337
 277. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2336
 278. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 2334
 279. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2330
 280. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2328
 281. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 2328
 282. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 2327
 283. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2325
 284. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2317
 285. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 2316
 286. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 2310
 287. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 2309
 288. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2306
 289. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 2303
 290. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 2302
 291. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 2298
 292. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 2297
 293. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2296
 294. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2291
 295. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2287
 296. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2285
 297. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2285
 298. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 2275
 299. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 2263
 300. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2259
 301. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2251
 302. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 2246
 303. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 2235
 304. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2233
 305. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 2230
 306. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 2229
 307. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 2228
 308. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 2226
 309. PESEL
  Wyświetleń: 2222
 310. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 2214
 311. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2213
 312. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 2211
 313. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 2206
 314. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 2200
 315. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 2196
 316. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2194
 317. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 2194
 318. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2187
 319. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2185
 320. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 2183
 321. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2181
 322. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2181
 323. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 2179
 324. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2178
 325. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 2174
 326. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 2171
 327. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 2159
 328. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 2153
 329. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2151
 330. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 2150
 331. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2149
 332. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 2147
 333. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2140
 334. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 2137
 335. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 2133
 336. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 2125
 337. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 2123
 338. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2119
 339. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2106
 340. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2106
 341. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2105
 342. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2105
 343. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 2100
 344. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 2089
 345. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2080
 346. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 2078
 347. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 2070
 348. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 2055
 349. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2051
 350. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 2045
 351. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 2043
 352. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 2042
 353. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 2037
 354. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2033
 355. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 2026
 356. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 2019
 357. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 2014
 358. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2013
 359. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 2013
 360. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 2009
 361. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 2006
 362. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2005
 363. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2005
 364. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2004
 365. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2003
 366. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 1995
 367. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 1994
 368. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 1993
 369. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 1982
 370. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 1979
 371. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 1976
 372. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1976
 373. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1975
 374. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1972
 375. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1971
 376. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1968
 377. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 1961
 378. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1959
 379. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1954
 380. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1952
 381. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1952
 382. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1949
 383. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 1942
 384. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 1937
 385. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1932
 386. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1931
 387. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1923
 388. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1917
 389. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1913
 390. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 1912
 391. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1902
 392. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1898
 393. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 1898
 394. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1897
 395. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 1896
 396. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 1885
 397. ARCHIWUM NAGRAŃ Z OBRAD SESJI RADY GMINY WALCE
  Wyświetleń: 1853
 398. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1846
 399. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1844
 400. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1841
 401. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1841
 402. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1840
 403. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 1837
 404. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1834
 405. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1832
 406. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1831
 407. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 1830
 408. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1822
 409. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1822
 410. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1820
 411. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1819
 412. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1814
 413. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1813
 414. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1811
 415. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 1811
 416. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 1810
 417. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 1810
 418. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 1809
 419. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1809
 420. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1800
 421. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1799
 422. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1799
 423. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 1793
 424. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 1793
 425. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1792
 426. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1792
 427. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1790
 428. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1789
 429. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 1785
 430. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 1785
 431. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1782
 432. Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
  Wyświetleń: 1781
 433. Protokoły
  Wyświetleń: 1776
 434. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu.
  Wyświetleń: 1775
 435. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1772
 436. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1765
 437. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1763
 438. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1759
 439. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1759
 440. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1754
 441. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 1750
 442. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1748
 443. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 1745
 444. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1744
 445. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1743
 446. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1742
 447. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 1742
 448. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1736
 449. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 1725
 450. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 1722
 451. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1720
 452. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1718
 453. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1713
 454. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1711
 455. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1706
 456. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1705
 457. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1698
 458. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1693
 459. Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1684
 460. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1683
 461. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1682
 462. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1678
 463. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1678
 464. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1672
 465. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 1672
 466. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1672
 467. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1672
 468. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1670
 469. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1668
 470. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1667
 471. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1667
 472. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1666
 473. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1664
 474. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Wyświetleń: 1662
 475. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1656
 476. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1656
 477. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1653
 478. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1652
 479. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1650
 480. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1650
 481. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1649
 482. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1646
 483. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1640
 484. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1639
 485. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1639
 486. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1634
 487. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1632
 488. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1631
 489. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1630
 490. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1629
 491. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1627
 492. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1621
 493. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1616
 494. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1612
 495. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 1610
 496. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 1610
 497. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1609
 498. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1609
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1607
 500. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1607
 501. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1606
 502. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1604
 503. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1597
 504. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1596
 505. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1593
 506. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1592
 507. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1592
 508. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1579
 509. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1575
 510. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1574
 511. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1573
 512. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1570
 513. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 1566
 514. RODO
  Wyświetleń: 1557
 515. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1555
 516. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1551
 517. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1550
 518. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1549
 519. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1547
 520. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1545
 521. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1545
 522. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1544
 523. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1544
 524. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1542
 525. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1540
 526. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1537
 527. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1536
 528. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1529
 529. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1529
 530. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1528
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1524
 532. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1522
 533. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1521
 534. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1509
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1500
 536. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1499
 537. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1495
 538. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1492
 539. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1491
 540. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1489
 541. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1488
 542. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1483
 543. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1482
 544. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1474
 545. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1474
 546. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1472
 547. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1469
 548. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1469
 549. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1467
 550. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1464
 551. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1463
 552. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1462
 553. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1458
 554. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1448
 555. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1447
 556. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1447
 557. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1447
 558. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1446
 559. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1444
 560. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1440
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1439
 562. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1438
 563. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1435
 564. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1433
 565. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1433
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1427
 567. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1426
 568. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1426
 569. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1426
 570. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 1423
 571. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1421
 572. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” - Zadanie dofinasowane z programu "MALUCH+" 2019
  Wyświetleń: 1421
 573. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1419
 574. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1418
 575. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1415
 576. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1414
 577. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1413
 578. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1412
 579. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1411
 580. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1409
 581. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1409
 582. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1408
 583. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1407
 584. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 1407
 585. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1404
 586. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1404
 587. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1404
 588. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1403
 589. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1400
 590. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1397
 591. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1395
 592. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1394
 593. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1393
 594. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1391
 595. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1389
 596. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1385
 597. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1382
 598. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1380
 599. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1380
 600. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1377
 601. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1377
 602. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1376
 603. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1375
 604. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1372
 605. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1371
 606. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1369
 607. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 1369
 608. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1367
 609. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1364
 610. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1359
 611. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1358
 612. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1356
 613. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1354
 614. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 1353
 615. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1348
 616. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1345
 617. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1343
 618. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1341
 619. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1341
 620. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1341
 621. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1337
 622. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1335
 623. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1333
 624. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1332
 625. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1332
 626. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1332
 627. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1332
 628. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1330
 629. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1329
 630. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1328
 631. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 1327
 632. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1324
 633. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1324
 634. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1321
 635. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1319
 636. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1317
 637. Budżet 2019
  Wyświetleń: 1317
 638. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1314
 639. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1313
 640. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1313
 641. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1311
 642. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1311
 643. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1310
 644. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1310
 645. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1307
 646. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1306
 647. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1300
 648. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1300
 649. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1299
 650. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1299
 651. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1298
 652. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1297
 653. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1297
 654. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1295
 655. Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1294
 656. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1291
 657. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1286
 658. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1284
 659. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1284
 660. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1283
 661. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1278
 662. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1276
 663. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1276
 664. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1276
 665. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1274
 666. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 1272
 667. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1271
 668. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1271
 669. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1267
 670. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1266
 671. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 1265
 672. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1263
 673. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1261
 674. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1261
 675. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1258
 676. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1256
 677. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1254
 678. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1253
 679. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1252
 680. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1247
 681. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1246
 682. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 1245
 683. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1245
 684. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1240
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 1237
 686. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 1237
 687. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 1236
 688. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1236
 689. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 1236
 690. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1235
 691. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 1234
 692. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1233
 693. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1230
 694. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1227
 695. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1227
 696. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1225
 697. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1223
 698. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1222
 699. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1222
 700. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1221
 701. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1216
 702. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 1214
 703. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1212
 704. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1212
 705. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1211
 706. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1211
 707. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1210
 708. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 1208
 709. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1207
 710. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1204
 711. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 1201
 712. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1200
 713. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1200
 714. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1195
 715. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 1195
 716. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 1195
 717. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1194
 718. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1193
 719. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1192
 720. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1191
 721. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 1191
 722. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1190
 723. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1187
 724. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1187
 725. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1186
 726. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1185
 727. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1185
 728. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 1184
 729. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1182
 730. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1181
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 1179
 732. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1178
 733. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1177
 734. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1176
 735. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1175
 736. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1175
 737. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1174
 738. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 1174
 739. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1172
 740. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1171
 741. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1170
 742. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1169
 743. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1169
 744. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
  Wyświetleń: 1169
 745. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1168
 746. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1167
 747. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1167
 748. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1167
 749. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 1164
 750. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1162
 751. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1162
 752. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1160
 753. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1160
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1159
 755. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1159
 756. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Urzedzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1153
 757. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1153
 758. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1151
 759. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1151
 760. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1150
 761. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 1150
 762. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1150
 763. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1148
 764. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1148
 765. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1148
 766. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1145
 767. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1143
 768. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1142
 769. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1141
 770. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1139
 771. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1138
 772. Przetarg nieograniczony: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”
  Wyświetleń: 1138
 773. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1137
 774. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 1136
 775. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1134
 776. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1132
 777. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1130
 778. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1129
 779. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1128
 780. OŚWIATA
  Wyświetleń: 1128
 781. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1127
 782. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1127
 783. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1127
 784. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 1126
 785. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 1125
 786. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 1125
 787. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1124
 788. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1121
 789. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1118
 790. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1118
 791. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1117
 792. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1113
 793. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1110
 794. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1109
 795. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1108
 796. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 1108
 797. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1107
 798. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1105
 799. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 1102
 800. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1102
 801. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1101
 802. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 1100
 803. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1098
 804. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1097
 805. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 1095
 806. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 1095
 807. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1094
 808. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1094
 809. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1093
 810. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1092
 811. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1086
 812. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 1085
 813. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1085
 814. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1084
 815. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 1084
 816. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1083
 817. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 1081
 818. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1079
 819. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1076
 820. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1076
 821. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 1075
 822. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1074
 823. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1073
 824. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1072
 825. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1072
 826. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1071
 827. Statut
  Wyświetleń: 1071
 828. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1070
 829. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1070
 830. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1070
 831. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1065
 832. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1064
 833. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 1064
 834. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1063
 835. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1061
 836. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 1061
 837. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1061
 838. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1060
 839. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1057
 840. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 1057
 841. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 1057
 842. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1055
 843. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1055
 844. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1054
 845. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1051
 846. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1050
 847. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1049
 848. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1048
 849. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 1044
 850. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”
  Wyświetleń: 1041
 851. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 1040
 852. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1033
 853. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 1032
 854. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1031
 855. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 1031
 856. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1029
 857. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 1027
 858. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1027
 859. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1026
 860. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 1026
 861. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1022
 862. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1022
 863. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1021
 864. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1020
 865. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1019
 866. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1017
 867. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1014
 868. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1012
 869. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1012
 870. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”
  Wyświetleń: 1008
 871. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1007
 872. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1004
 873. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 1002
 874. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1001
 875. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 999
 876. Zarządzenia Wójta w roku 2019
  Wyświetleń: 997
 877. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 997
 878. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 995
 879. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 993
 880. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 990
 881. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 987
 882. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 987
 883. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 986
 884. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 984
 885. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 983
 886. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 979
 887. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 978
 888. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 978
 889. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 978
 890. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AUQA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 977
 891. test Edek
  Wyświetleń: 975
 892. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 974
 893. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 971
 894. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 969
 895. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 966
 896. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 963
 897. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 962
 898. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 961
 899. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 960
 900. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 958
 901. Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 957
 902. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 957
 903. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 953
 904. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 953
 905. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 949
 906. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 946
 907. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 945
 908. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 943
 909. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 943
 910. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 942
 911. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 940
 912. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 936
 913. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 934
 914. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 930
 915. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 930
 916. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 929
 917. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 928
 918. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 928
 919. Raport o stanie Gminy Walce
  Wyświetleń: 925
 920. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 923
 921. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 921
 922. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 919
 923. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 918
 924. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 916
 925. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 915
 926. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 915
 927. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 913
 928. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 912
 929. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 911
 930. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 910
 931. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 910
 932. Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 909
 933. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 909
 934. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 909
 935. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 905
 936. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 905
 937. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 905
 938. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032"
  Wyświetleń: 902
 939. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 898
 940. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 897
 941. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 895
 942. Budżet 2014
  Wyświetleń: 894
 943. Zarządzenie Nr Or.0050.99.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 888
 944. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 886
 945. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 884
 946. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 882
 947. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 882
 948. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 882
 949. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 880
 950. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 867
 951. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 860
 952. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dobieszowice dz. nr 7/2
  Wyświetleń: 857
 953. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 848
 954. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 845
 955. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 839
 956. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 837
 957. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 835
 958. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 820
 959. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 816
 960. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 814
 961. Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce
  Wyświetleń: 812
 962. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 807
 963. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 807
 964. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 806
 965. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 804
 966. IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 802
 967. III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 801
 968. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 801
 969. Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”
  Wyświetleń: 797
 970. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 797
 971. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 797
 972. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 792
 973. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 790
 974. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 787
 975. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 783
 976. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 780
 977. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 780
 978. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 776
 979. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego DAIMLER-BENZ nr rej. LA 91B, rok prod. 1983, nr ident. (VIN): 35310214926222
  Wyświetleń: 770
 980. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 750
 981. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 748
 982. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 743
 983. II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018
  Wyświetleń: 739
 984. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 739
 985. Otwarcie ofert - transmisja
  Wyświetleń: 737
 986. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 736
 987. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 731
 988. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 729
 989. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 726
 990. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 723
 991. Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce
  Wyświetleń: 716
 992. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 716
 993. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 714
 994. Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 714
 995. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 713
 996. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 711
 997. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 709
 998. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 707
 999. Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
  Wyświetleń: 704
 1000. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 689
 1001. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 687
 1002. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 686
 1003. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 170, km.1, obręb 0008 Walce.
  Wyświetleń: 685
 1004. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 683
 1005. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 683
 1006. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 682
 1007. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 678
 1008. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 677
 1009. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 674
 1010. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 671
 1011. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 669
 1012. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 668
 1013. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 661
 1014. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 656
 1015. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 30 października 2018r. postanowienia SKO.40.1853.2018.oś
  Wyświetleń: 656
 1016. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 654
 1017. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 650
 1018. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 650
 1019. Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.
  Wyświetleń: 649
 1020. VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 647
 1021. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 646
 1022. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 642
 1023. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 641
 1024. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 641
 1025. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 633
 1026. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 630
 1027. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 625
 1028. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 624
 1029. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 616
 1030. Transmisje obrad sesji
  Wyświetleń: 614
 1031. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 614
 1032. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019
  Wyświetleń: 606
 1033. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Rozkochów, działka 547/4 z k.m. 5
  Wyświetleń: 603
 1034. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 593
 1035. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 588
 1036. Imienny wykaz głosowań radnych - II sesja Rady Gminy Walce 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 587
 1037. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 577
 1038. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 577
 1039. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 576
 1040. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 574
 1041. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 572
 1042. Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 569
 1043. Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 565
 1044. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
  Wyświetleń: 565
 1045. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 563
 1046. Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 561
 1047. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647, 643, 636
  Wyświetleń: 560
 1048. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"
  Wyświetleń: 559
 1049. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 556
 1050. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce 6 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 554
 1051. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 553
 1052. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 552
 1053. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 550
 1054. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.
  Wyświetleń: 550
 1055. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne"
  Wyświetleń: 548
 1056. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 546
 1057. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017
  Wyświetleń: 540
 1058. Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 540
 1059. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku
  Wyświetleń: 538
 1060. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"
  Wyświetleń: 537
 1061. I Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 535
 1062. VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 532
 1063. Informacja o naborze na stanowisko pracy opiekunki dziecięcej w Publicznym Żłobku w Walcach
  Wyświetleń: 531
 1064. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 530
 1065. Zarządzenie nr 0050.102.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 528
 1066. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 526
 1067. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106 oraz Walce 2517
  Wyświetleń: 519
 1068. II Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 512
 1069. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 511
 1070. I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018
  Wyświetleń: 509
 1071. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2019 roku"
  Wyświetleń: 506
 1072. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 505
 1073. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 498
 1074. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 497
 1075. Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 497
 1076. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"
  Wyświetleń: 496
 1077. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 482
 1078. IV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 473
 1079. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 471
 1080. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 464
 1081. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 463
 1082. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach
  Wyświetleń: 455
 1083. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II"
  Wyświetleń: 455
 1084. Imienny wykaz głosowań radnych - V sesja Rady Gminy Walce 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 452
 1085. Budżet 2020
  Wyświetleń: 451
 1086. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Wyświetleń: 451
 1087. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”
  Wyświetleń: 445
 1088. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 444
 1089. X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 443
 1090. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 442
 1091. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 439
 1092. XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 433
 1093. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 428
 1094. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 424
 1095. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 420
 1096. III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019
  Wyświetleń: 419
 1097. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 415
 1098. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Brożec dz. 1154/17 / garaż/.
  Wyświetleń: 411
 1099. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 410
 1100. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 408
 1101. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 403
 1102. I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 401
 1103. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 401
 1104. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636
  Wyświetleń: 399
 1105. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działka nr 547/4 położona w Rozkochowie
  Wyświetleń: 397
 1106. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 391
 1107. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106
  Wyświetleń: 390
 1108. V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019
  Wyświetleń: 390
 1109. II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 389
 1110. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 40, 41 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 388
 1111. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 387
 1112. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 385
 1113. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Walce dz. 2688/1.
  Wyświetleń: 384
 1114. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 384
 1115. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019
  Wyświetleń: 380
 1116. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 380
 1117. Imienny wykaz głosowań radnych - IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 379
 1118. Przetarg nieograniczony: "Zakupu średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach"
  Wyświetleń: 375
 1119. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Wyświetleń: 375
 1120. Imienny wykaz głosowań radnych - VI sesja Rady Gminy Walce 08.05.2019 r.
  Wyświetleń: 373
 1121. III Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 370
 1122. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów”
  Wyświetleń: 369
 1123. Uchwały
  Wyświetleń: 356
 1124. VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019
  Wyświetleń: 353
 1125. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich..
  Wyświetleń: 351
 1126. Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 349
 1127. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 nr rej. OPB 113 C , rok prod. 1984, nr ident. (VIN): SUJ32508003008037
  Wyświetleń: 346
 1128. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni
  Wyświetleń: 343
 1129. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 338
 1130. Imienny wykaz głosowań radnych - VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 337
 1131. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 333
 1132. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
  Wyświetleń: 331
 1133. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 22.11.2019
  Wyświetleń: 329
 1134. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dnia 27.12.2019
  Wyświetleń: 328
 1135. Projekt 112
  Wyświetleń: 322
 1136. Imienny wykaz głosowań radnych - VIII Sesja Rady Gminy Walce 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 315
 1137. Informacja o dotacji przyznawanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 315
 1138. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 309
 1139. Imienny wykaz głosowań radnych - X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 302
 1140. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019”
  Wyświetleń: 301
 1141. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 31.05.2019
  Wyświetleń: 299
 1142. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
  Wyświetleń: 296
 1143. Muzyka integruje narody
  Wyświetleń: 294
 1144. VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019
  Wyświetleń: 287
 1145. V Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 284
 1146. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019
  Wyświetleń: 282
 1147. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 281
 1148. Nabór na stanowisko pracy Inspektora do spraw bhp w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 280
 1149. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 276
 1150. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 2715/9 -pomieszczenia opieki zdrowotnej/ /
  Wyświetleń: 275
 1151. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 274
 1152. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb odwodnienia zakładu Bischof+Klein Polska w Walcach
  Wyświetleń: 268
 1153. Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 261
 1154. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 259
 1155. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 249
 1156. Imienny wykaz głosowań radnych - XI Sesja Rady Gminy Walce 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 244
 1157. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 244
 1158. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 75 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Brożcu.
  Wyświetleń: 243
 1159. XII Sesja Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 242
 1160. VI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 8.05.2019 r.
  Wyświetleń: 239
 1161. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019
  Wyświetleń: 235
 1162. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. na nieruchomościach obrębu Stradunia
  Wyświetleń: 227
 1163. VIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 223
 1164. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 221
 1165. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przejście przez rzekę Stradunia w km 10+100.
  Wyświetleń: 220
 1166. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzek Swornicy i Stradudni oraz przez wał Stradunia – Żużela
  Wyświetleń: 220
 1167. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 218
 1168. Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 218
 1169. Imienny wykaz głosowań radnych - XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.10.2019
  Wyświetleń: 217
 1170. Imienny wykaz głosowań radnych - XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 7.11.2019
  Wyświetleń: 216
 1171. XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019
  Wyświetleń: 216
 1172. XV Sesja Rady Gminy Walce - 27.11.2019
  Wyświetleń: 216
 1173. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 214
 1174. Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 210
 1175. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach i postanowieniu nr OŚ.6220.3.2019.AK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
  Wyświetleń: 210
 1176. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 209
 1177. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 207
 1178. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce przeznaczonych w najem - powierzchnia pod antenę - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 204
 1179. Zarządzenie Nr Or.0050.114.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 202
 1180. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 196
 1181. Pismo Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 192
 1182. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 7.11.2019
  Wyświetleń: 191
 1183. WYBORY PREZYDENTA RP 2020
  Wyświetleń: 188
 1184. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 188
 1185. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia / dz. 255 k.m. 4 w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 185
 1186. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem / lokal użytkowy w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 180
 1187. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - Walce - lokal do prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 180
 1188. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 179
 1189. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem w Walcach - Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 179
 1190. Informacja Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postepowań wodnoprawnych w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 178
 1191. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich....
  Wyświetleń: 178
 1192. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 178
 1193. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 174
 1194. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r.
  Wyświetleń: 173
 1195. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 173
 1196. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem /Stradunia pow. pod antenę internetową/
  Wyświetleń: 173
 1197. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie- Walce u. Opolska 23A, lokal użytkowy - kolejna umowa z dotychczasowym użytkownikiem
  Wyświetleń: 173
 1198. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 285 i 348
  Wyświetleń: 172
 1199. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 171
 1200. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie - Walce ul. Opolska 23A
  Wyświetleń: 171
 1201. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 171
 1202. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działki nr : 109, 617, 641/2 obręb Kromołów, 709 obręb Kamionka.
  Wyświetleń: 169
 1203. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r.
  Wyświetleń: 166
 1204. XVI Sesja Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 166
 1205. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie - Walce działka nr 3222
  Wyświetleń: 162
 1206. Imienny wykaz głosowań radnych - XVI Sesji Rady Gminy Walce 27.12.2019
  Wyświetleń: 161
 1207. XII Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r.
  Wyświetleń: 158
 1208. XI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 25 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 157
 1209. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Dobieszowice dz. 257, 258, 110/5
  Wyświetleń: 156
 1210. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową dotychczasowemu użytkownikowi - Kromołów dz. 442/3
  Wyświetleń: 155
 1211. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 154
 1212. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową - Dobieszowice dz. 18/1
  Wyświetleń: 154
 1213. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 18.11.2019
  Wyświetleń: 152
 1214. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 151
 1215. Imienny wykaz głosowań radnych - XV Sesji Rady Gminy Walce 27.11.2019
  Wyświetleń: 148
 1216. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 148
 1217. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku"
  Wyświetleń: 147
 1218. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowego najemcy - Brożec dz. 1231
  Wyświetleń: 146
 1219. Imienny wykaz głosowań radnych - XIV Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce 18.11.2019
  Wyświetleń: 143
 1220. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 143
 1221. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r
  Wyświetleń: 141
 1222. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regiolalnego w 2020r.
  Wyświetleń: 137
 1223. Zarządzenia Wójta w roku 2020
  Wyświetleń: 129
 1224. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - lokal - Walce, ul . Zamkowa 85
  Wyświetleń: 127
 1225. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa linii kablowych 15 kV z łączem światłowodowym w rurociągach osłonowych relacji GPZ Ceglana w Głogówku
  Wyświetleń: 126
 1226. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 125
 1227. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 124
 1228. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2020 roku"
  Wyświetleń: 123
 1229. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 roku
  Wyświetleń: 122
 1230. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 122
 1231. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 118
 1232. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 117
 1233. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 116
 1234. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 113
 1235. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 113
 1236. XVII Sesja Rady Gminy Walce - 26.02.2020
  Wyświetleń: 110
 1237. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 103
 1238. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 100
 1239. XVIII Sesja Rady Gminy Walce - 11.03.2020
  Wyświetleń: 92
 1240. Imienny wykaz głosowań radnych - XVIII Sesji Rady Gminy Walce 11.03.2020
  Wyświetleń: 91
 1241. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - mniejszości narodowe, emeryci, dzieci i młodzież
  Wyświetleń: 84
 1242. Imienny wykaz głosowań radnych - XVII Sesji Rady Gminy Walce 26.02.2020
  Wyświetleń: 82
 1243. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 80
 1244. Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dowodowego w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów" dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebieg. przez teren Zabierzowa dz. 285 i 348
  Wyświetleń: 75
 1245. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 72
 1246. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - część dz. nr 110/6 obręb Dobieszowice
  Wyświetleń: 72
 1247. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów” dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebiegającego przez tereny wsi Zabierzów - działki o nr ewid. 285 i 348 obręb Zabierz
  Wyświetleń: 66
 1248. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 63
 1249. XVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 57
 1250. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 56
 1251. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz odób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 55
 1252. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 54
 1253. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 54
 1254. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 54
 1255. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 53
 1256. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 49
 1257. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 35
 1258. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 34
 1259. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 29
 1260. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 26
 1261. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowych najemców
  Wyświetleń: 24
 1262. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 20
 1263. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 19
 1264. XX Sesja Rady Gminy Walce - 19.05.2020
  Wyświetleń: 12
 1265. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela, gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 11
 1266. XIX Sesja Rady Gminy Walce - 30.04.2020
  Wyświetleń: 9
 1267. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok
  Wyświetleń: 4
 1268. Obwieszczenie Wójt Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3
 1269. XVII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 1
 1270. XVIII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 1
Wersja XML