Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
481774778447716582756466252359570895025438907000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
562914466837750440524927347380487293951440731420514213748705
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
401163587935438372613490338171318912897826710324303189951337
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357044836544255427213829848335226322419625875286713016142790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408723235042917297073803126777277434224530766398784491132939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350023594234783329923202127603308233400541627576993812747382
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
336072842327465219082471019734194062289339613311582601929372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160241849316537145641926832530270302181229055326142747727032
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009705
 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 73698
 2. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 69929
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 57985
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 55631
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 45210
 6. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 32902
 7. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 30106
 8. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 29934
 9. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 24869
 10. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 19611
 11. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 18969
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 17707
 13. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 17410
 14. Wyniki konkursów ofert
  Wyświetleń: 16812
 15. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 12759
 16. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 11718
 17. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 11537
 18. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11072
 19. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10874
 20. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 10789
 21. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 10758
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 10542
 23. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 10379
 24. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 9711
 25. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 9390
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9085
 27. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 8981
 28. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 8752
 29. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 8725
 30. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 8691
 31. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 8684
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8392
 33. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 8298
 34. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 8244
 35. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 8167
 36. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 8087
 37. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7981
 38. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 7915
 39. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 7884
 40. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 7717
 41. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 7663
 42. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 7604
 43. Budżet 2013
  Wyświetleń: 7584
 44. Budżet 2012
  Wyświetleń: 7457
 45. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 7387
 46. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 7376
 47. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7303
 48. Budżet 2011
  Wyświetleń: 7284
 49. Sołectwa
  Wyświetleń: 7148
 50. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 7033
 51. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 6953
 52. Berg
  Wyświetleń: 6856
 53. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 6824
 54. Budżet 2014
  Wyświetleń: 6809
 55. Statut Gminy
  Wyświetleń: 6797
 56. Opłata targowa
  Wyświetleń: 6758
 57. Budżet 2010
  Wyświetleń: 6616
 58. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 6603
 59. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 6593
 60. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6557
 61. Archiwa
  Wyświetleń: 6466
 62. Budżet 2009
  Wyświetleń: 6452
 63. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 6448
 64. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 6427
 65. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 6423
 66. Budżet 2008
  Wyświetleń: 6380
 67. Rejestry
  Wyświetleń: 6367
 68. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 6344
 69. Malá Morávka
  Wyświetleń: 6293
 70. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6285
 71. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6283
 72. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 6115
 73. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 6081
 74. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 6047
 75. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 6042
 76. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 6031
 77. Ewidencje
  Wyświetleń: 5996
 78. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5983
 79. PODATKI
  Wyświetleń: 5941
 80. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5924
 81. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 5901
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5894
 83. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 5869
 84. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5862
 85. Budżet 2015
  Wyświetleń: 5840
 86. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 5835
 87. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5771
 88. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5733
 89. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 5705
 90. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 5623
 91. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 5577
 92. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 5575
 93. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 5533
 94. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 5488
 95. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5365
 96. Podatek rolny
  Wyświetleń: 5362
 97. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5295
 98. Budżet 2016
  Wyświetleń: 5251
 99. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5213
 100. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5152
 101. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 5148
 102. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 5132
 103. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 5121
 104. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 5101
 105. Dobieszowice
  Wyświetleń: 5092
 106. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 5033
 107. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 5025
 108. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 5024
 109. Brożec
  Wyświetleń: 5017
 110. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 4979
 111. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 4936
 112. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4875
 113. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 4813
 114. Walce
  Wyświetleń: 4772
 115. Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4771
 116. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 4741
 117. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4738
 118. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4738
 119. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4714
 120. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 4703
 121. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 4609
 122. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 4527
 123. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 4509
 124. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 4460
 125. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4460
 126. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 4442
 127. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 4431
 128. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 4420
 129. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 4402
 130. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 4393
 131. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 4389
 132. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4385
 133. Zabierzów
  Wyświetleń: 4381
 134. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 4336
 135. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 4329
 136. Wybory ławników
  Wyświetleń: 4321
 137. PETYCJE
  Wyświetleń: 4311
 138. Stradunia
  Wyświetleń: 4287
 139. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4274
 140. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 4271
 141. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 4209
 142. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 4157
 143. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 4130
 144. Budżet 2017
  Wyświetleń: 4115
 145. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 4107
 146. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 4102
 147. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 4101
 148. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 4098
 149. Rozkochów
  Wyświetleń: 4072
 150. Kromołów
  Wyświetleń: 4070
 151. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 4044
 152. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 4032
 153. Ćwiercie
  Wyświetleń: 4010
 154. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 3984
 155. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Wyświetleń: 3983
 156. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 3976
 157. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3975
 158. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3960
 159. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3950
 160. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3903
 161. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3882
 162. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3830
 163. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 3766
 164. Podatek leśny
  Wyświetleń: 3765
 165. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3764
 166. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 3764
 167. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 3715
 168. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 3710
 169. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 3697
 170. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 3686
 171. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 3681
 172. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3674
 173. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3666
 174. Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
  Wyświetleń: 3644
 175. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3641
 176. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 3638
 177. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3624
 178. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 3612
 179. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 3610
 180. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 3598
 181. Budżet 2018
  Wyświetleń: 3593
 182. Kontrole
  Wyświetleń: 3593
 183. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 3590
 184. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3587
 185. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 3563
 186. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 3548
 187. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3545
 188. RODO
  Wyświetleń: 3523
 189. Grocholub
  Wyświetleń: 3505
 190. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 3503
 191. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3500
 192. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 3459
 193. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 3448
 194. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 3408
 195. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 3405
 196. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 3366
 197. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 3357
 198. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 3353
 199. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3344
 200. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 3314
 201. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 3305
 202. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 3304
 203. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 3302
 204. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3296
 205. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 3295
 206. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 3288
 207. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 3287
 208. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 3280
 209. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3259
 210. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 3258
 211. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 3244
 212. Przetarg nieograniczony: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”
  Wyświetleń: 3234
 213. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 3233
 214. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 3225
 215. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 3221
 216. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 3220
 217. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3214
 218. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 3213
 219. Protokoły
  Wyświetleń: 3209
 220. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 3190
 221. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 3180
 222. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 3160
 223. Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  Wyświetleń: 3151
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 3138
 225. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 3135
 226. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 3135
 227. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 3133
 228. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3130
 229. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 3119
 230. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 3106
 231. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 3096
 232. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3091
 233. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 3087
 234. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 3084
 235. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 3065
 236. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 3063
 237. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 3063
 238. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 3056
 239. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 3052
 240. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 3051
 241. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 3045
 242. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 3044
 243. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3037
 244. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 3032
 245. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3030
 246. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 3025
 247. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 3021
 248. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 3017
 249. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 3006
 250. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 3006
 251. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 3006
 252. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 3004
 253. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 3004
 254. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2998
 255. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2994
 256. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 2994
 257. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 2989
 258. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 2974
 259. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2968
 260. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 2961
 261. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 2954
 262. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2946
 263. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2946
 264. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 2945
 265. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 2942
 266. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2940
 267. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2940
 268. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 2937
 269. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 2929
 270. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2926
 271. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 2924
 272. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2923
 273. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2923
 274. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 2921
 275. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 2904
 276. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2902
 277. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2896
 278. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 2894
 279. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2887
 280. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2862
 281. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2861
 282. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 2858
 283. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2855
 284. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2841
 285. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2837
 286. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2830
 287. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu.
  Wyświetleń: 2826
 288. ARCHIWUM NAGRAŃ Z OBRAD SESJI RADY GMINY WALCE
  Wyświetleń: 2824
 289. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 2821
 290. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 2813
 291. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2803
 292. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 2795
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2788
 294. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2780
 295. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2778
 296. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2777
 297. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 2766
 298. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2761
 299. Budżet 2019
  Wyświetleń: 2758
 300. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2757
 301. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 2752
 302. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 2751
 303. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 2751
 304. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 2747
 305. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2745
 306. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 2732
 307. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 2728
 308. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2723
 309. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 2723
 310. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2713
 311. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2709
 312. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 2704
 313. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2684
 314. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 2677
 315. Raport o stanie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2664
 316. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 2657
 317. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2656
 318. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 2632
 319. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 2629
 320. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 2627
 321. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 2620
 322. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2616
 323. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2606
 324. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2604
 325. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2604
 326. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 2602
 327. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 2601
 328. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2590
 329. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 2588
 330. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 2575
 331. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2574
 332. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2565
 333. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2556
 334. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 2556
 335. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2552
 336. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 2547
 337. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 2543
 338. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2539
 339. PESEL
  Wyświetleń: 2536
 340. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 2536
 341. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 2535
 342. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2526
 343. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2512
 344. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 2506
 345. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2504
 346. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 2501
 347. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2500
 348. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2496
 349. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 2492
 350. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 2487
 351. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2482
 352. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2482
 353. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2478
 354. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 2477
 355. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 2476
 356. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2474
 357. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 2474
 358. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 2472
 359. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 2461
 360. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 2454
 361. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 2447
 362. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 2446
 363. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 2444
 364. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2442
 365. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2431
 366. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2426
 367. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 2418
 368. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 2413
 369. Otwarcie ofert - transmisja
  Wyświetleń: 2411
 370. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2410
 371. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2404
 372. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 2404
 373. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2403
 374. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 2403
 375. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2396
 376. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 2384
 377. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2380
 378. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 2373
 379. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 2373
 380. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 2372
 381. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2367
 382. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2363
 383. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 2361
 384. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2358
 385. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2355
 386. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2353
 387. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 2351
 388. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 2347
 389. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 2343
 390. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 2342
 391. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 2339
 392. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 2337
 393. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2335
 394. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2331
 395. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 2328
 396. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2324
 397. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 2312
 398. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 2308
 399. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 2306
 400. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 2305
 401. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 2301
 402. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 2299
 403. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2283
 404. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 2282
 405. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 2280
 406. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 2279
 407. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 2275
 408. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 2272
 409. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2271
 410. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 2267
 411. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2244
 412. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2238
 413. Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2238
 414. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 2237
 415. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 2237
 416. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 2235
 417. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 2235
 418. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2228
 419. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2214
 420. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 2208
 421. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 2204
 422. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2204
 423. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 2202
 424. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 2193
 425. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 2193
 426. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 2191
 427. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 2186
 428. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 2183
 429. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” - Zadanie dofinasowane z programu "MALUCH+" 2019
  Wyświetleń: 2178
 430. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 2174
 431. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 2172
 432. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 2166
 433. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 2153
 434. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2151
 435. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 2149
 436. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 2148
 437. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2148
 438. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 2147
 439. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 2143
 440. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 2143
 441. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2138
 442. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 2138
 443. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 2137
 444. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 2136
 445. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2125
 446. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 2120
 447. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2119
 448. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2116
 449. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 2102
 450. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 2101
 451. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 2093
 452. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 2088
 453. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2082
 454. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2081
 455. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 2080
 456. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 2079
 457. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2075
 458. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 2072
 459. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 2071
 460. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 2071
 461. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2069
 462. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 2069
 463. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 2068
 464. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 2065
 465. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 2060
 466. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 2057
 467. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 2056
 468. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 2046
 469. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 2040
 470. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 2030
 471. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 2025
 472. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 2020
 473. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 2019
 474. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 2014
 475. Protokoły
  Wyświetleń: 2013
 476. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1995
 477. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1988
 478. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1980
 479. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1979
 480. Budżet 2020
  Wyświetleń: 1978
 481. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1977
 482. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1975
 483. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1965
 484. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1964
 485. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1963
 486. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1961
 487. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1955
 488. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1952
 489. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1952
 490. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 1949
 491. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1947
 492. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1946
 493. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1945
 494. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1945
 495. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1941
 496. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1940
 497. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1929
 498. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1927
 499. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1921
 500. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1920
 501. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1919
 502. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1916
 503. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1914
 504. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1913
 505. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1910
 506. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1907
 507. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1905
 508. Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1904
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1902
 510. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1902
 511. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1901
 512. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1897
 513. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1889
 514. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1888
 515. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1886
 516. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1886
 517. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1879
 518. Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1878
 519. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1871
 520. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1868
 521. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1867
 522. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1864
 523. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1864
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1860
 525. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1858
 526. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1857
 527. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
  Wyświetleń: 1857
 528. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1856
 529. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1855
 530. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1855
 531. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1852
 532. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1851
 533. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1849
 534. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1847
 535. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1847
 536. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1843
 537. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1843
 538. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1842
 539. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 1839
 540. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1836
 541. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1834
 542. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1833
 543. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1824
 544. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1824
 545. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1820
 546. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1820
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1818
 548. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 1816
 549. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1815
 550. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1812
 551. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1810
 552. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1802
 553. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1801
 554. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1799
 555. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1798
 556. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1795
 557. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1795
 558. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1794
 559. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1793
 560. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1790
 561. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1788
 562. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1787
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1787
 564. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 1785
 565. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1785
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1784
 567. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 1783
 568. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1781
 569. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 1781
 570. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1770
 571. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1766
 572. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1762
 573. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1752
 574. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1752
 575. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1750
 576. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1748
 577. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Urzedzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1746
 578. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1739
 579. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1736
 580. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1734
 581. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 1729
 582. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1724
 583. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”
  Wyświetleń: 1723
 584. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1720
 585. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1719
 586. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1718
 587. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1713
 588. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1709
 589. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1709
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1703
 591. Zarządzenia Wójta w roku 2019
  Wyświetleń: 1703
 592. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1702
 593. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1702
 594. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 1702
 595. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1702
 596. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1697
 597. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 1697
 598. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1694
 599. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1693
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1692
 601. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1691
 602. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1689
 603. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1687
 604. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1687
 605. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1685
 606. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1685
 607. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1681
 608. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1681
 609. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1680
 610. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1680
 611. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1680
 612. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1676
 613. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1675
 614. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1674
 615. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1673
 616. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1671
 617. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1670
 618. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1669
 619. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 1669
 620. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1666
 621. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1665
 622. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1663
 623. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1659
 624. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 1659
 625. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1655
 626. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1651
 627. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1651
 628. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 1649
 629. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 1645
 630. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1642
 631. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1641
 632. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1641
 633. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1638
 634. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1632
 635. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1631
 636. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 1629
 637. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1627
 638. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1625
 639. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1622
 640. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1620
 641. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1619
 642. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1616
 643. III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 1616
 644. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1613
 645. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 1613
 646. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1609
 647. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1608
 648. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1607
 649. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1606
 650. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1605
 651. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1604
 652. Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1603
 653. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1599
 654. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1598
 655. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1595
 656. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1595
 657. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1594
 658. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1594
 659. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 1591
 660. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1589
 661. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1586
 662. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1586
 663. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1586
 664. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1585
 665. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1585
 666. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1584
 667. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 1583
 668. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 1582
 669. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AUQA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1581
 670. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1580
 671. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1579
 672. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1578
 673. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1576
 674. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”
  Wyświetleń: 1571
 675. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 1565
 676. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1564
 677. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1564
 678. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1563
 679. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1563
 680. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 1562
 681. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1559
 682. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 1559
 683. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1553
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1550
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1550
 686. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1549
 687. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1548
 688. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1546
 689. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1543
 690. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1542
 691. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1542
 692. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1541
 693. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1540
 694. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 1537
 695. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1534
 696. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 1532
 697. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1529
 698. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 1527
 699. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1526
 700. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1525
 701. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 1525
 702. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1522
 703. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1518
 704. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1517
 705. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1517
 706. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1515
 707. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1513
 708. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 1513
 709. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1511
 710. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1508
 711. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1507
 712. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 1507
 713. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1501
 714. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1501
 715. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1498
 716. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1496
 717. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1494
 718. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 1487
 719. Skład Młodzieżowej Rady Gminy kadencja 2019-2023
  Wyświetleń: 1487
 720. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1486
 721. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1486
 722. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1484
 723. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1477
 724. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1474
 725. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1467
 726. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 1465
 727. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 1464
 728. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1464
 729. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1463
 730. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1462
 731. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1461
 732. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 1460
 733. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1458
 734. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1455
 735. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 1452
 736. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1452
 737. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1452
 738. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1450
 739. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1450
 740. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1448
 741. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 1447
 742. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1444
 743. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1443
 744. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1443
 745. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1442
 746. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1440
 747. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 1436
 748. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 1435
 749. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1434
 750. Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap I"
  Wyświetleń: 1433
 751. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1432
 752. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1431
 753. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1430
 754. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dobieszowice dz. nr 7/2
  Wyświetleń: 1429
 755. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1425
 756. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 1422
 757. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1421
 758. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1418
 759. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1418
 760. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1418
 761. IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 1417
 762. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1415
 763. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 1414
 764. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1412
 765. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1412
 766. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 1411
 767. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1411
 768. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1405
 769. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 1404
 770. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1403
 771. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1402
 772. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1400
 773. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1400
 774. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1397
 775. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1396
 776. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1396
 777. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1394
 778. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1393
 779. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1393
 780. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 1393
 781. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1392
 782. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1391
 783. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 1391
 784. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1390
 785. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1390
 786. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1387
 787. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1387
 788. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1383
 789. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1383
 790. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1382
 791. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1381
 792. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1381
 793. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1379
 794. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 1379
 795. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1378
 796. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1377
 797. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1377
 798. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1376
 799. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1375
 800. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 1375
 801. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 1375
 802. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 1375
 803. Zarządzenie Nr Or.0050.99.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1375
 804. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1374
 805. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1372
 806. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1370
 807. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1370
 808. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1369
 809. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019
  Wyświetleń: 1368
 810. Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1365
 811. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 1365
 812. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1363
 813. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 1361
 814. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1361
 815. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1361
 816. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1361
 817. Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.
  Wyświetleń: 1361
 818. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 1359
 819. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1359
 820. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1359
 821. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1354
 822. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1353
 823. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1352
 824. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1348
 825. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1347
 826. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 1345
 827. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1345
 828. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 1345
 829. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1343
 830. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1343
 831. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1342
 832. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1340
 833. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 1340
 834. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 1339
 835. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1338
 836. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 1336
 837. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1336
 838. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1334
 839. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1334
 840. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 1334
 841. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1332
 842. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1331
 843. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 1331
 844. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 1331
 845. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1330
 846. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1330
 847. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1329
 848. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1329
 849. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1328
 850. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1324
 851. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 1323
 852. Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1323
 853. Przetarg nieograniczony: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach”
  Wyświetleń: 1323
 854. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1322
 855. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1321
 856. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1320
 857. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1320
 858. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1319
 859. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 1318
 860. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1318
 861. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1315
 862. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1313
 863. Statut
  Wyświetleń: 1313
 864. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1312
 865. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 1311
 866. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 1310
 867. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1309
 868. Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce
  Wyświetleń: 1306
 869. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1306
 870. Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”
  Wyświetleń: 1304
 871. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032"
  Wyświetleń: 1301
 872. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 1299
 873. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1299
 874. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 1297
 875. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1295
 876. OŚWIATA
  Wyświetleń: 1295
 877. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1295
 878. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1294
 879. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1293
 880. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1293
 881. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1288
 882. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1288
 883. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1287
 884. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1286
 885. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1285
 886. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1284
 887. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"
  Wyświetleń: 1283
 888. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1281
 889. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1280
 890. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 1280
 891. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1279
 892. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 1278
 893. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1277
 894. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1276
 895. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1275
 896. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 1273
 897. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1270
 898. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego DAIMLER-BENZ nr rej. LA 91B, rok prod. 1983, nr ident. (VIN): 35310214926222
  Wyświetleń: 1270
 899. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1266
 900. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 1266
 901. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1265
 902. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1261
 903. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1259
 904. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 1259
 905. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1250
 906. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 1250
 907. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1249
 908. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1248
 909. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1246
 910. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1246
 911. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 1245
 912. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 1245
 913. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1245
 914. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1243
 915. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1240
 916. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 30 października 2018r. postanowienia SKO.40.1853.2018.oś
  Wyświetleń: 1240
 917. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1238
 918. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1236
 919. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1236
 920. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1236
 921. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1235
 922. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1233
 923. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1232
 924. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 1231
 925. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1230
 926. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 1229
 927. VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1228
 928. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 1228
 929. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 1227
 930. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1222
 931. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1221
 932. Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 1216
 933. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1215
 934. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1214
 935. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1213
 936. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1212
 937. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1211
 938. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1211
 939. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 1211
 940. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1209
 941. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1208
 942. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1207
 943. Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
  Wyświetleń: 1203
 944. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 1203
 945. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 1202
 946. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1202
 947. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1200
 948. Informacja o naborze na stanowisko pracy opiekunki dziecięcej w Publicznym Żłobku w Walcach
  Wyświetleń: 1199
 949. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1199
 950. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1198
 951. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 1197
 952. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1196
 953. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 1196
 954. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1196
 955. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 1195
 956. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 1194
 957. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 1193
 958. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1193
 959. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1189
 960. Powyżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 1185
 961. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1183
 962. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1183
 963. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1182
 964. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 1180
 965. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1175
 966. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 1166
 967. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1165
 968. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1162
 969. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 1162
 970. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1162
 971. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1158
 972. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice".
  Wyświetleń: 1158
 973. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1156
 974. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1156
 975. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1153
 976. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1150
 977. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1148
 978. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 1145
 979. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 1145
 980. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1145
 981. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 1142
 982. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
  Wyświetleń: 1141
 983. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1139
 984. II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018
  Wyświetleń: 1138
 985. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1136
 986. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 170, km.1, obręb 0008 Walce.
  Wyświetleń: 1135
 987. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1135
 988. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1129
 989. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1129
 990. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 1129
 991. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 1126
 992. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1126
 993. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Rozkochów, działka 547/4 z k.m. 5
  Wyświetleń: 1121
 994. test Edek
  Wyświetleń: 1121
 995. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 1120
 996. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1117
 997. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1117
 998. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1117
 999. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 1117
 1000. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1114
 1001. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1114
 1002. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 1113
 1003. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce 6 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1112
 1004. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1110
 1005. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1108
 1006. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1107
 1007. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1103
 1008. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1096
 1009. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne"
  Wyświetleń: 1093
 1010. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1089
 1011. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 1082
 1012. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku
  Wyświetleń: 1081
 1013. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 1081
 1014. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 1078
 1015. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 1076
 1016. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 1075
 1017. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1073
 1018. Budżet 2014
  Wyświetleń: 1070
 1019. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 1067
 1020. Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II"
  Wyświetleń: 1067
 1021. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 1066
 1022. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Wyświetleń: 1066
 1023. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.
  Wyświetleń: 1065
 1024. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017
  Wyświetleń: 1060
 1025. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 1057
 1026. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1055
 1027. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 1053
 1028. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1050
 1029. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1049
 1030. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1049
 1031. Imienny wykaz głosowań radnych - II sesja Rady Gminy Walce 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1043
 1032. XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1041
 1033. VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 1040
 1034. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II"
  Wyświetleń: 1038
 1035. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 1038
 1036. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1038
 1037. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 1037
 1038. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1037
 1039. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"
  Wyświetleń: 1033
 1040. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 1032
 1041. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1031
 1042. Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1026
 1043. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1025
 1044. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 1021
 1045. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1020
 1046. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1020
 1047. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1015
 1048. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1013
 1049. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 1012
 1050. Nabór na stanowisko pracy Inspektora do spraw bhp w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1011
 1051. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 1008
 1052. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 1007
 1053. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1007
 1054. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 1006
 1055. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 1003
 1056. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1000
 1057. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 1000
 1058. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 999
 1059. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"
  Wyświetleń: 999
 1060. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 998
 1061. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 998
 1062. Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 995
 1063. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2019 roku"
  Wyświetleń: 992
 1064. I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018
  Wyświetleń: 990
 1065. Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 988
 1066. Transmisje obrad sesji
  Wyświetleń: 988
 1067. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 987
 1068. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 985
 1069. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 982
 1070. Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 981
 1071. Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 978
 1072. Zarządzenie nr 0050.102.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 977
 1073. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 976
 1074. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 974
 1075. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 974
 1076. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 973
 1077. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 972
 1078. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”
  Wyświetleń: 969
 1079. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 22.11.2019
  Wyświetleń: 969
 1080. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 968
 1081. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 967
 1082. Poniżej 130 000 złotych
  Wyświetleń: 965
 1083. III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019
  Wyświetleń: 963
 1084. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach
  Wyświetleń: 962
 1085. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 962
 1086. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów”
  Wyświetleń: 962
 1087. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 40, 41 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 958
 1088. Zarządzenia Wójta w roku 2020
  Wyświetleń: 956
 1089. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 954
 1090. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 954
 1091. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 952
 1092. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 949
 1093. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r.
  Wyświetleń: 943
 1094. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 940
 1095. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 925
 1096. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 924
 1097. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647, 643, 636
  Wyświetleń: 923
 1098. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 921
 1099. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - lokal - Walce, ul . Zamkowa 85
  Wyświetleń: 918
 1100. Budżet 2021
  Wyświetleń: 916
 1101. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 916
 1102. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 914
 1103. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 909
 1104. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 908
 1105. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 907
 1106. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 906
 1107. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 890
 1108. Przetarg nieograniczony: Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Walcach
  Wyświetleń: 888
 1109. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 887
 1110. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 885
 1111. Imienny wykaz głosowań radnych - IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 883
 1112. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106 oraz Walce 2517
  Wyświetleń: 880
 1113. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 880
 1114. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Walce ul. Opolska 97/3
  Wyświetleń: 879
 1115. I Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 874
 1116. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 871
 1117. X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 869
 1118. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019”
  Wyświetleń: 867
 1119. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 865
 1120. IV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 864
 1121. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działki nr : 109, 617, 641/2 obręb Kromołów, 709 obręb Kamionka.
  Wyświetleń: 863
 1122. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 854
 1123. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dnia 27.12.2019
  Wyświetleń: 852
 1124. Imienny wykaz głosowań radnych - V sesja Rady Gminy Walce 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 847
 1125. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 846
 1126. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 831
 1127. Przetarg nieograniczony: "Zakupu średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach"
  Wyświetleń: 831
 1128. Imienny wykaz głosowań radnych - VI sesja Rady Gminy Walce 08.05.2019 r.
  Wyświetleń: 830
 1129. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r.
  Wyświetleń: 830
 1130. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni
  Wyświetleń: 830
 1131. II Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 827
 1132. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106
  Wyświetleń: 826
 1133. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 825
 1134. Imienny wykaz głosowań radnych - VIII Sesja Rady Gminy Walce 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 821
 1135. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 821
 1136. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 820
 1137. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 816
 1138. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 812
 1139. Przetarg nieograniczony: Utworzenie Infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 811
 1140. I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 809
 1141. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
  Wyświetleń: 807
 1142. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 806
 1143. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r
  Wyświetleń: 803
 1144. Projekt 112
  Wyświetleń: 803
 1145. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 nr rej. OPB 113 C , rok prod. 1984, nr ident. (VIN): SUJ32508003008037
  Wyświetleń: 799
 1146. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 798
 1147. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 797
 1148. Imienny wykaz głosowań radnych - VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 788
 1149. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regiolalnego w 2020r.
  Wyświetleń: 786
 1150. WYBORY PREZYDENTA RP 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 786
 1151. V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019
  Wyświetleń: 785
 1152. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2020 roku"
  Wyświetleń: 784
 1153. Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 782
 1154. II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 779
 1155. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie - Walce działka nr 3222
  Wyświetleń: 778
 1156. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działka nr 547/4 położona w Rozkochowie
  Wyświetleń: 770
 1157. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636
  Wyświetleń: 765
 1158. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 765
 1159. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 762
 1160. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku"
  Wyświetleń: 757
 1161. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowego najemcy - Brożec dz. 1231
  Wyświetleń: 755
 1162. Koordynator do spraw dostępności
  Wyświetleń: 754
 1163. Muzyka integruje narody
  Wyświetleń: 751
 1164. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową - Dobieszowice dz. 18/1
  Wyświetleń: 749
 1165. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Brożec dz. 1154/17 / garaż/.
  Wyświetleń: 749
 1166. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 748
 1167. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
  Wyświetleń: 744
 1168. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Wyświetleń: 737
 1169. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 737
 1170. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich..
  Wyświetleń: 733
 1171. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 733
 1172. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 727
 1173. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019
  Wyświetleń: 717
 1174. III Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 713
 1175. Imienny wykaz głosowań radnych - X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 710
 1176. VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019
  Wyświetleń: 709
 1177. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową dotychczasowemu użytkownikowi - Kromołów dz. 442/3
  Wyświetleń: 702
 1178. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 roku
  Wyświetleń: 701
 1179. Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 700
 1180. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Walce dz. 2688/1.
  Wyświetleń: 696
 1181. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowych najemców
  Wyświetleń: 694
 1182. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 693
 1183. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 693
 1184. Imienny wykaz głosowań radnych - XI Sesja Rady Gminy Walce 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 692
 1185. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 690
 1186. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 31.05.2019
  Wyświetleń: 683
 1187. Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 678
 1188. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 677
 1189. Imienny wykaz głosowań radnych - XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 7.11.2019
  Wyświetleń: 670
 1190. Informacja o dotacji przyznawanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 669
 1191. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 669
 1192. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Walce na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 666
 1193. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 655
 1194. Imienny wykaz głosowań radnych - XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.10.2019
  Wyświetleń: 652
 1195. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019
  Wyświetleń: 635
 1196. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 633
 1197. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 631
 1198. VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019
  Wyświetleń: 631
 1199. V Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 627
 1200. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Dobieszowice dz. 257, 258, 110/5
  Wyświetleń: 627
 1201. Zarządzenie Nr Or.0050.114.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 626
 1202. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń"
  Wyświetleń: 624
 1203. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 623
 1204. XII Sesja Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 622
 1205. Zawiadomienia o sesjach Młodzieżowej Rady
  Wyświetleń: 611
 1206. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 610
 1207. Imienny wykaz głosowań radnych - XIV Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce 18.11.2019
  Wyświetleń: 609
 1208. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2021 -WYDŁUŻONO TERMIN do 16 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 607
 1209. Imienny wykaz głosowań radnych - XV Sesji Rady Gminy Walce 27.11.2019
  Wyświetleń: 606
 1210. Imienny wykaz głosowań radnych - XVIII Sesji Rady Gminy Walce 11.03.2020
  Wyświetleń: 599
 1211. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 2715/9 -pomieszczenia opieki zdrowotnej/ /
  Wyświetleń: 595
 1212. XV Sesja Rady Gminy Walce - 27.11.2019
  Wyświetleń: 594
 1213. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019
  Wyświetleń: 593
 1214. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb odwodnienia zakładu Bischof+Klein Polska w Walcach
  Wyświetleń: 590
 1215. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów” dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebiegającego przez tereny wsi Zabierzów - działki o nr ewid. 285 i 348 obręb Zabierz
  Wyświetleń: 587
 1216. Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 584
 1217. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 584
 1218. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 584
 1219. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 582
 1220. Imienny wykaz głosowań radnych - XVI Sesji Rady Gminy Walce 27.12.2019
  Wyświetleń: 578
 1221. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie- Walce u. Opolska 23A, lokal użytkowy - kolejna umowa z dotychczasowym użytkownikiem
  Wyświetleń: 565
 1222. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 558
 1223. XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019
  Wyświetleń: 558
 1224. Informacja Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postepowań wodnoprawnych w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 556
 1225. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem w Walcach - Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 555
 1226. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 550
 1227. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach i postanowieniu nr OŚ.6220.3.2019.AK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
  Wyświetleń: 547
 1228. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 547
 1229. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 547
 1230. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia / dz. 255 k.m. 4 w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 546
 1231. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 75 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Brożcu.
  Wyświetleń: 545
 1232. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 544
 1233. VIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 544
 1234. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 544
 1235. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 285 i 348
  Wyświetleń: 541
 1236. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 541
 1237. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 540
 1238. Uchwały
  Wyświetleń: 540
 1239. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. na nieruchomościach obrębu Stradunia
  Wyświetleń: 539
 1240. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przejście przez rzekę Stradunia w km 10+100.
  Wyświetleń: 538
 1241. VI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 8.05.2019 r.
  Wyświetleń: 536
 1242. Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 531
 1243. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenia _ Rozkochów dz. 647/7
  Wyświetleń: 529
 1244. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie - Walce ul. Opolska 23A
  Wyświetleń: 526
 1245. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem /Stradunia pow. pod antenę internetową/
  Wyświetleń: 525
 1246. Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 524
 1247. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzek Swornicy i Stradudni oraz przez wał Stradunia – Żużela
  Wyświetleń: 524
 1248. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 523
 1249. XVI Sesja Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 522
 1250. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ Walce dz. 1101/3
  Wyświetleń: 521
 1251. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce przeznaczonych w najem - powierzchnia pod antenę - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 519
 1252. Pismo Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 518
 1253. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 7.11.2019
  Wyświetleń: 517
 1254. XVII Sesja Rady Gminy Walce - 26.02.2020
  Wyświetleń: 517
 1255. Imienny wykaz głosowań radnych - XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.04.2020
  Wyświetleń: 515
 1256. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 515
 1257. XI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 25 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 513
 1258. Imienny wykaz głosowań radnych - XX Sesja Rady Gminy Walce 19.05.2020
  Wyświetleń: 509
 1259. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem / lokal użytkowy w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 507
 1260. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 506
 1261. XII Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r.
  Wyświetleń: 506
 1262. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 502
 1263. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 18.11.2019
  Wyświetleń: 501
 1264. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich....
  Wyświetleń: 500
 1265. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 498
 1266. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 496
 1267. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 495
 1268. Imienny wykaz głosowań radnych - XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 27 lipca 2020
  Wyświetleń: 489
 1269. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - Walce - lokal do prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 488
 1270. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 484
 1271. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego - Walce dz. 2723/2
  Wyświetleń: 484
 1272. WYBORY PREZYDENTA RP 2020
  Wyświetleń: 483
 1273. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - mniejszości narodowe, emeryci, dzieci i młodzież
  Wyświetleń: 482
 1274. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 480
 1275. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 480
 1276. Imienny wykaz głosowań radnych - XVII Sesji Rady Gminy Walce 26.02.2020
  Wyświetleń: 478
 1277. Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dowodowego w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów" dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebieg. przez teren Zabierzowa dz. 285 i 348
  Wyświetleń: 477
 1278. Zarządzenie Nr Or.0052.62.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 01-06-2021 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażsamochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 474
 1279. XVIII Sesja Rady Gminy Walce - 11.03.2020
  Wyświetleń: 472
 1280. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok
  Wyświetleń: 468
 1281. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 465
 1282. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 465
 1283. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz odób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 463
 1284. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020”
  Wyświetleń: 462
 1285. O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Walce o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 462
 1286. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - część dz. nr 110/6 obręb Dobieszowice
  Wyświetleń: 462
 1287. Petycje złożone do Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 459
 1288. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Kromołów dz. 503
  Wyświetleń: 459
 1289. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 455
 1290. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa linii kablowych 15 kV z łączem światłowodowym w rurociągach osłonowych relacji GPZ Ceglana w Głogówku
  Wyświetleń: 452
 1291. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 450
 1292. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 444
 1293. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 435
 1294. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 434
 1295. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 433
 1296. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 432
 1297. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 419
 1298. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 418
 1299. XX Sesja Rady Gminy Walce - 19.05.2020
  Wyświetleń: 417
 1300. Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Walce
  Wyświetleń: 417
 1301. Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
  Wyświetleń: 415
 1302. Imienny wykaz głosowań radnych - XXI Sesja Rady Gminy Walce 1 lipca 2020
  Wyświetleń: 405
 1303. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 399
 1304. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”.
  Wyświetleń: 398
 1305. Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie z zakresu Ochrony i promocji zdrowia pod nazwa 'Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak - Bezpieczny i Zdrowy Uczeń'
  Wyświetleń: 396
 1306. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 396
 1307. Petycje złożone do Wójta Gminy Walce
  Wyświetleń: 395
 1308. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok
  Wyświetleń: 392
 1309. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych ze Stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 391
 1310. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 388
 1311. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany -Grocholub dz. 1340 i 1344 k.m.6
  Wyświetleń: 386
 1312. XIX Sesja Rady Gminy Walce - 30.04.2020
  Wyświetleń: 379
 1313. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem dla rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 378
 1314. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 377
 1315. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela, gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 375
 1316. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem _ dz.57 Rozkochów
  Wyświetleń: 373
 1317. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 372
 1318. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 372
 1319. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2021r.
  Wyświetleń: 371
 1320. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Walce i stanowisku Wójta w przedmiotowej sprawie
  Wyświetleń: 369
 1321. XVIII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 367
 1322. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia"
  Wyświetleń: 361
 1323. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  Walcach
  Wyświetleń: 361
 1324. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 350
 1325. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 347
 1326. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.07.2020
  Wyświetleń: 347
 1327. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2020
  Wyświetleń: 343
 1328. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 340
 1329. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice- ZP.271.3.6.2021
  Wyświetleń: 339
 1330. XVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 337
 1331. XVII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 334
 1332. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 329
 1333. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 328
 1334. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce- Grocholub- ZP.271.4.4.2021
  Wyświetleń: 326
 1335. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny _ Brożec dz.nr 1301
  Wyświetleń: 324
 1336. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych ze Stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego
  Wyświetleń: 318
 1337. XXI Sesja Rady Gminy Walce - 1.07.2020
  Wyświetleń: 315
 1338. Imienny wykaz głosowań radnych - XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 3 listopada 2020
  Wyświetleń: 312
 1339. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 310
 1340. XXIV Sesja Rady Gminy Walce - 30.09.2020
  Wyświetleń: 307
 1341. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2021 -WYDŁUŻONO TERMIN do 16 lutego 2021 r. - kopia
  Wyświetleń: 306
 1342. Obwieszczenie Wójt Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 306
 1343. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji młyna zbożowego o zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych 440 Mg/dobę, zlokalizowanej na terenie zakładu w m. Stradunia przy ul. Diamentowej 2
  Wyświetleń: 304
 1344. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 304
 1345. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 25 listopada 2020
  Wyświetleń: 302
 1346. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 302
 1347. ZARZĄDZENIE NR Or.0050.122.2020 WÓJTA GMINY WALCE z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 297
 1348. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 292
 1349. Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
  Wyświetleń: 289
 1350. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”
  Wyświetleń: 284
 1351. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 284
 1352. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.08.2020
  Wyświetleń: 284
 1353. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 283
 1354. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 282
 1355. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV_Zabierzów_9/2020”
  Wyświetleń: 277
 1356. XXVI Sesja Rady Gminy Walce - 25.11.2020
  Wyświetleń: 277
 1357. Zarządzenia Wójta w roku 2021
  Wyświetleń: 275
 1358. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 274
 1359. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 273
 1360. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 273
 1361. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 272
 1362. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”
  Wyświetleń: 271
 1363. Zapytanie ofertowe - wdrożenie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
  Wyświetleń: 271
 1364. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”.
  Wyświetleń: 269
 1365. Obwieszczenie Wójta Gmniy Walce o wydaniu decyzji zmieniącej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 267
 1366. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania
  Wyświetleń: 267
 1367. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebranych dokumentach i materiałach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 262
 1368. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2021r.
  Wyświetleń: 262
 1369. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 45 w Straduni.
  Wyświetleń: 261
 1370. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o odmowie określenia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 260
 1371. UCHWAŁA NR XXIV/211/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
  Wyświetleń: 259
 1372. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie_ dz. 323 Walce
  Wyświetleń: 259
 1373. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2021r.
  Wyświetleń: 256
 1374. Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
  Wyświetleń: 256
 1375. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - działka nr 57 Rozkochów
  Wyświetleń: 256
 1376. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVIII Sesja Rady Gminy Walce 30 grudnia 2020
  Wyświetleń: 254
 1377. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 254
 1378. Uchwała Nr XXIII/202/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 253
 1379. XXVII Sesja Rady Gminy Walce - 9.12.2020
  Wyświetleń: 251
 1380. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 250
 1381. UCHWAŁA NR XXVII/232/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 250
 1382. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”.
  Wyświetleń: 249
 1383. Informacja Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez budowę trzech przepustów
  Wyświetleń: 248
 1384. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”
  Wyświetleń: 248
 1385. Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 2723/2_ Walce
  Wyświetleń: 248
 1386. Imienny wykaz głosowań radnych - XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14 stycznia 2021
  Wyświetleń: 245
 1387. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 245
 1388. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 503_Kromołów
  Wyświetleń: 242
 1389. UCHWAŁA NR XXVI/225/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r.w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"
  Wyświetleń: 240
 1390. UCHWAŁA NR XXVI/223/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
  Wyświetleń: 237
 1391. Uchwała Nr XXIII/203/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 235
 1392. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 3.11.2020
  Wyświetleń: 234
 1393. UCHWAŁA NR XXIV/208/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce
  Wyświetleń: 231
 1394. Imienny wykaz głosowań radnych - XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 9 grudnia 2020
  Wyświetleń: 229
 1395. Imienny wykaz głosowań radnych - XXIV Sesja Rady Gminy Walce 30 września 2020
  Wyświetleń: 226
 1396. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 223
 1397. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 220
 1398. UCHWAŁA NR XXIV/209/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O
  Wyświetleń: 219
 1399. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 219
 1400. Imienny wykaz głosowań radnych - XXX Sesja Rady Gminy Walce 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 218
 1401. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.01.2021
  Wyświetleń: 217
 1402. Imienny wykaz głosowań radnych - XXIII Sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Walce 27 sierpnia 2020r.
  Wyświetleń: 216
 1403. Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 216
 1404. XXVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 25 listopada 2020
  Wyświetleń: 215
 1405. Informacja o wynikach naboru - Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 210
 1406. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
  Wyświetleń: 209
 1407. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice- drugie postępowanie
  Wyświetleń: 205
 1408. UCHWAŁA NR XXIV/205/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 205
 1409. XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 30.12.2020
  Wyświetleń: 204
 1410. Ponowne wyłożenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce - 2 EDYCJA
  Wyświetleń: 203
 1411. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2021 roku"
  Wyświetleń: 202
 1412. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku"
  Wyświetleń: 202
 1413. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców
  Wyświetleń: 201
 1414. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020
  Wyświetleń: 201
 1415. XX Sesja Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020
  Wyświetleń: 200
 1416. Dyskusja publiczna 08.06.2021 godz. 14:00 – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 198
 1417. UCHWAŁA NR XXIV/206/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 198
 1418. XXXI Sesja Rady Gminy Walce - 24.03.2021
  Wyświetleń: 196
 1419. Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 195
 1420. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 193
 1421. Uchwała Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych przez Gminę Walce nieruchomości niezabudowanej.
  Wyświetleń: 193
 1422. XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 9 grudnia 2020
  Wyświetleń: 193
 1423. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 roku.
  Wyświetleń: 189
 1424. XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 1 lipca 2020
  Wyświetleń: 187
 1425. UCHWAŁA NR XXVII/235/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 186
 1426. XXX Sesja Rady Gminy Walce - 10.02.2021
  Wyświetleń: 186
 1427. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 3 listopada 2020
  Wyświetleń: 184
 1428. XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 30 kwietnia 2020
  Wyświetleń: 183
 1429. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 sierpnia 2020
  Wyświetleń: 183
 1430. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 181
 1431. UCHWAŁA NR XXVI/228/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 180
 1432. XXIV Sesja Rady Gminy Walce z dnia 30 września 2020
  Wyświetleń: 180
 1433. UCHWAŁA NR XXVI/230/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą
  Wyświetleń: 177
 1434. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXI Sesja Rady Gminy Walce 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 171
 1435. UCHWAŁA NR XXIV/207/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2019
  Wyświetleń: 170
 1436. UCHWAŁA NR XXVI/226/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodziżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu
  Wyświetleń: 169
 1437. Zawiadomienie SKO o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Burmistrza Krapkowic z dn. 31 lipca 2020 r nr GGR.6220.11.2020
  Wyświetleń: 169
 1438. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka 72/4 obręb Rozkochów
  Wyświetleń: 167
 1439. UCHWAŁA NR XXVII/234/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu
  Wyświetleń: 167
 1440. UCHWAŁA NR XXVIII/241/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”
  Wyświetleń: 161
 1441. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy_2311_3
  Wyświetleń: 161
 1442. UCHWAŁA NR XXIV/212/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2020 – 2030
  Wyświetleń: 159
 1443. UCHWAŁA NR XXIV/215/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Walce”
  Wyświetleń: 159
 1444. UCHWAŁA NR XXIV/216/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce
  Wyświetleń: 159
 1445. XXVIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 30 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 159
 1446. UCHWAŁA NR XXIV/214/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i
  Wyświetleń: 158
 1447. UCHWAŁA NR XXVI/227/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 158
 1448. UCHWAŁA NR XXVI/229/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”
  Wyświetleń: 158
 1449. UCHWAŁA NR XXVII/233/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 158
 1450. XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 158
 1451. UCHWAŁA NR XXV/218/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 157
 1452. UCHWAŁA NR XXVIII/243/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 157
 1453. UCHWAŁA NR XXIV/213/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
  Wyświetleń: 156
 1454. UCHWAŁA NR XXVI/231/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 156
 1455. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o zmienie pozwolenia zintegrowanego dla GoodMills Polska Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 155
 1456. UCHWAŁA NR XXVI/221/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 155
 1457. UCHWAŁA NR XXVIII/240/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 155
 1458. UCHWAŁA NR XXIV/210/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Walce na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 154
 1459. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Walce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 153
 1460. UCHWAŁA NR XXVI/222/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 153
 1461. UCHWAŁA NR XXVI/224/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
  Wyświetleń: 149
 1462. Ogłoszenie sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka 72/4 obręb Rozkochów w dniu 6 sierpnia 2021r. oraz ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - działka 72/4 obręb Rozkochów w nowym terminie.
  Wyświetleń: 147
 1463. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce do zamiany i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 147
 1464. UCHWAŁA NR XXV/220/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"
  Wyświetleń: 144
 1465. UCHWAŁA NR XXX/254/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepionek przeciwko SARSCoV- 2
  Wyświetleń: 144
 1466. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXIII Sesja Rady Gminy Walce 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 143
 1467. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 141
 1468. UCHWAŁA NR XXV/219/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
  Wyświetleń: 141
 1469. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Walce ul. Opolska 97/3
  Wyświetleń: 139
 1470. UCHWAŁA NR XXVIII/244/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  Wyświetleń: 138
 1471. UCHWAŁA NR XXV/217/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 137
 1472. UCHWAŁA NR XXVIII/242/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
  Wyświetleń: 136
 1473. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2021r.
  Wyświetleń: 135
 1474. UCHWAŁA NR XXVIII/245/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 134
 1475. XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.04.2021
  Wyświetleń: 133
 1476. UCHWAŁA NR XXIX/246/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"
  Wyświetleń: 132
 1477. UCHWAŁA NR XXIX/247/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu
  Wyświetleń: 132
 1478. XXX Sesja Rady Gminy Walce w dniu 10 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 132
 1479. UCHWAŁA NR XXVIII/239/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 130
 1480. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2021r.
  Wyświetleń: 124
 1481. UCHWAŁA NR XXVIII/237/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 123
 1482. Uchwała Nr XXXI/262/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2021 roku
  Wyświetleń: 122
 1483. UCHWAŁA NR XXX/248/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 119
 1484. Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na działkę nr 2723/2 w Walcach
  Wyświetleń: 118
 1485. UCHWAŁA NR XXVIII/236/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 117
 1486. UCHWAŁA NR XXVIII/238/2020 RADY GMINY WALCE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 116
 1487. Uchwała Nr XXXI/258/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 116
 1488. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 503 w Kromołowie
  Wyświetleń: 114
 1489. Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2020
  Wyświetleń: 113
 1490. Zarządzenie Nr Or.OO50.118.2O2O Wójta Gminy Walce z dnia 19-10-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowejw Brożcu zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.
  Wyświetleń: 110
 1491. Lista osób dopuszczonych do I przetargu ograniczonego - działka 2723/2 obręb Walce
  Wyświetleń: 108
 1492. UCHWAŁA NR XXX/257/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 108
 1493. XXXIII Sesja Rady Gminy Walce - 26.05.2021
  Wyświetleń: 108
 1494. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2021 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 107
 1495. UCHWAŁA NR XXX/249/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 107
 1496. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 107
 1497. Uchwała Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 104
 1498. Zarządzenie Nr Or.0050.03.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 104
 1499. UCHWAŁA NR XXX/250/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 102
 1500. UCHWAŁA NR XXX/256/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2021
  Wyświetleń: 100
 1501. Uchwała Nr XXXII/268/2021 Rady Gminy Walce z dnia 14-04-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 100
 1502. Zarządzenie Nr Or.0050.108.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 100
 1503. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rozkochów dz. 72/4
  Wyświetleń: 99
 1504. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż i eksploatacja zbiornika na rozcieńczalnik o pojemności ok. 40 m3 na terenie zakładu B+K Polska GmbH Sp. k. w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 99
 1505. Uchwała Nr XXXI/259/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 99
 1506. Uchwała Nr XXXI/264/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 – 2025
  Wyświetleń: 99
 1507. UCHWAŁA NR XXX/253/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
  Wyświetleń: 98
 1508. Uchwała Nr XXXI/265/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
  Wyświetleń: 98
 1509. Obwieszczenie Nr Or.0050.116.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-10-2020 w sprawie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania)na terenie gminy WALCE
  Wyświetleń: 97
 1510. Uchwała Nr XXXI/263/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w składmieszkaniowego zasobu Gminy Walce
  Wyświetleń: 97
 1511. UCHWAŁA NR XXX/252/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce
  Wyświetleń: 96
 1512. UCHWAŁA NR XXX/255/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na rok 2021 Na
  Wyświetleń: 96
 1513. Uchwała Nr XXXI/260/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O
  Wyświetleń: 96
 1514. Zarządzenie Nr Or.0050.73.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 29-06-2021 w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażsamochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 95
 1515. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXIV Sesja Rady Gminy Walce 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 93
 1516. Zarządzenie Nr Or.0050.42.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-04-2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i za najem socjalny lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce
  Wyświetleń: 93
 1517. XXXI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 92
 1518. Zarządzenie Nr Or 0050.114.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 06-10-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 92
 1519. Zarządzenie Nr Or 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 92
 1520. O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Walce o odwieszeniu i wznowieniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Wyświetleń: 91
 1521. Zarządzenie Nr Or 0050.115.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 06-10-2020 w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 91
 1522. Zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań...
  Wyświetleń: 91
 1523. Zarządzenie Nr Or.0050.131.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 91
 1524. Zarządzenie Nr Or.0050.119.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 29-03-2021 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020w Gminie Walce
  Wyświetleń: 88
 1525. Uchwała Nr XXXI/261/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107505 O
  Wyświetleń: 87
 1526. Uchwała Nr XXXI/266/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
  Wyświetleń: 87
 1527. XXXIV Sesja Rady Gminy Walce -30.06.2021 r.
  Wyświetleń: 87
 1528. Uchwała Nr XXXI/267/2021 Rady Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 86
 1529. Zarządzenie Nr Or.0050.138.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2021 r.
  Wyświetleń: 86
 1530. Zarządzenie Nr Or.0050.18.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 86
 1531. UCHWAŁA NR XXX/257/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2021 rok - kopia
  Wyświetleń: 85
 1532. Zarządzenie Nr OR.0050.107.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 25-09-2020 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości przysługujące Gminie Walce
  Wyświetleń: 85
 1533. Zarządzenie Nr Or.0050.112.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"
  Wyświetleń: 85
 1534. Zarządzenie Nr Or.0050.135.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-11-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 85
 1535. Informacja o dotacji przyznanej w 2021 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 84
 1536. Uchwała Nr XXXIII/271/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizacjęinwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 84
 1537. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażautobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 84
 1538. Zarządzenie nr Or.0050.150.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22.12.2020 r. w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 84
 1539. XXXV Sesja Rady Gminy Walce - 29.07.2021 r.
  Wyświetleń: 82
 1540. Zarządzenie Nr Or.0050.117.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-10-2020 w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu In-westycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 82
 1541. XXXII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 81
 1542. Zarządzenie Nr Or.0050.121.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22-10-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 81
 1543. Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-02-2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 roku
  Wyświetleń: 80
 1544. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2021r.
  Wyświetleń: 80
 1545. Zarządzenie Nr Or.0050.03.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 20-01-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie darowizny
  Wyświetleń: 79
 1546. Zarządzenie Nr Or.0050.106.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków gminy Walce
  Wyświetleń: 79
 1547. Zarządzenie Nr Or.0050.120.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 79
 1548. Zarządzenie Nr Or.0050.123.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-10-2020 w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowejw Walcach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.
  Wyświetleń: 78
 1549. Zarządzenie Nr Or.0050.9.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 78
 1550. Zarządzenie Nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-01-2021 w sprawiew sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 77
 1551. Zarządzenie Nr Or.0050.125.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 03-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 77
 1552. Zarządzenie Nr Or.0050.126.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 12-11-2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 77
 1553. Zarządzenie Nr Or.0050.14.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 10-02-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 77
 1554. Zarządzenie Nr Or.0050.21.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 01-03-2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce do zamiany i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości
  Wyświetleń: 77
 1555. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2021r.
  Wyświetleń: 77
 1556. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 76
 1557. Zarządzenie Nr Or.0050.31.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok
  Wyświetleń: 76
 1558. Zarządzenie Nr Or.0050.41.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-04-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w  Walcach
  Wyświetleń: 76
 1559. Zarządzenie Nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walceza okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 76
 1560. Zarządzenie Nr Or.0050.122.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-10-2020 w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażautobusu marki JELCZ - ZASADA
  Wyświetleń: 75
 1561. Zarządzenie Nr Or.0050.136.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 75
 1562. Zarządzenie Nr Or.0050.137.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
  Wyświetleń: 75
 1563. Zarządzenie Nr Or.0050.17.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2022 r
  Wyświetleń: 75
 1564. Zarządzenie Nr Or.0050.22.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 75
 1565. Zarządzenie Nr OR.0050.26.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-03-2021 w sprawie określenia warunków zajęcia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Walce, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek opłat za zajęcie tych nieruchomości i w sprawie określenia warunków zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Walce oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 75
 1566. Zarządzenie Nr Or.0050.27.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 19-03-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2021 roku
  Wyświetleń: 75
 1567. Zarządzenie Nr Or.0050.29A.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-04-2021 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Walce w okresie obowiązywania ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
  Wyświetleń: 75
 1568. Zarządzenie Nr Or.0050.5.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 75
 1569. Obwieszczenie Nr Or.0050.25.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-03-2021 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy WALCE
  Wyświetleń: 74
 1570. Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28-01-2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce
  Wyświetleń: 74
 1571. Zarządzenie Nr Or 0050.140.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 74
 1572. Zarządzenie Nr Or 0050.16.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 74
 1573. Zarządzenie Nr Or.0050.129.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 16-11-2020 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowejGminy Walce
  Wyświetleń: 74
 1574. Zarządzenie Nr Or.0050.32.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 74
 1575. Zarządzenie Nr Or.0050.39.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 09-04-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 74
 1576. Zarządzenie Nr Or.0050.4.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 21-01-2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prac spisowych w  powszechnym spisie w 2021 r
  Wyświetleń: 74
 1577. Zarządzenie Nr Or. 0050.10.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-01-2021 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  Wyświetleń: 73
 1578. Zarządzenie Nr Or.0050.130.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17-11-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok
  Wyświetleń: 73
 1579. Zarządzenie Nr Or.0050.133.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-11-2020 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach upoważnienia
  Wyświetleń: 73
 1580. Zarządzenie Nr Or.0050.33.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w  Walcach
  Wyświetleń: 73
 1581. Zarządzenie Nr Or.0050.127.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 12-11-2020 w sprawie w sprawie powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Walce
  Wyświetleń: 72
 1582. Zarządzenie Nr Or.0050.139.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-12-2020 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.
  Wyświetleń: 72
 1583. Zarządzenie Nr Or.0050.24.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-03-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 72
 1584. Zarządzenie Nr Or.0050.28.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 72
 1585. Zarządzenie Nr Or.0050.38.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 09-04-2021 w sprawie ogłoszenia o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomość gruntową
  Wyświetleń: 72
 1586. Zarządzenie Nr Or.0050.6.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 72
 1587. Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 71
 1588. Zarządzenie Nr Or.0050.109.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 71
 1589. Zarządzenie Nr Or.0050.124.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 28-10-2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonaniabudżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2020 roku
  Wyświetleń: 71
 1590. Zarządzenie Nr Or.0050.13.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 24-03-2021 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego przeznaczonegodo przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy w Walcach.
  Wyświetleń: 71
 1591. Zarządzenie Nr Or.0050.30.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok
  Wyświetleń: 71
 1592. Zarządzenie Nr Or.050.134.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-11-2020 w sprawie udzielenia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach upoważnienia
  Wyświetleń: 71
 1593. XXXIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 26 maja 2021 roku
  Wyświetleń: 70
 1594. Zarządzenie Nr Or.0050.20.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-02-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 70
 1595. Zarządzenie Nr Or.0050.23.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 12-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 70
 1596. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych oraz na usługę wodną - Dobieszowice
  Wyświetleń: 69
 1597. Uchwała Nr XXXIII/273/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy stanowiących własność Gminy Walce
  Wyświetleń: 69
 1598. Zarządzenie Nr Or.0050.19.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-02-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 69
 1599. Zarządzenie Nr Or.0050.29.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-03-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 69
 1600. Zarządzenie Nr OR.0052.34.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacjaw Walcach za 2020 rok
  Wyświetleń: 69
 1601. Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 28-01-2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Walce
  Wyświetleń: 68
 1602. Zarządzenie Nr Or.0050.35.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 68
 1603. Zarządzenie Nr Or.0050.36.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-03-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 68
 1604. Zarządzenie Nr Or.0050.7.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 25-01-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 67
 1605. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok
  Wyświetleń: 66
 1606. ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2021 RADY GMINY WALCE z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku
  Wyświetleń: 66
 1607. Zarządzenie Nr Or.0050.132.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 25-11-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok
  Wyświetleń: 65
 1608. Uchwała Nr XXXIV/284/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu
  Wyświetleń: 64
 1609. Zarządzenie Nr Or.0050.128.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 16-11-2020 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniemoraz materiałami informacyjnymi
  Wyświetleń: 64
 1610. Zawiadomienie o XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1611. Uchwała Nr XXXIII/276/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Walce z Gminą Kobylnica
  Wyświetleń: 62
 1612. Uchwała Nr XXXIII/270/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 61
 1613. Uchwała Nr XXXIII/272/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 61
 1614. Zarządzenie Nr Or.0050.40.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 14-04-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walceoraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok
  Wyświetleń: 61
 1615. Zawiadomienie o XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 61
 1616. Uchwała Nr XXXIII/274/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
  Wyświetleń: 58
 1617. Uchwała Nr XXXIII/275/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie uznania petycji za nieuzasadnioną
  Wyświetleń: 58
 1618. Uchwała Nr XXXIV/282/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 57
 1619. Imienny wykaz głosowań radnych - XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 56
 1620. Uchwała Nr XXXV/291/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 54
 1621. Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały antysmogowej
  Wyświetleń: 53
 1622. Uchwała Nr XXXIV/288/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 53
 1623. Uchwała Nr XXXIV/286/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzeniespółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 52
 1624. Uchwała Nr XXXIV/279/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce
  Wyświetleń: 50
 1625. Uchwała Nr XXXIV/287/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcieze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwana sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonejSpołecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 50
 1626. Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 11-02-2021 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 50
 1627. Uchwała Nr XXXIV/283/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 49
 1628. Uchwała Nr XXXIV/278/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2020 rok
  Wyświetleń: 48
 1629. Uchwała Nr XXXIV/277/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania
  Wyświetleń: 47
 1630. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 45
 1631. Uchwała Nr XXXIV/285/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie przedłużenia umowy najmu
  Wyświetleń: 44
 1632. Uchwała Nr XXXV/292/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 42
 1633. Uchwała Nr XXXIV/289/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
  Wyświetleń: 40
 1634. Uchwała Nr XXXV/290/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 38
 1635. Uchwała Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Walce” przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.
  Wyświetleń: 36
 1636. Uchwała Nr XXXV/293/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Walce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 35
 1637. Uchwała Nr XXXIV/281/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2020
  Wyświetleń: 32
 1638. Uchwała Nr XXXV/293/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Walce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 31
 1639. Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 30
 1640. XXXVI Sesja Rady Gminy Walce - 02.09.2021 r.
  Wyświetleń: 9
 1641. Uchwała Nr XXXVI/295/2021 Rady Gminy Walce z dnia 02-09-2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2021 rok
  Wyświetleń: 7
 1642. Uchwała Nr XXXVI/296/2021 Rady Gminy Walce z dnia 02-09-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Wyświetleń: 6
 1643. Uchwała Nr XXXVI/298/2021 Rady Gminy Walce z dnia 02-09-2021 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 5
 1644. Uchwała Nr XXXVI/297/2021 Rady Gminy Walce z dnia 02-09-2021 w sprawie przedłużenia umowy najmu
  Wyświetleń: 4
Wersja XML